بنده خدا

bigboy79

خدامعشوق ماست❤
کاری نکنیدمعشوق ازمادلگیرشود

متنش عالیه❤

متنش عالیه❤

۱۳ مرداد 1396
7K
عشق یعنی یک خمینی سادگی عشق یعنی با علی دلدادگی عشق یعنی لا فتی الا علی عشق یعنی رهبرم سید علی❤️

عشق یعنی یک خمینی سادگی عشق یعنی با علی دلدادگی عشق یعنی لا فتی الا علی عشق یعنی رهبرم سید علی❤️

۲۴ تیر 1396
4K
#چادر #ایران_باستان #اقا #رهبر

#چادر #ایران_باستان #اقا #رهبر

۲۲ تیر 1396
8K
#امام_علی #خائن #کرسنت #توتال

#امام_علی #خائن #کرسنت #توتال

۲۱ تیر 1396
4K
شاید باورتان نشود! سال۵۶۵میلادی۸۰۰سربازایرانی درشهرپترا(اردن امروزی)توانستند دربرابربیش از۱۰هزار رومی مقاومت و آنهارا واداربه عقب نشینی کنند! به هالیوودنیزبایدگفت300واقعی این است! #800 #ایران #ماایستاده_ایم

شاید باورتان نشود! سال۵۶۵میلادی۸۰۰سربازایرانی درشهرپترا(اردن امروزی)توانستند دربرابربیش از۱۰هزار رومی مقاومت و آنهارا واداربه عقب نشینی کنند! به هالیوودنیزبایدگفت300واقعی این است! #800 #ایران #ماایستاده_ایم

۱۳ تیر 1396
6K
#ایمان

#ایمان

۱۲ تیر 1396
5K
@mahdi00b سلام دوستان لطفا فالو کنید ممنون

@mahdi00b سلام دوستان لطفا فالو کنید ممنون

۱۲ تیر 1396
5K
۱۱ تیر 1396
4K
۲۹ خرداد 1396
2K
#سیدمظلومان #تعییربه_نفع_مردم

#سیدمظلومان #تعییربه_نفع_مردم

۲۸ اردیبهشت 1396
1K
#سیدمظلومان #تعییربه_نفع_مردم

#سیدمظلومان #تعییربه_نفع_مردم

۲۸ اردیبهشت 1396
1K
ههههه

ههههه

۲۸ اردیبهشت 1396
1K
#کذاب #باروحانی_تاجمعه #آخرهفته_روحانی_رفته

#کذاب #باروحانی_تاجمعه #آخرهفته_روحانی_رفته

۲۸ اردیبهشت 1396
2K
#کذاب #باروحانی_تاجمعه #آخرهفته_روحانی_رفته

#کذاب #باروحانی_تاجمعه #آخرهفته_روحانی_رفته

۲۸ اردیبهشت 1396
2K
#کذاب #باروحانی_تاجمعه #آخرهفته_روحانی_رفته

#کذاب #باروحانی_تاجمعه #آخرهفته_روحانی_رفته

۲۸ اردیبهشت 1396
2K
#کذاب #باروحانی_تاجمعه #آخرهفته_روحانی_رفته

#کذاب #باروحانی_تاجمعه #آخرهفته_روحانی_رفته

۲۸ اردیبهشت 1396
2K
#کذاب #باروحانی_تاجمعه #آخرهفته_روحانی_رفته

#کذاب #باروحانی_تاجمعه #آخرهفته_روحانی_رفته

۲۸ اردیبهشت 1396
2K
#کذاب #باروحانی_تاجمعه #آخرهفته_روحانی_رفته

#کذاب #باروحانی_تاجمعه #آخرهفته_روحانی_رفته

۲۸ اردیبهشت 1396
2K
#کذاب #باروحانی_تاجمعه #آخرهفته_روحانی_رفته

#کذاب #باروحانی_تاجمعه #آخرهفته_روحانی_رفته

۲۸ اردیبهشت 1396
2K
#سیدمظلومان #تعییربه_نفع_مردم

#سیدمظلومان #تعییربه_نفع_مردم

۲۸ اردیبهشت 1396
1K