√کافه رمان√

cafe_romman

عشق اگر نباشد دیگر چه فرقی میکند
کجای جهان ایستاده ای…
سلااااام
دوستان عزیزم
قراره ک رمان بنویسم و براتون بزارم

ازتون خواهش میکنم ک شات کنید منو
و فالو کنین لایک و کامنت
چون این قوت قلبیه برام
ممنونم
ازتون خواهش میکنم کپی نکنید و ب دوستاتون هم پیشنهاد بدین
#maryam

کپشن رو بخون سلام دوستان امیدوارم ک خوب باشین قراره ی حرکت بزنم اونم اینه ک میخوام با تمام کسایی ک ی روزی عاشق شدن و ب عشقشون یا رسیدن یا متاسفانه نرسیدن باهاشون مصاحبه ...

کپشن رو بخون سلام دوستان امیدوارم ک خوب باشین قراره ی حرکت بزنم اونم اینه ک میخوام با تمام کسایی ک ی روزی عاشق شدن و ب عشقشون یا رسیدن یا متاسفانه نرسیدن باهاشون مصاحبه کنیم اونم ب صورت زنده تا رمان"کاراگاهان"تموم بشه مهلت دارین ک تگر دوست دارین ثبت ...

۲۰ ساعت پیش
13K
#کاراگاهان پارت٢۴ بلند شدم و رفتیم تو اتاق مهرداد ی اتاق خیلی ساده اما شیک ی گیتار هم گوشه اتاق +نگفته بودی گیتار میزنی -ترانه این حرفا باشه واسه بعد +چی شده -الان داشتم با ...

#کاراگاهان پارت٢۴ بلند شدم و رفتیم تو اتاق مهرداد ی اتاق خیلی ساده اما شیک ی گیتار هم گوشه اتاق +نگفته بودی گیتار میزنی -ترانه این حرفا باشه واسه بعد +چی شده -الان داشتم با خاله ام صحبت میکردم هزار جور حرف بارم کرد ک دور از جون تو ،این ...

۲۰ ساعت پیش
66K
#کاراگاهان پارت٢٣ همچنان بزن و بکو بود خیلیا میخواستن مهردادو بلند کنن اما مهرداد ب بهونه های مختلف میگفت ک نمیاد وسط مهرداد گفت -میرقصی؟ +چی -باهام میرقصی +وای ن اصلا نمیتونم تو تازه امشب ...

#کاراگاهان پارت٢٣ همچنان بزن و بکو بود خیلیا میخواستن مهردادو بلند کنن اما مهرداد ب بهونه های مختلف میگفت ک نمیاد وسط مهرداد گفت -میرقصی؟ +چی -باهام میرقصی +وای ن اصلا نمیتونم تو تازه امشب حستو بهم گفتی توقع داری همین امشب باهات برقصم؟ -منطقیه بزن و بکوب تموم شد ...

۲۰ ساعت پیش
82K
#کاراگاهان پارت٢٢ ب مهرداد گفتم +مامانم بیچارم کرده نمیبری منو خونه -ن تازه قراره خوش بگذرونیم +وااای زنگ زد -گوشیو بده من +وای ن چی کار میخوای بکنی -نگران نشو گوشیو بده گوشیو با ترس ...

#کاراگاهان پارت٢٢ ب مهرداد گفتم +مامانم بیچارم کرده نمیبری منو خونه -ن تازه قراره خوش بگذرونیم +وااای زنگ زد -گوشیو بده من +وای ن چی کار میخوای بکنی -نگران نشو گوشیو بده گوشیو با ترس بهش دادم -اسم مامانت چیه +شهناز ....تورو خدا میخوای چی کار کنی -نگران نباش انگشت ...

۱ روز پیش
42K
#کاراگاهان پارت٢١ +خانواده ات میدونن؟ *خانواده من اره ولی مهرداد ن +چندساله با مهرداد کات کردی؟ *خب معلومه دقیقا۶یا٧سالی میشه فقط نگاهش کردم و لبخند زدم اما اون خنگ تر از این حرفا بود برای ...

#کاراگاهان پارت٢١ +خانواده ات میدونن؟ *خانواده من اره ولی مهرداد ن +چندساله با مهرداد کات کردی؟ *خب معلومه دقیقا۶یا٧سالی میشه فقط نگاهش کردم و لبخند زدم اما اون خنگ تر از این حرفا بود برای همین گفتم +عزیزم خانواده ات چ حسی داشتن وقتی دیدن تو از ی شخص ناشناس ...

۱ روز پیش
68K
#کاراگاهان پارت٢٠ بعضی موقع ها ادم عاشق میشه بدون اینک بفهمه من عاشق مهرداد شده بودم بدون اینک بفهمم تلفنم زنگ خوردو اون حال و هوای مارو کلا بهم ریخت وقتی صفحه گوشیمو دیدم جا ...

#کاراگاهان پارت٢٠ بعضی موقع ها ادم عاشق میشه بدون اینک بفهمه من عاشق مهرداد شده بودم بدون اینک بفهمم تلفنم زنگ خوردو اون حال و هوای مارو کلا بهم ریخت وقتی صفحه گوشیمو دیدم جا خوردم گفتم +واااای مامانمه... -خب باشه +باشه؟؟؟دیده خونه نیستم ب گوشیم زنگ زده -خوب حالا ...

۱ روز پیش
70K
#کاراگاهان پارت١٩ یهو زد زیر خنده چهره مهرداد ناراحت شده بود یاد زمانی افتادم تو کافه حال پسررو گرفت پس منم باید حال اینو میگرفتم برای همین گفتم +اره عزیزم اتفاقا تعریف کرده جز ب ...

#کاراگاهان پارت١٩ یهو زد زیر خنده چهره مهرداد ناراحت شده بود یاد زمانی افتادم تو کافه حال پسررو گرفت پس منم باید حال اینو میگرفتم برای همین گفتم +اره عزیزم اتفاقا تعریف کرده جز ب جز ی لبخند الکی زدم ک باعث شد اون لبخند مزخرفشو جمع کنه نشستیم کنار ...

۳ روز پیش
46K
#کاراگاهان پارت١٨ یهو گوشیش زنگ خورد -اع مامانه گزاشت رو ایفون -سللاااااام مادر گرام *سلام کجایی تو -مگه نگفتی عروستو بیارم مهرداد با حرکت لب اروم جوری ک مامانش نشوه گفت هواورت نداره منم خندم ...

#کاراگاهان پارت١٨ یهو گوشیش زنگ خورد -اع مامانه گزاشت رو ایفون -سللاااااام مادر گرام *سلام کجایی تو -مگه نگفتی عروستو بیارم مهرداد با حرکت لب اروم جوری ک مامانش نشوه گفت هواورت نداره منم خندم گرفت *ما از این شانسا نداریم زود بیا خونه -ب خدا مامان الان کنارمه منم ...

۳ روز پیش
47K
#کاراگاهان پارت1٧ منو مهرداد هردومون ب همون شک کرده بودیم *ولی فکر نکنم کار اون باشه اخه سالیان ساله ک اون سراغی نگرفته ازش -ادما وقتی ک عاشق باشن جا نمیزنن مگر اینک ببینن طرفشون ...

#کاراگاهان پارت1٧ منو مهرداد هردومون ب همون شک کرده بودیم *ولی فکر نکنم کار اون باشه اخه سالیان ساله ک اون سراغی نگرفته ازش -ادما وقتی ک عاشق باشن جا نمیزنن مگر اینک ببینن طرفشون نخواد حالا سارا چیزی گفت ک نمیخوادش منظورم ب همون پسرس *سارا هیچوقت رودر رو ...

۳ روز پیش
62K
#کاراگاهان پارت١۶ تا یخ غذا اب شه تلویزیون نگاه کردم بعد هم ناهار خوردم ساعت ٣بود ک تازه تصمیمرفتم بخوابم ساعت۴گوشیمو زنگ گزاشتم ک بخوابیدم اما چ خوابی همش تو فکر اتفاق امروز بودم اون ...

#کاراگاهان پارت١۶ تا یخ غذا اب شه تلویزیون نگاه کردم بعد هم ناهار خوردم ساعت ٣بود ک تازه تصمیمرفتم بخوابم ساعت۴گوشیمو زنگ گزاشتم ک بخوابیدم اما چ خوابی همش تو فکر اتفاق امروز بودم اون نگاه اون حرفا اون ..... هنوز چشمام گرم نشده بود ک بخوابم ساعتم زنگ خورد ...

۴ روز پیش
47K
#کاراگاهان پارت١۵ از تو جیبش ی کاغذ در اورد و با خودکار روش ی چیزی نوشت و گفت *این شمارمه میدونم نظرت عوض میشه گزاشت رو میز اخمام ک رفت توهم مهرداد گفت -جناب شمارتونو ...

#کاراگاهان پارت١۵ از تو جیبش ی کاغذ در اورد و با خودکار روش ی چیزی نوشت و گفت *این شمارمه میدونم نظرت عوض میشه گزاشت رو میز اخمام ک رفت توهم مهرداد گفت -جناب شمارتونو بردارین اینم پول چیزایی ک خوردیم رو ب من گفت -پاشو ترانه چشمام پر اشک ...

۴ روز پیش
53K
#کاراگاهان پارت١۴ +من؟؟؟اخه بعید میدونم کاری بتونم بکنم و از پسش بر بیام -میتونی ب سمت قهوه اش رفتو شروع کرد ب خوردن + چرا سراغ همون منشیتون نمیرین اصلا تازه یادم افتاد داستان دیروز ...

#کاراگاهان پارت١۴ +من؟؟؟اخه بعید میدونم کاری بتونم بکنم و از پسش بر بیام -میتونی ب سمت قهوه اش رفتو شروع کرد ب خوردن + چرا سراغ همون منشیتون نمیرین اصلا تازه یادم افتاد داستان دیروز چی بود -واااای همیشه حافظه ات انقدر خوبه +همییییشه....ن یعنی بعضی اوقات ..... چی بگم ...

۴ روز پیش
67K
تو ک داری مواظبش باش....

تو ک داری مواظبش باش....

۴ روز پیش
4K
#کاراگاهان پارت١3 فقط نگاه کردمو حرفی نزدم غزل زنگ زد جواب ندادم پیام داد ک تو لایق من نیستی و بهتر از تو هم هست منم تصمیم گرفتم ک توکل فامیل بگم ک من بدم ...

#کاراگاهان پارت١3 فقط نگاه کردمو حرفی نزدم غزل زنگ زد جواب ندادم پیام داد ک تو لایق من نیستی و بهتر از تو هم هست منم تصمیم گرفتم ک توکل فامیل بگم ک من بدم و اون خوبه من بودم ک اونو ول کردم اونم از خدا خواسته ماجرا روچسبید ...

۴ روز پیش
50K
حرفتو بزن بهم http://instagraph.ir/harfeto/759217260

حرفتو بزن بهم http://instagraph.ir/harfet...

۵ روز پیش
2K
#کاراگاهان پارت١٢ صبح ساعت ٩بیدار شدم و اماده شدم و ی ارایش خیلی کم کردم و راه افتادم ساعت ٩:۴۵بود ک رسیدم کافه رو صندلی نشستم کافه حیلی قشنگی بود ترجیح میدادم زودتر برسم تا ...

#کاراگاهان پارت١٢ صبح ساعت ٩بیدار شدم و اماده شدم و ی ارایش خیلی کم کردم و راه افتادم ساعت ٩:۴۵بود ک رسیدم کافه رو صندلی نشستم کافه حیلی قشنگی بود ترجیح میدادم زودتر برسم تا اینکه دیرکنم ساعت از١٠هم گذشت دیگ داشتم نگران میشدم ک ١٠:٣٠رسید -سلام بببخشید دیر کردم ...

۶ روز پیش
68K
#کاراگاهان پارت١١ -منم همین فکرو میکنم +ب نظرم باید با این پسره حرف بزنیم -اره فکر خوبیه شما برین ادامه خوابتون خندیدمو گفتم فکر خوبیه -پس خدافظ تا فردا ساعت١٠ +خدافظ تا فردا ساعت ٧بودو ...

#کاراگاهان پارت١١ -منم همین فکرو میکنم +ب نظرم باید با این پسره حرف بزنیم -اره فکر خوبیه شما برین ادامه خوابتون خندیدمو گفتم فکر خوبیه -پس خدافظ تا فردا ساعت١٠ +خدافظ تا فردا ساعت ٧بودو تقریبا ۵ساعت و نیم خوابیده بودم بلند شدمو ی پیتزا نیمه اماده گزاشتم تو فر ...

۶ روز پیش
39K
#کاراگاهان پارت١٠ -فکر نمیکردم ب روم بیارین +من مادر و پدر و دوست دخترات نیستم ک هر کار میکنی ب روت نیارم من دختری نیستم ک بخوام بخاطر قیافتو پولت بگم ب روش نیارم ناراحت ...

#کاراگاهان پارت١٠ -فکر نمیکردم ب روم بیارین +من مادر و پدر و دوست دخترات نیستم ک هر کار میکنی ب روت نیارم من دختری نیستم ک بخوام بخاطر قیافتو پولت بگم ب روش نیارم ناراحت شه ن من اون دوست دخترای هر روزت نیستم شماره کارتتونم بدین ک این حقوقی ...

۷ روز پیش
63K
#کاراگاهان پارت٩ حسابی از دستش عصبی بودم پسره پرو چی فکر کرده با خودش مگه من مامانشو کشتم باباشو کشتم ی دربست گرفتمو رفتم سمت خونه توی راه تلفنمو برداشتم ب اقای فریدونی زنگ زدم ...

#کاراگاهان پارت٩ حسابی از دستش عصبی بودم پسره پرو چی فکر کرده با خودش مگه من مامانشو کشتم باباشو کشتم ی دربست گرفتمو رفتم سمت خونه توی راه تلفنمو برداشتم ب اقای فریدونی زنگ زدم ی بوق دو برق -بله بفرمایید +سلام اقای فریدونی من افشاری هستم ترانه -اه بله ...

۷ روز پیش
43K
#کاراگاهان پارت8 پام ب بند کیف لب تاپ ک رو زمین بود گیر کردو شپلق خوردم زمین چنان صدایی داد ک مهرداد تو اون فکر عمیق بود از فکر بیرون اومد و از رو صندلیش ...

#کاراگاهان پارت8 پام ب بند کیف لب تاپ ک رو زمین بود گیر کردو شپلق خوردم زمین چنان صدایی داد ک مهرداد تو اون فکر عمیق بود از فکر بیرون اومد و از رو صندلیش بلند شد و پایین میزو نگاه کرد چشمام پر اشک شده بود استرسم بیخود نبود ...

۷ روز پیش
57K