MIXED UP

ghazalehk1378

https://t.me/moood_fashion کانال مد وزیبایی من جوین شید لطفا❤️

دو قدم مانده به خندیدن برگ یک نفس مانده به ذوق گل سرخ چشم در چشم بهاری دیگر تحفه‌ای یافت نکردم که کنم هدیه‌تان یک سبد عاطفه دارم همه ارزانی‌تان…

دو قدم مانده به خندیدن برگ یک نفس مانده به ذوق گل سرخ چشم در چشم بهاری دیگر تحفه‌ای یافت نکردم که کنم هدیه‌تان یک سبد عاطفه دارم همه ارزانی‌تان…

۱ روز پیش
2K
گشت گرداگرد مهر تابناک ، ایران زمین / روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین ای تو یزدان ، ای تو گرداننده ی مهر و سپر / برترینش کن برایم این زمان و ...

گشت گرداگرد مهر تابناک ، ایران زمین / روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین ای تو یزدان ، ای تو گرداننده ی مهر و سپر / برترینش کن برایم این زمان و این زمین . . . عید نوروز بر شما مبارک

۱ روز پیش
2K
دلت شاد و لبت خندان بماند برایت عمرجاویدان بماند خدارا میدهم سوگند برعشق هرآن خواهی برایت آن بماند بپایت ثروتی افزون بریزد که چشم دشمنت حیران بماند تنت سالم سرایت سبز باشد برایت زندگی آسان ...

دلت شاد و لبت خندان بماند برایت عمرجاویدان بماند خدارا میدهم سوگند برعشق هرآن خواهی برایت آن بماند بپایت ثروتی افزون بریزد که چشم دشمنت حیران بماند تنت سالم سرایت سبز باشد برایت زندگی آسان بماند تمام فصل سالت عید باشد چراغ خانه ات تابان بماند نوروز ، یادگار ماندگار ...

۱ روز پیش
2K
#عروس

#عروس

۶ روز پیش
10K
#عروس

#عروس

۶ روز پیش
10K
#عروس

#عروس

۶ روز پیش
10K
#طراحی

#طراحی

۲۹ دی 1396
7K
#طراحی

#طراحی

۲۹ دی 1396
7K
#طراحی

#طراحی

۲۹ دی 1396
7K
#لباس

#لباس

۲۹ دی 1396
15K
#لباس

#لباس

۲۹ دی 1396
15K
#لباس

#لباس

۲۹ دی 1396
15K
#پروفایل

#پروفایل

۲۹ دی 1396
6K
#پروفایل

#پروفایل

۲۹ دی 1396
6K
#پروفایل

#پروفایل

۲۹ دی 1396
6K
#مدلینگ #مهسامحمدی

#مدلینگ #مهسامحمدی

۲۸ دی 1396
16K
#مدلینگ #مهسامحمدی

#مدلینگ #مهسامحمدی

۲۸ دی 1396
16K
#مدلینگ #مهسامحمدی

#مدلینگ #مهسامحمدی

۲۸ دی 1396
15K
#میکاپ

#میکاپ

۲۸ دی 1396
15K
#میکاپ

#میکاپ

۲۸ دی 1396
15K