سلام یه گند بزرگ من من از اول همه چیز و شوخی میگرفتم و میگیرم . به قول بعضیا الکی خوشم و اینکه حدود 4 سال تو ویس هستم ولی بدون اطلاع خانمم و بعد ...

سلام یه گند بزرگ من من از اول همه چیز و شوخی میگرفتم و میگیرم . به قول بعضیا الکی خوشم و اینکه حدود 4 سال تو ویس هستم ولی بدون اطلاع خانمم و بعد این مدت که اون فهمیده ، میگه من بهش خیانت کردم و این حرفا ...

۱۹ اردیبهشت 1396
13K
میخواسته برنزه کنه کلا برشته شده😂😂

میخواسته برنزه کنه کلا برشته شده😂😂

۴ اردیبهشت 1396
14K
بخندیم یا گریه کنیم?!!! افتخار ملی..

بخندیم یا گریه کنیم?!!! افتخار ملی..

۴ اردیبهشت 1396
12K
به جفر میگن عجب مملکت خر تو خری داریم میگه آره بابا من 3 بار رفتم سربازی هیچکی نفهمید!😐😂

به جفر میگن عجب مملکت خر تو خری داریم میگه آره بابا من 3 بار رفتم سربازی هیچکی نفهمید!😐😂

۴ اردیبهشت 1396
14K
خانم بسیار چاقی سوار اتوبوس شد فضولی از سرنشینان فریاد زد: - نمیدانستم این اتوبوس مخصوص فیل هاست! زن با خونسردی پاسخ داد: خیر آقای محترم.... این اتوبوس مانند کشتی نوح است ؛ فیلها و ...

خانم بسیار چاقی سوار اتوبوس شد فضولی از سرنشینان فریاد زد: - نمیدانستم این اتوبوس مخصوص فیل هاست! زن با خونسردی پاسخ داد: خیر آقای محترم.... این اتوبوس مانند کشتی نوح است ؛ فیلها و خرها با هم سوارش میشوند'!🐴🐘😂

۴ اردیبهشت 1396
16K
بانو هایده میفرمایند: کیه اهلِ جهنم که خونش تو بهشته؟؟ جواب: سفیر ایران در تایلند 😑

بانو هایده میفرمایند: کیه اهلِ جهنم که خونش تو بهشته؟؟ جواب: سفیر ایران در تایلند 😑

۴ اردیبهشت 1396
14K
عزیزم کمربندتو ببند ....😁😁

عزیزم کمربندتو ببند ....😁😁

۴ اردیبهشت 1396
14K
تی شرت این مدلی ندیده بودیم دیگه ، دوستشو کتک زده از صورتش عکس انداخته چاپ کرده رو تیشرتش 😑😂

تی شرت این مدلی ندیده بودیم دیگه ، دوستشو کتک زده از صورتش عکس انداخته چاپ کرده رو تیشرتش 😑😂

۴ اردیبهشت 1396
14K
دختره هنوز سنش ۲رقمی نشده تو گوشاش النگو انداخته به نافشم گوشواره اونوقت من دفعه اولی که سوراخ نافمو دیدم دو روز گریه کردم فکر می کردم سوراخ شدم کم کم بادم خالی میشه میمیرم😂😂😂😂

دختره هنوز سنش ۲رقمی نشده تو گوشاش النگو انداخته به نافشم گوشواره اونوقت من دفعه اولی که سوراخ نافمو دیدم دو روز گریه کردم فکر می کردم سوراخ شدم کم کم بادم خالی میشه میمیرم😂😂😂😂

۴ اردیبهشت 1396
14K
لطفا شکاک نباشید مرسی اه😕😂

لطفا شکاک نباشید مرسی اه😕😂

۴ اردیبهشت 1396
14K
آدم هایی هستند که دلبری نمیکنند... حرفهای عاشقانه نمیزنند... چیز خاصی نمیگویند که ذوق کنی... آدمهایی که نمیخواهند عاشقت کنند... خودشان هم عاشق نمیشوند... یعنی عین گاااو میمونن خاک بر سرا🐮😂

آدم هایی هستند که دلبری نمیکنند... حرفهای عاشقانه نمیزنند... چیز خاصی نمیگویند که ذوق کنی... آدمهایی که نمیخواهند عاشقت کنند... خودشان هم عاشق نمیشوند... یعنی عین گاااو میمونن خاک بر سرا🐮😂

۴ اردیبهشت 1396
14K
بدون شرح..😐😢😅

بدون شرح..😐😢😅

۴ اردیبهشت 1396
15K
سمت راست نخست وزیر هلند در حال رفتن به سرکار سمت چپ رئیس جمهور کنیا در حال رفتن به آرایشگاه 😑😑😑

سمت راست نخست وزیر هلند در حال رفتن به سرکار سمت چپ رئیس جمهور کنیا در حال رفتن به آرایشگاه 😑😑😑

۴ اردیبهشت 1396
13K
دختر ۴ساله تو تاکسی بغل دستم نشسته بود و آلوچه میخورد. گفتم عمو مگه نمیدونی آلوچه بده، چرا میخوری؟ گفت پدربزرگم 115سال عمر کرد. باتعجب پرسیدم چون آلوچه میخورد؟😳 گفت نه چون سرش تو کار ...

دختر ۴ساله تو تاکسی بغل دستم نشسته بود و آلوچه میخورد. گفتم عمو مگه نمیدونی آلوچه بده، چرا میخوری؟ گفت پدربزرگم 115سال عمر کرد. باتعجب پرسیدم چون آلوچه میخورد؟😳 گفت نه چون سرش تو کار خودش بود. 😁😱 چنان قانع شدم که الان سه روزه دیگه با کسی حرف نمیزنم😶

۴ اردیبهشت 1396
15K
زن: بلند شو اذون صبحه مرد: قضا شو میخونم زن : خدا گفته وقتی میتونی باید سروقت بخونی😡 مرد: خدا گفته 4 تا زن هم میتونی بگیری زن : بخواب، خدا بخشندست عزیزم 😉😂

زن: بلند شو اذون صبحه مرد: قضا شو میخونم زن : خدا گفته وقتی میتونی باید سروقت بخونی😡 مرد: خدا گفته 4 تا زن هم میتونی بگیری زن : بخواب، خدا بخشندست عزیزم 😉😂

۴ اردیبهشت 1396
15K
این دیگه خیلی شوهرشو دوس داره😨😂

این دیگه خیلی شوهرشو دوس داره😨😂

۴ اردیبهشت 1396
15K
ﺩﯾﺸﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﻋﻮﺍﻡ ﺷﺪ😕 ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﺩ ﺧﺪﺍﺍﺍﺍﺍ ﺁﺧﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﯾﻨﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺩﯼ؟😫 ﺧﺪﺍ ﺷﺎﻫﺪﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻡ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ😏 ﻭﻟﯽ ﺭﻭﻡ ﻧﺸﺪ☹️😂😂

ﺩﯾﺸﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﻋﻮﺍﻡ ﺷﺪ😕 ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﺩ ﺧﺪﺍﺍﺍﺍﺍ ﺁﺧﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﯾﻨﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺩﯼ؟😫 ﺧﺪﺍ ﺷﺎﻫﺪﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻡ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ😏 ﻭﻟﯽ ﺭﻭﻡ ﻧﺸﺪ☹️😂😂

۴ اردیبهشت 1396
14K
به عشق در یک نگاه اعتقاد دارید؟؟؟ . . . . . . .. یا بزنم لهتون کنم.. فقط یه بار دیگه رد میشما خوب دقت کنید...😂😂😂 😌 /\ /\ 👟👟 😍😂😂😂😂

به عشق در یک نگاه اعتقاد دارید؟؟؟ . . . . . . .. یا بزنم لهتون کنم.. فقط یه بار دیگه رد میشما خوب دقت کنید...😂😂😂 😌 /\ /\ 👟👟 😍😂😂😂😂

۴ اردیبهشت 1396
14K
‏ترسناکترین جمله: تو حساب کن من بعدا باهات حساب میکنم. 😰😭😂😂

‏ترسناکترین جمله: تو حساب کن من بعدا باهات حساب میکنم. 😰😭😂😂

۴ اردیبهشت 1396
14K
این تابلو باید سر کوچه من بود 😉😉😉

این تابلو باید سر کوچه من بود 😉😉😉

۳ اردیبهشت 1396
15K