دلم برایت تنـ آنقدر که دیگر جایی برای

دلم برایت تنـ آنقدر که دیگر جایی برای " گاف " نبود...

۲ روز پیش
3K
گرچه دستان تو سیب از وسطِ خاطره چید گرچه از خونِ خودم خوردی و فتحم کردی #علیرضا_آذر

گرچه دستان تو سیب از وسطِ خاطره چید گرچه از خونِ خودم خوردی و فتحم کردی #علیرضا_آذر

۲ روز پیش
4K
۷ روز پیش
6K
۷ روز پیش
6K
اصلا

اصلا

۱ هفته پیش
4K
‌ آنتونی رابینز : موفقیت یعنی آن‌طور که دلِ خودتان می‌خواهد زندگی کنید؛ کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید، آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید، لباسی که خودتان می‌پسندید را به ...

‌ آنتونی رابینز : موفقیت یعنی آن‌طور که دلِ خودتان می‌خواهد زندگی کنید؛ کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید، آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید، لباسی که خودتان می‌پسندید را به تن کنید، در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید.

۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
3K
زندگی

زندگی

۱ هفته پیش
3K
حرف دل

حرف دل

۱ هفته پیش
2K
زندگی فلش بک نداره ولی تا دلت بخواد ویدئو چک داره

زندگی فلش بک نداره ولی تا دلت بخواد ویدئو چک داره

۱ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
سخت کوشی، مادرِ خوش شانسی است. 👤بنجامین فرانکلین

سخت کوشی، مادرِ خوش شانسی است. 👤بنجامین فرانکلین

۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
5K
نگاه کن به قندیلک های رویاها، که دیر زمانی ست، اینجا در زیر چشمانم شکل می گیرد، به همه این امیدها، که به سوی دیگر آسمانها، به سوی دیگر دروازه ها، در حال تبخیرند، Aaron

نگاه کن به قندیلک های رویاها، که دیر زمانی ست، اینجا در زیر چشمانم شکل می گیرد، به همه این امیدها، که به سوی دیگر آسمانها، به سوی دیگر دروازه ها، در حال تبخیرند، Aaron

۲ هفته پیش
6K