۲۳ دی 1396
77
۲۰ مهر 1396
98
۱۶ مرداد 1396
105
خواستنی ترین اشتباه چشمانم

خواستنی ترین اشتباه چشمانم

۷ مرداد 1396
121
بنظر شما عشق چیزی جز انسانیته؟؟؟

بنظر شما عشق چیزی جز انسانیته؟؟؟

۷ مرداد 1396
120
برای یه سرباز مدعی یه شکست خیلی بزرگه فرمانده اش قبولش نکنه منم آن کنج خراب پس هر زلزله ای این صاحبنا؟؟

برای یه سرباز مدعی یه شکست خیلی بزرگه فرمانده اش قبولش نکنه منم آن کنج خراب پس هر زلزله ای این صاحبنا؟؟

۷ مرداد 1396
178
چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند خیلی درد ها رو باید به دیده احساس فهمید

چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند خیلی درد ها رو باید به دیده احساس فهمید

۷ مرداد 1396
111
هرکسی گفت منم عاشق دربند تو باور هرگز عشق یعنی خواستن تو (حتی)بدون داشتن تو

هرکسی گفت منم عاشق دربند تو باور هرگز عشق یعنی خواستن تو (حتی)بدون داشتن تو

۷ مرداد 1396
117
۵ مرداد 1396
126
۵ مرداد 1396
111
۵ مرداد 1396
106
۵ مرداد 1396
114
۵ مرداد 1396
123
۵ مرداد 1396
118
سلام این آدی تلگرام بنده هستش میتونیم باهم صحبت کنیم مخصوصا با عزیزانی که نسبت به اسلام و قوانینش ... یا نسبت به نظام یا هرچیز دیگه ای مشکل دارند نسبت به ظلم به زن ...

سلام این آدی تلگرام بنده هستش میتونیم باهم صحبت کنیم مخصوصا با عزیزانی که نسبت به اسلام و قوانینش ... یا نسبت به نظام یا هرچیز دیگه ای مشکل دارند نسبت به ظلم به زن ها و خیلی چیز های دیگه

۵ مرداد 1396
152
حرفی نیست برای گفتن جز صدای سکوت

حرفی نیست برای گفتن جز صدای سکوت "...بل هم ازل" بعضی ها

۵ مرداد 1396
142
آسمانی برای خاکی نشین ها

آسمانی برای خاکی نشین ها

۵ مرداد 1396
156
اللهم لا تدع لی ذنبا الا غفرته

اللهم لا تدع لی ذنبا الا غفرته

۱۳ بهمن 1395
261
تو ...؟؟؟ خواستنی ترین اشتباه چشمانم..

تو ...؟؟؟ خواستنی ترین اشتباه چشمانم..

۷ بهمن 1395
563
سخاوت به دارایی نیست

سخاوت به دارایی نیست

۲۳ دی 1395
237