💇😍

💇😍

۱۹ بهمن 1397
3K
روز حسابدار مبـــ💸ـار ڪ...🎀

روز حسابدار مبـــ💸ـار ڪ...🎀

۱۵ آذر 1397
5K
🌷🎀

🌷🎀

۲۹ آبان 1397
3K
🎀💛

🎀💛

۲۳ آبان 1397
4K
😍💞

😍💞

۲۳ آبان 1397
3K
😍😋

😍😋

۱۱ آبان 1397
6K
🍉

🍉

۳۰ مهر 1397
6K
۳۰ مهر 1397
10K
+دلم میخواد تو دریا بمیرمـ -چرا؟؟ +دوس ندارم خاک شم مثه آرزوهام -میخوام غرق شم مثل رویاهم ...

+دلم میخواد تو دریا بمیرمـ -چرا؟؟ +دوس ندارم خاک شم مثه آرزوهام -میخوام غرق شم مثل رویاهم ...

۲۳ مهر 1397
5K
-زِندِگی مَن یه تِرَن هَوآییه که موقِع اوج گرِفتَن عَز کآر میُفته:)

-زِندِگی مَن یه تِرَن هَوآییه که موقِع اوج گرِفتَن عَز کآر میُفته:)

۲۰ مهر 1397
6K
۲۰ مهر 1397
7K
🎨

🎨

۱۶ مهر 1397
3K
- ‏خیلی سخته... + چی؟! - به خودت بیای ببینی همه آرزوهات مُردن... 😔

- ‏خیلی سخته... + چی؟! - به خودت بیای ببینی همه آرزوهات مُردن... 😔

۱۲ مهر 1397
3K
پروانه زندگی من اسیر تارهای عنکبوتی ست که عنکبوت آن سیر است نمیتواند پرواز کند نه میمیرد...

پروانه زندگی من اسیر تارهای عنکبوتی ست که عنکبوت آن سیر است نمیتواند پرواز کند نه میمیرد...

۹ مهر 1397
4K
خش خِش صِدایِ پای 👣خَزان است یک نْفر در را بِه روی حضرت پاییز🍂🍁 باز کٌند....

خش خِش صِدایِ پای 👣خَزان است یک نْفر در را بِه روی حضرت پاییز🍂🍁 باز کٌند....

۳ مهر 1397
4K
۱ مهر 1397
10K
۱ مهر 1397
11K
۲۴ شهریور 1397
4K
ای غَم بِگو اَز دََستِ تُو آخَر کُجا باید شُدَن؟ دَر گوشِه ی میخانِه هم ما را تُو پیدا می کنی. #شهر یار #

ای غَم بِگو اَز دََستِ تُو آخَر کُجا باید شُدَن؟ دَر گوشِه ی میخانِه هم ما را تُو پیدا می کنی. #شهر یار #

۵ تیر 1397
4K
۵ تیر 1397
8K