esi

esi051

shahrivari
mashhad

فاصله هیچ مهم نیست اگه دوقلب به هم وفادار باشند

آهنگ جدید(دور شدی) شادمهر عقیلی 😘 😘 😘

آهنگ جدید(دور شدی) شادمهر عقیلی 😘 😘 😘

۲۲ خرداد 1398
3K
۲۲ خرداد 1398
3K
۱۷ اردیبهشت 1398
4K
۱۷ فروردین 1398
3K
۱۷ فروردین 1398
3K
اگر خریدنی بود،می خریدم... برای مادر کمی جوانی برای پدر عمر دوباره و برای خودمان خنده های کودکی را...

اگر خریدنی بود،می خریدم... برای مادر کمی جوانی برای پدر عمر دوباره و برای خودمان خنده های کودکی را...

۱۷ فروردین 1398
4K
۵ آبان 1397
4K
۲۸ مهر 1397
4K
۲۸ مهر 1397
7K
۲۸ مهر 1397
4K
۲۸ مهر 1397
4K
۲۸ مهر 1397
4K
۲۸ مهر 1397
4K
۲۸ مهر 1397
4K
۲۸ مهر 1397
4K
۲۸ مهر 1397
4K
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین

۲۸ مهر 1397
4K
بخونید لطفا

بخونید لطفا

۵ شهریور 1396
3K
شایدآن روز که سهراب نوشت تاشقایق هست زندگی بایدکرد خبری از دل پردرد گل یاس نداشت باید اینطور نوشت چه شقایق باشد،چه گل پیچک و یاس جای یک گل خالیست تانیاید مهدی زندگی دشواراست

شایدآن روز که سهراب نوشت تاشقایق هست زندگی بایدکرد خبری از دل پردرد گل یاس نداشت باید اینطور نوشت چه شقایق باشد،چه گل پیچک و یاس جای یک گل خالیست تانیاید مهدی زندگی دشواراست

۵ شهریور 1396
5K
۳۰ مرداد 1396
2K