۲۳ دی 1396
143
۲۰ مهر 1396
177
۱۶ مرداد 1396
181
خواستنی ترین اشتباه چشمانم

خواستنی ترین اشتباه چشمانم

۷ مرداد 1396
183
بنظر شما عشق چیزی جز انسانیته؟؟؟

بنظر شما عشق چیزی جز انسانیته؟؟؟

۷ مرداد 1396
184
برای یه سرباز مدعی یه شکست خیلی بزرگه فرمانده اش قبولش نکنه منم آن کنج خراب پس هر زلزله ای این صاحبنا؟؟

برای یه سرباز مدعی یه شکست خیلی بزرگه فرمانده اش قبولش نکنه منم آن کنج خراب پس هر زلزله ای این صاحبنا؟؟

۷ مرداد 1396
242
چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند خیلی درد ها رو باید به دیده احساس فهمید

چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند خیلی درد ها رو باید به دیده احساس فهمید

۷ مرداد 1396
181
هرکسی گفت منم عاشق دربند تو باور هرگز عشق یعنی خواستن تو (حتی)بدون داشتن تو

هرکسی گفت منم عاشق دربند تو باور هرگز عشق یعنی خواستن تو (حتی)بدون داشتن تو

۷ مرداد 1396
175
۵ مرداد 1396
219
۵ مرداد 1396
177
۵ مرداد 1396
168
۵ مرداد 1396
180
۵ مرداد 1396
185
۵ مرداد 1396
182
سلام این آدی تلگرام بنده هستش میتونیم باهم صحبت کنیم مخصوصا با عزیزانی که نسبت به اسلام و قوانینش ... یا نسبت به نظام یا هرچیز دیگه ای مشکل دارند نسبت به ظلم به زن ...

سلام این آدی تلگرام بنده هستش میتونیم باهم صحبت کنیم مخصوصا با عزیزانی که نسبت به اسلام و قوانینش ... یا نسبت به نظام یا هرچیز دیگه ای مشکل دارند نسبت به ظلم به زن ها و خیلی چیز های دیگه

۵ مرداد 1396
216
حرفی نیست برای گفتن جز صدای سکوت

حرفی نیست برای گفتن جز صدای سکوت "...بل هم ازل" بعضی ها

۵ مرداد 1396
205
آسمانی برای خاکی نشین ها

آسمانی برای خاکی نشین ها

۵ مرداد 1396
250
اللهم لا تدع لی ذنبا الا غفرته

اللهم لا تدع لی ذنبا الا غفرته

۱۳ بهمن 1395
381
تو ...؟؟؟ خواستنی ترین اشتباه چشمانم..

تو ...؟؟؟ خواستنی ترین اشتباه چشمانم..

۷ بهمن 1395
726
سخاوت به دارایی نیست

سخاوت به دارایی نیست

۲۳ دی 1395
329