MIXED UP

ghazalehk1378

https://t.me/moood_fashion کانال مد وزیبایی من جوین شید لطفا❤️

۲۴ فروردین 1397
12K
کی اینارو میشناسه⁉️⁉️⁉️ #یاسین #رفیع نزاد #نفس #زحمتکش #شاخ

کی اینارو میشناسه⁉️⁉️⁉️ #یاسین #رفیع نزاد #نفس #زحمتکش #شاخ

۱۴ فروردین 1397
2K
دو قدم مانده به خندیدن برگ یک نفس مانده به ذوق گل سرخ چشم در چشم بهاری دیگر تحفه‌ای یافت نکردم که کنم هدیه‌تان یک سبد عاطفه دارم همه ارزانی‌تان…

دو قدم مانده به خندیدن برگ یک نفس مانده به ذوق گل سرخ چشم در چشم بهاری دیگر تحفه‌ای یافت نکردم که کنم هدیه‌تان یک سبد عاطفه دارم همه ارزانی‌تان…

۲۹ اسفند 1396
3K
گشت گرداگرد مهر تابناک ، ایران زمین / روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین ای تو یزدان ، ای تو گرداننده ی مهر و سپر / برترینش کن برایم این زمان و ...

گشت گرداگرد مهر تابناک ، ایران زمین / روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین ای تو یزدان ، ای تو گرداننده ی مهر و سپر / برترینش کن برایم این زمان و این زمین . . . عید نوروز بر شما مبارک

۲۹ اسفند 1396
3K
دلت شاد و لبت خندان بماند برایت عمرجاویدان بماند خدارا میدهم سوگند برعشق هرآن خواهی برایت آن بماند بپایت ثروتی افزون بریزد که چشم دشمنت حیران بماند تنت سالم سرایت سبز باشد برایت زندگی آسان ...

دلت شاد و لبت خندان بماند برایت عمرجاویدان بماند خدارا میدهم سوگند برعشق هرآن خواهی برایت آن بماند بپایت ثروتی افزون بریزد که چشم دشمنت حیران بماند تنت سالم سرایت سبز باشد برایت زندگی آسان بماند تمام فصل سالت عید باشد چراغ خانه ات تابان بماند نوروز ، یادگار ماندگار ...

۲۹ اسفند 1396
3K
#عروس

#عروس

۲۴ اسفند 1396
11K
#عروس

#عروس

۲۴ اسفند 1396
11K
#عروس

#عروس

۲۴ اسفند 1396
11K
#طراحی

#طراحی

۲۹ دی 1396
7K
#طراحی

#طراحی

۲۹ دی 1396
7K
#طراحی

#طراحی

۲۹ دی 1396
7K
#لباس

#لباس

۲۹ دی 1396
15K
#لباس

#لباس

۲۹ دی 1396
15K
#لباس

#لباس

۲۹ دی 1396
15K
#پروفایل

#پروفایل

۲۹ دی 1396
7K
#پروفایل

#پروفایل

۲۹ دی 1396
7K
#پروفایل

#پروفایل

۲۹ دی 1396
6K
#مدلینگ #مهسامحمدی

#مدلینگ #مهسامحمدی

۲۸ دی 1396
18K
#مدلینگ #مهسامحمدی

#مدلینگ #مهسامحمدی

۲۸ دی 1396
17K
#مدلینگ #مهسامحمدی

#مدلینگ #مهسامحمدی

۲۸ دی 1396
17K