۷ روز پیش
3K
۱۵ شهریور 1398
3K
۱۵ شهریور 1398
3K
۱۵ شهریور 1398
3K
۱۵ شهریور 1398
3K
۱۵ شهریور 1398
3K
۱۵ شهریور 1398
3K
کمک کنید😪

کمک کنید😪

۱۳ اردیبهشت 1398
4K
ریدم دهن داور . گوه تو روح اجدادش . تخم سگ

ریدم دهن داور . گوه تو روح اجدادش . تخم سگ

۶ اردیبهشت 1398
19K
🚨 مهم/ #گوگل وارد موضوع جاسوسی تلگرام طلایی و هاتگرام از مردم شد. 🔻 از ساعتی قبل هشدارهایی از سوی گوگل برای کاربران «تلگرام طلایی» و «هاتگرام» ارسال می‌شود که این برنامه‌‌های جاسوسی را از ...

🚨 مهم/ #گوگل وارد موضوع جاسوسی تلگرام طلایی و هاتگرام از مردم شد. 🔻 از ساعتی قبل هشدارهایی از سوی گوگل برای کاربران «تلگرام طلایی» و «هاتگرام» ارسال می‌شود که این برنامه‌‌های جاسوسی را از گوشی خود حذف کنند. 👈 ‌برای دوستاتون که این برنامه ها رو دارن ارسال کنید

۴ اردیبهشت 1398
14K
۴ اردیبهشت 1398
11K
نگا چجوری برنامه رو ب هم ریخته . اقا بروز رسانی نمیخوایم ویس قرمز برگردون بخدا همه خوشحال میشن

نگا چجوری برنامه رو ب هم ریخته . اقا بروز رسانی نمیخوایم ویس قرمز برگردون بخدا همه خوشحال میشن

۳ اردیبهشت 1398
14K
۱۷ فروردین 1398
5K
۱۷ فروردین 1398
4K
۱۷ فروردین 1398
4K
۱۷ فروردین 1398
6K
۱۷ فروردین 1398
6K
۱۷ فروردین 1398
7K
۲۲ اسفند 1397
5K
۲۲ اسفند 1397
6K