سهیل رضایی

g770

این دقل دوستانی که میبنی....همه مگسایه ان به دوره شرینی

۲۰ خرداد 1398
1K
۲۰ خرداد 1398
4K
۲۰ خرداد 1398
1K
۲۰ خرداد 1398
1K
تورا دوست دارم، چرا باورت نیست!💛💙💜💚❤به عشقت دچارم، چرا باورت نیست! تمام خودم را اگر چند ناچیز💛💙💜💚❤به تو می سپارم، چرا باورت نیست! من ابری ترین بغض که باید...بغضی که باید...💛💙💜💚❤که باید ببارم،، چرا باورت ...

تورا دوست دارم، چرا باورت نیست!💛💙💜💚❤به عشقت دچارم، چرا باورت نیست! تمام خودم را اگر چند ناچیز💛💙💜💚❤به تو می سپارم، چرا باورت نیست! من ابری ترین بغض که باید...بغضی که باید...💛💙💜💚❤که باید ببارم،، چرا باورت نیست؟ اگر هم در اتش...ولی باز با تو💛💙💜💚❤قدم می گذارم، چرا باورت نیست! کویرم،،، پر ...

۱۹ خرداد 1398
24K
می خواهمت می دانی اما باورت نیست❤❤❤فکری به جز نامهربانی درسرت نیست دیگر شدی هر چند اما من همانم❤❤❤اری همان شوری که در سرت نیست من دوستت دارم تمام حرفم این است❤❤❤حرفی که عمری گفتم ...

می خواهمت می دانی اما باورت نیست❤❤❤فکری به جز نامهربانی درسرت نیست دیگر شدی هر چند اما من همانم❤❤❤اری همان شوری که در سرت نیست من دوستت دارم تمام حرفم این است❤❤❤حرفی که عمری گفتم اما باورت نیست من آسمانی بی کران، روحی بلندم❤❤❤باور کن این کوتاهی از بال و ...

۱۹ خرداد 1398
22K
اهنگ مورد علاقم http://dl.rozmusic.com/Music/1396/04/04/Sina%20Hejazi%20-%20Didi%20Dari%20(128).mp3

اهنگ مورد علاقم http://dl.rozmusic.com/Musi...

۱۸ خرداد 1398
8K
عاشقانه❤ https://www.namasha.com/videos/dl/7111932789-360p/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7_%D9%88_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%B4%D9%86%DA%AF%D9%87-360p.mp4
۱۷ خرداد 1398
10K
عاشقانه❤ https://hw7.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/bc82ab2d23c6760b0559eb2bd488b3d614786541-144p__54901.mp4
۱۷ خرداد 1398
6K
عالی❤ http://dl.nakaman1.ir/Music/Ali%20barati/Abolfazl.Esmaeili-Bahar.Ft.Ali.Barati.mp3
۱۶ خرداد 1398
7K