•//کِنآرعـ هَر قطرےِ عَشکَم هِزآر خآطرِ دَفنِعـ-💧🍃- •//اینقَدر خآطِرهـ دارے کِہ گویے قَدرعـ یکـ قَرنعـ-🌹✨- •//گلو میسْوزعـ اَز عِشقتـ عِشقے کہ مثِع زَهرِ-🖖🏻🔑- •//وَلے بے عِشقِ تو اَردم خَندِعـ بآ لبهاےِ منـ قهرهـ-👄🖕🏼- •//دُرستِعـ با ...

•//کِنآرعـ هَر قطرےِ عَشکَم هِزآر خآطرِ دَفنِعـ-💧🍃- •//اینقَدر خآطِرهـ دارے کِہ گویے قَدرعـ یکـ قَرنعـ-🌹✨- •//گلو میسْوزعـ اَز عِشقتـ عِشقے کہ مثِع زَهرِ-🖖🏻🔑- •//وَلے بے عِشقِ تو اَردم خَندِعـ بآ لبهاےِ منـ قهرهـ-👄🖕🏼- •//دُرستِعـ با مَنے اَما بِہ اینـ بودَنـ نیازآرمْـ-🗣🐰- •//توْ کِہ حتے بآ چِشماتَم نِمیگے آه دوسِتـ دآرمـ-👀💛- ...

۱۴ اردیبهشت 1396
7K
_میمونی تا آخَرش؟ +اوهوم:) | چَند ماه بَعد | _کُجا میری؟ +دُنبالِ زِندِگیم _مَگهـ مَن زِندِگیت نَبودَم؟ +هِه اون مالِ قَدیما بود اَلان تو یهـ اِضافی تو زِندِگی مَن _یَنی بِرَم ؟؟ +اَرهـ | چند ...

_میمونی تا آخَرش؟ +اوهوم:) | چَند ماه بَعد | _کُجا میری؟ +دُنبالِ زِندِگیم _مَگهـ مَن زِندِگیت نَبودَم؟ +هِه اون مالِ قَدیما بود اَلان تو یهـ اِضافی تو زِندِگی مَن _یَنی بِرَم ؟؟ +اَرهـ | چند روز بعد | _دارَم میرَم عِشقَم +نهـ تروخُدا اَز اون گوشهـ بیا اینور خطرناکهـ میُفتی ...

۲۵ فروردین 1396
16K
پسر :میشه بمونی ؟؟ دختر : ن ماکه قبلا حرفامونو زدیم باز شروع نکن پسر :باشه خب اخه من دوست دارم دختر: منم دوست دارم پسر: خب پس این کارا چیه هان ؟ دختر: گفتم ...

پسر :میشه بمونی ؟؟ دختر : ن ماکه قبلا حرفامونو زدیم باز شروع نکن پسر :باشه خب اخه من دوست دارم دختر: منم دوست دارم پسر: خب پس این کارا چیه هان ؟ دختر: گفتم که ن نمیشه پسر: اخه باش پس مواظب خودت باش دختر :باشه خب کاری نداری ...

۲۳ فروردین 1396
18K
-ببین منع یه دخترم{👑👧🏻} -یه دختریع که خیلیاع از غرورش متنفرنع{🙋❌} - من دختریمع که وقتی بخام کاریع کنم{😏🙌🏻 } -خداهم نمیتونع جلومو بگیره...{🚶🚫} -ببینع من دختریمع کع اگه قسم بخورع {🙏😶} -سرش بره حرفع ...

-ببین منع یه دخترم{👑👧🏻} -یه دختریع که خیلیاع از غرورش متنفرنع{🙋❌} - من دختریمع که وقتی بخام کاریع کنم{😏🙌🏻 } -خداهم نمیتونع جلومو بگیره...{🚶🚫} -ببینع من دختریمع کع اگه قسم بخورع {🙏😶} -سرش بره حرفع و قسمش نمیره{👌😌} -دخترو پسرع نمیشناسم هرکی خاستع نارو {💙🐼} -بزنه قبل خودشع خورده..{💚🍃} -منع ...

۱۵ فروردین 1396
18K
#وقـــــتے میشکــنے 💔#قــوی میشے 💪 #وقـــتے میشکــنے💔 #سنــگ میشے ⬛️ #وقـــتے میشکـنـے💔#محکـم میشے✌ #وقـــتے میشــکنے💔#بے رحم میشے👿 #وقـــتے میشکــنے💔#بے احساس میشے😑 #وقتــے میشکنـے💔#وجودت میـــمیره😒 #وقتــے میشکــنے💔#روحت میمیـــره 😱 #وقـــتے میشکنـــے💔#یــاد میگیرے بے کس باشے😌 یاد ...

#وقـــــتے میشکــنے 💔#قــوی میشے 💪 #وقـــتے میشکــنے💔 #سنــگ میشے ⬛️ #وقـــتے میشکـنـے💔#محکـم میشے✌ #وقـــتے میشــکنے💔#بے رحم میشے👿 #وقـــتے میشکــنے💔#بے احساس میشے😑 #وقتــے میشکنـے💔#وجودت میـــمیره😒 #وقتــے میشکــنے💔#روحت میمیـــره 😱 #وقـــتے میشکنـــے💔#یــاد میگیرے بے کس باشے😌 یاد میگیرے مثه اونـے کہ تورو #شیکـــوند بقییه و #بشــکونے😒💔 #وقــتے میشکنـے💔یاد میگیرے🚶 #تنهــا بمونے🙌💪 #وقتــے ...

۱۴ فروردین 1396
16K
-میشِہ یِ سوآل اَزَت بِپُرسَم؟ 🌚🎈 +هوم؟^^💙 -چرآ الآن اینجآیۍ؟🚶🏻🍃 +میخوآم اَز همِہ دور بآشَم =)🌹 -چرآ؟🐷✨ +برآ کَسے مُهِم نیسَم 👽🖖🏿 -چرآ اینجورۍ فِک میکُنۍ؟🐔🐚 +چون حَقیقَتِہ🙋‍♂∞ +چون کَسۍ مَنُ نِمیخوآد🙊🍉 +چون کَسۍ دوسَم ...

-میشِہ یِ سوآل اَزَت بِپُرسَم؟ 🌚🎈 +هوم؟^^💙 -چرآ الآن اینجآیۍ؟🚶🏻🍃 +میخوآم اَز همِہ دور بآشَم =)🌹 -چرآ؟🐷✨ +برآ کَسے مُهِم نیسَم 👽🖖🏿 -چرآ اینجورۍ فِک میکُنۍ؟🐔🐚 +چون حَقیقَتِہ🙋‍♂∞ +چون کَسۍ مَنُ نِمیخوآد🙊🍉 +چون کَسۍ دوسَم نَدآرِه؛)💫✨ +چون وآسِہ هَمِہ مُردَم 🙃🤘🏽 +میدونۍ چِرآ یِ کآرے کَردَم فِک کُنَن مَن مُردَم ...

۲۹ اسفند 1395
19K
😌•┇مَنــــ🌸.. 😂•┇بِدونِھ خُلوچِل بـآزیــآمـ🙌.. 💀•┇دَلیلیــ برآیــِ زندگیـ ندارمـ👻 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

😌•┇مَنــــ🌸.. 😂•┇بِدونِھ خُلوچِل بـآزیــآمـ🙌.. 💀•┇دَلیلیــ برآیــِ زندگیـ ندارمـ👻 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

۹ اسفند 1395
12K
-مآهۍ بہ آب گفت:بۍ تو میمیرَم:)🐳 -آب خوآست اِمتِحآنَش کنہ گفت:میرَم بہ حَرفآتْ فِکر میکُنَم🙂 -رَفت و زود بَرگَشت اَمآ مآهۍ مُرده بود

-مآهۍ بہ آب گفت:بۍ تو میمیرَم:)🐳 -آب خوآست اِمتِحآنَش کنہ گفت:میرَم بہ حَرفآتْ فِکر میکُنَم🙂 -رَفت و زود بَرگَشت اَمآ مآهۍ مُرده بود"-" -هیچوَقت بآ نبودَنَت کسۍ رو اِمتِحآن نکُنْ...💘

۷ اسفند 1395
7K
بِیشعؤر تَریِنٓ مؤجودِ دُنیأ🙆🏻🖖🏾 هَمیِنّ دِل مَنِہ🚶🏻🍃 رؤزۍ هِزآر تأ دَلیل مِیأرَم 📀🔑 بَرآش آروم میشِه 🙇🏻🌹 اَماّ بأز دَم دَمأۍِ شَبّ کہ میشِہ🌚🕯 ِ میِپُرسِہ چِرا؟:))🔪

بِیشعؤر تَریِنٓ مؤجودِ دُنیأ🙆🏻🖖🏾 هَمیِنّ دِل مَنِہ🚶🏻🍃 رؤزۍ هِزآر تأ دَلیل مِیأرَم 📀🔑 بَرآش آروم میشِه 🙇🏻🌹 اَماّ بأز دَم دَمأۍِ شَبّ کہ میشِہ🌚🕯 ِ میِپُرسِہ چِرا؟:))🔪

۷ اسفند 1395
9K