۴ روز پیش
36
۲۰ مهر 1396
66
۱۶ مرداد 1396
78
خواستنی ترین اشتباه چشمانم

خواستنی ترین اشتباه چشمانم

۷ مرداد 1396
90
بنظر شما عشق چیزی جز انسانیته؟؟؟

بنظر شما عشق چیزی جز انسانیته؟؟؟

۷ مرداد 1396
93
برای یه سرباز مدعی یه شکست خیلی بزرگه فرمانده اش قبولش نکنه منم آن کنج خراب پس هر زلزله ای این صاحبنا؟؟

برای یه سرباز مدعی یه شکست خیلی بزرگه فرمانده اش قبولش نکنه منم آن کنج خراب پس هر زلزله ای این صاحبنا؟؟

۷ مرداد 1396
156
چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند خیلی درد ها رو باید به دیده احساس فهمید

چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند خیلی درد ها رو باید به دیده احساس فهمید

۷ مرداد 1396
92
هرکسی گفت منم عاشق دربند تو باور هرگز عشق یعنی خواستن تو (حتی)بدون داشتن تو

هرکسی گفت منم عاشق دربند تو باور هرگز عشق یعنی خواستن تو (حتی)بدون داشتن تو

۷ مرداد 1396
94
۵ مرداد 1396
101
۵ مرداد 1396
92
۵ مرداد 1396
86
۵ مرداد 1396
93
۵ مرداد 1396
100
۵ مرداد 1396
98
سلام این آدی تلگرام بنده هستش میتونیم باهم صحبت کنیم مخصوصا با عزیزانی که نسبت به اسلام و قوانینش ... یا نسبت به نظام یا هرچیز دیگه ای مشکل دارند نسبت به ظلم به زن ...

سلام این آدی تلگرام بنده هستش میتونیم باهم صحبت کنیم مخصوصا با عزیزانی که نسبت به اسلام و قوانینش ... یا نسبت به نظام یا هرچیز دیگه ای مشکل دارند نسبت به ظلم به زن ها و خیلی چیز های دیگه

۵ مرداد 1396
132
حرفی نیست برای گفتن جز صدای سکوت

حرفی نیست برای گفتن جز صدای سکوت "...بل هم ازل" بعضی ها

۵ مرداد 1396
118
آسمانی برای خاکی نشین ها

آسمانی برای خاکی نشین ها

۵ مرداد 1396
135
اللهم لا تدع لی ذنبا الا غفرته

اللهم لا تدع لی ذنبا الا غفرته

۱۳ بهمن 1395
227
تو ...؟؟؟ خواستنی ترین اشتباه چشمانم..

تو ...؟؟؟ خواستنی ترین اشتباه چشمانم..

۷ بهمن 1395
506
سخاوت به دارایی نیست

سخاوت به دارایی نیست

۲۳ دی 1395
214