نفرینم ایشااله هر چ زودتر بگیره

dalvnaes

برو واگذارت بخدا . بلایی ک سر من اوردی بدترش ب سرت بیا.

این حساب کاربری خصوصی میباشد