زنده باد مَـــرگ

ghazalkhun


https://t.me/joinchat/AAAAAEE70nxkuzvGJoJ7yQ
یه گوشه ی دنج با اسانس ادبیات

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

instagram: @moh3nhamze‍

https://t.me/joinchat/AAAAAArQYuHo6rn3BgrHYQ

برو ک برنگردی ب حق پنج تن ....والا https://t.me/joinchat/AAAAAEE70nxkuzvGJoJ7yQ

برو ک برنگردی ب حق پنج تن ....والا https://t.me/joinchat/AAAAA...

۱ روز پیش
4K
#برویم_بشویم . . .❥ #چـ https://t.me/joinchat/AAAAAEE70nxkuzvGJoJ7yQ

#برویم_بشویم . . .❥ #چـ https://t.me/joinchat/AAAAA...

۱ روز پیش
7K
هاوِس شده ایم دست به زلــــ♥ف تو زنیم ....😍 #پرورشی #پیر_کوچولو https://t.me/joinchat/AAAAAEE70nxkuzvGJoJ7yQ

هاوِس شده ایم دست به زلــــ♥ف تو زنیم ....😍 #پرورشی #پیر_کوچولو https://t.me/joinchat/AAAAA...

۲ روز پیش
4K
کارا دارن خوب پیش میرن! درسمو تموم کردم بالاخره تو کارم ی اتفاقاتی افتاده ی عده ازم راضیین آروم ترم خوشال ترم سر حالم ... و اینا منو میترسونن چون با همشون غریبم یهویی همه ...

کارا دارن خوب پیش میرن! درسمو تموم کردم بالاخره تو کارم ی اتفاقاتی افتاده ی عده ازم راضیین آروم ترم خوشال ترم سر حالم ... و اینا منو میترسونن چون با همشون غریبم یهویی همه چی خوب شد از همین شهریور #پیر_کوچولو https://t.me/joinchat/AAAAA...

۳ روز پیش
5K
هر کیم اینجا مارو دوست خوب و مهربون و عزیزم صدا زد، لایک و فالو میخواس ... https://t.me/joinchat/AAAAAEE70nxkuzvGJoJ7yQ

هر کیم اینجا مارو دوست خوب و مهربون و عزیزم صدا زد، لایک و فالو میخواس ... https://t.me/joinchat/AAAAA...

۴ روز پیش
5K
تا میتونین کاری کنین حرفی بزنین ک از چش و دل خلق بیفتین ... نعمتیه دارمش ک میگم :) https://t.me/joinchat/AAAAAEE70nxkuzvGJoJ7yQ

تا میتونین کاری کنین حرفی بزنین ک از چش و دل خلق بیفتین ... نعمتیه دارمش ک میگم :) https://t.me/joinchat/AAAAA...

۵ روز پیش
5K