۲۳ دی 1396
171
۲۰ مهر 1396
218
۱۶ مرداد 1396
211
خواستنی ترین اشتباه چشمانم

خواستنی ترین اشتباه چشمانم

۷ مرداد 1396
217
بنظر شما عشق چیزی جز انسانیته؟؟؟

بنظر شما عشق چیزی جز انسانیته؟؟؟

۷ مرداد 1396
212
برای یه سرباز مدعی یه شکست خیلی بزرگه فرمانده اش قبولش نکنه منم آن کنج خراب پس هر زلزله ای این صاحبنا؟؟

برای یه سرباز مدعی یه شکست خیلی بزرگه فرمانده اش قبولش نکنه منم آن کنج خراب پس هر زلزله ای این صاحبنا؟؟

۷ مرداد 1396
267
چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند خیلی درد ها رو باید به دیده احساس فهمید

چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند خیلی درد ها رو باید به دیده احساس فهمید

۷ مرداد 1396
213
هرکسی گفت منم عاشق دربند تو باور هرگز عشق یعنی خواستن تو (حتی)بدون داشتن تو

هرکسی گفت منم عاشق دربند تو باور هرگز عشق یعنی خواستن تو (حتی)بدون داشتن تو

۷ مرداد 1396
203
۵ مرداد 1396
245
۵ مرداد 1396
204
۵ مرداد 1396
195
۵ مرداد 1396
204
۵ مرداد 1396
210
۵ مرداد 1396
206
سلام این آدی تلگرام بنده هستش میتونیم باهم صحبت کنیم مخصوصا با عزیزانی که نسبت به اسلام و قوانینش ... یا نسبت به نظام یا هرچیز دیگه ای مشکل دارند نسبت به ظلم به زن ...

سلام این آدی تلگرام بنده هستش میتونیم باهم صحبت کنیم مخصوصا با عزیزانی که نسبت به اسلام و قوانینش ... یا نسبت به نظام یا هرچیز دیگه ای مشکل دارند نسبت به ظلم به زن ها و خیلی چیز های دیگه

۵ مرداد 1396
244
حرفی نیست برای گفتن جز صدای سکوت

حرفی نیست برای گفتن جز صدای سکوت "...بل هم ازل" بعضی ها

۵ مرداد 1396
241
آسمانی برای خاکی نشین ها

آسمانی برای خاکی نشین ها

۵ مرداد 1396
283
اللهم لا تدع لی ذنبا الا غفرته

اللهم لا تدع لی ذنبا الا غفرته

۱۳ بهمن 1395
432
تو ...؟؟؟ خواستنی ترین اشتباه چشمانم..

تو ...؟؟؟ خواستنی ترین اشتباه چشمانم..

۷ بهمن 1395
795
سخاوت به دارایی نیست

سخاوت به دارایی نیست

۲۳ دی 1395
366