HassaN

h_assa_n

من به پاییز تو عادت کردم
قول دادم هوس هیچ بهاری نکنم

قدر لحظهای خوب رو ندونی زود تموم میشه...

قدر لحظهای خوب رو ندونی زود تموم میشه...

۱۲ ساعت پیش
2K
یارب داری میبنی به چه روزی افتادم کی فکرش میکرد که ی روزی بیفتم هان ای کاش همون روزی که میگفت دوست دارم دهنم میبستم حسم نمیگفتما بلندترین ارتفاعی که افتادم از اونجا چشماش بود ...

یارب داری میبنی به چه روزی افتادم کی فکرش میکرد که ی روزی بیفتم هان ای کاش همون روزی که میگفت دوست دارم دهنم میبستم حسم نمیگفتما بلندترین ارتفاعی که افتادم از اونجا چشماش بود از بی صاحبی افتادم از چشماش ای کاش چشمام کور میشد نمیدیدم که یکی دیگه ...

۲۳ ساعت پیش
7K
سایت سفارت ترکیه برا گرفتن ویزا

سایت سفارت ترکیه برا گرفتن ویزا

۱ روز پیش
2K
کسانی که قصد مهاجرت به انگلیس دارن در این سایت ثبت نام کنن و قبل از انجام هرکاری با ی وکیل خوب حرف بزنن اگر کوچک ترین خطایی کنی هیچ وقت نمیشه به این کشور ...

کسانی که قصد مهاجرت به انگلیس دارن در این سایت ثبت نام کنن و قبل از انجام هرکاری با ی وکیل خوب حرف بزنن اگر کوچک ترین خطایی کنی هیچ وقت نمیشه به این کشور رفت مگر غیر قانونی این سایت معتبر میباشد دم در سفارت زده...

۲ روز پیش
5K
۵ روز پیش
2K
۶ روز پیش
3K
هزاربار مردم از عشقت تو که هیچ وقت نمیفهمی

هزاربار مردم از عشقت تو که هیچ وقت نمیفهمی

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
3K
😢😢

😢😢

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
نامردی نکردیم حداقل...

نامردی نکردیم حداقل...

۱ هفته پیش
3K
گفتی اسمت چی بود گفت دلبر که جان فرسود از او گفتی مگه توهم بلدی گفت اسممه رفتتتتتتتتت😔 عین رفتن جان از بدن دیدم که جانم میرود😢 😢 😢 😢 😢 😔 😔

گفتی اسمت چی بود گفت دلبر که جان فرسود از او گفتی مگه توهم بلدی گفت اسممه رفتتتتتتتتت😔 عین رفتن جان از بدن دیدم که جانم میرود😢 😢 😢 😢 😢 😔 😔

۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
3K
پدرم همه وجودم مهربان تر از جانم تولدت مبارک همه دار ندارمی همه زندگیمی قربونت بشم بابا که دیگه ندارمت😢😢😢😔😔

پدرم همه وجودم مهربان تر از جانم تولدت مبارک همه دار ندارمی همه زندگیمی قربونت بشم بابا که دیگه ندارمت😢😢😢😔😔

۱ هفته پیش
7K
بخت ما از اول کج بود...

بخت ما از اول کج بود...

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
گذرنامم اومد کم کم باید اماده رفتن بشیم....

گذرنامم اومد کم کم باید اماده رفتن بشیم....

۲ هفته پیش
4K
ی مشت عنی ریخته تو ویسگون گوه میخورین پست ادم گزارش میکنید لاشیا...

ی مشت عنی ریخته تو ویسگون گوه میخورین پست ادم گزارش میکنید لاشیا...

۲ هفته پیش
4K