هناسه

hanasah17

هنووووووسه-______^
هیچ زخمی خوب نمیشه ، یا جاش میمونه یا یادش …
لعنت بر دو چیز .اولین سلام و اخرین خداحافظی

ماهے به آب گفت بی تو میمیرم آب خواست امتحانش ڪند گفت: میرم و به حرفات فڪر میڪنم رفت و زود برگشت اما ماهے مرده بود! هیچوقت با نبودنت ڪسے رو امتحان نڪن...

ماهے به آب گفت بی تو میمیرم آب خواست امتحانش ڪند گفت: میرم و به حرفات فڪر میڪنم رفت و زود برگشت اما ماهے مرده بود! هیچوقت با نبودنت ڪسے رو امتحان نڪن...

۴ مرداد 1396
7K
قلبم محکوم شد به شکستن ، غرورم محکوم شد به شکستن ، احساسم محکوم شد به بازی گرفتن و چشمانم محکوم شدند به باریدن اما عشقت محکوم شد که بماند در تکه تکه قلبم و ...

قلبم محکوم شد به شکستن ، غرورم محکوم شد به شکستن ، احساسم محکوم شد به بازی گرفتن و چشمانم محکوم شدند به باریدن اما عشقت محکوم شد که بماند در تکه تکه قلبم و قطره قطره ی جانم

۲۶ تیر 1396
18K
هناس-_____- تمام

هناس-_____- تمام"دنیــــــــــا" هم که"بگویند"...!!! تو مال "من"نیستی "بــــاز" هم این "دل" زبان "نفهــــــم" "بهانه ات" را "میگیــــــرد"...!😔 به مـــــن قــــول بده در تمامی ســـــــــــال هایی که بـــــاقی مانده تا ابـــــــــــــد مــــــــــواظبــــــ خودتــــ باشی دیگر نیـــســـتـــم که یــــــــــاد آوریـــت کنم.....!

۲۳ دی 1395
9K
هنووووووووووسه^______^ ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺐ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺰ ﺳﯿﺎﻩ ! ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺩﻭ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﭘﺮ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺩﺭ ﻓﻼﻥ ﺟﺎﯼ ...

هنووووووووووسه^______^ ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺐ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺰ ﺳﯿﺎﻩ ! ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺩﻭ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﭘﺮ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺩﺭ ﻓﻼﻥ ﺟﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺍﺵ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...

۹ دی 1395
11K
هنوووووووووسه^________^ مرد من از آن دسته مردها نیست که همه جا همه ببینند از آن دسته از مردها نیست که همه دارند فقط از آن دسته معدود مردانیست که وقتی نمیبینی اش انگار چیز بزرگی ...

هنوووووووووسه^________^ مرد من از آن دسته مردها نیست که همه جا همه ببینند از آن دسته از مردها نیست که همه دارند فقط از آن دسته معدود مردانیست که وقتی نمیبینی اش انگار چیز بزرگی کم داری چیزی قد دوست داشتن هایت که با کسی غیر از او تکرار نمیشود ...

۱ دی 1395
10K
هنووووووووووسه^_______^ چاوه کم چاوه کانم چاوه روانته، ﺍﯾﻨﺒـــﺎﺭ ﻣﯿﺨــــــﺎﻡ ﺍﺯ ﺗــــــﻪ ﺩﻟـــــﻢ ﺑﮕــــــﻢ ❥❥● ❥❥●• ♡ ﻋﺸﻘــــــﻢ ♡ ❥❥●• ❥❥●• ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ : ❥❥●• ❥❥●• ✘ ﻧﺒﻮﺩﯼ ✓...✘ ❥❥●• ❥❥●• ﯾﻬــــــﻮ ﺍﻭﻣـــﺪﮮ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ...

هنووووووووووسه^_______^ چاوه کم چاوه کانم چاوه روانته، ﺍﯾﻨﺒـــﺎﺭ ﻣﯿﺨــــــﺎﻡ ﺍﺯ ﺗــــــﻪ ﺩﻟـــــﻢ ﺑﮕــــــﻢ ❥❥● ❥❥●• ♡ ﻋﺸﻘــــــﻢ ♡ ❥❥●• ❥❥●• ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ : ❥❥●• ❥❥●• ✘ ﻧﺒﻮﺩﯼ ✓...✘ ❥❥●• ❥❥●• ﯾﻬــــــﻮ ﺍﻭﻣـــﺪﮮ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ .✓ ❥❥●• ❥❥●• ﭼﺸﻤﺎﺗــــــﻮ ﮐﻪ ﺩﯾــــﺪﻡ ❥❥●• ❥❥●• ﺩﻧﯿـــــﺎﻣﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ ❥❥●• ❥❥●• ★☆ ﺑﺮﻕ ...

۲۸ آذر 1395
9K
هنووووووسه^_______^ اسمم به نام تـــــو، عشقم به یاد تـــــو، -جسمم برای تـــــو، -جانم فدای تــــــو، -روحم کنار تــــــو اما زندگیم مال خودم چون زندگیم تـــــویـــــی

هنووووووسه^_______^ اسمم به نام تـــــو، عشقم به یاد تـــــو، -جسمم برای تـــــو، -جانم فدای تــــــو، -روحم کنار تــــــو اما زندگیم مال خودم چون زندگیم تـــــویـــــی

۱۷ آبان 1395
10K
هنوووووسه^_____^ ﻭﻗﺘﯽ ﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮑﻨﻪ ... ﻏﺮ ﻣﯿﺰﻧﻪ ... ﻗﻬﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ... ﺩﻟﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ... ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ... ﻣﯿﮕﻪ ... ﻣﯿﮕﻪ ... ﻣﯿﮕﻪ ... ﻭ ﺍﺷﮑﺶ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ ...

هنوووووسه^_____^ ﻭﻗﺘﯽ ﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮑﻨﻪ ... ﻏﺮ ﻣﯿﺰﻧﻪ ... ﻗﻬﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ... ﺩﻟﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ... ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ... ﻣﯿﮕﻪ ... ﻣﯿﮕﻪ ... ﻣﯿﮕﻪ ... ﻭ ﺍﺷﮑﺶ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺣﺮﻓﺸﻮ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ ... ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵ !!! ﺑﺮﺍﺵ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯾﻪ ... ! ﺍﮔﻪ ﻫﻤﺶ ...

۱۶ آبان 1395
12K
هنوووووووسه^_______^ من.. تمام پسرها ی سیکس پک دار پورشه سوار ابرو شکسته ی ته ریش دار لاکچری عاشق پیشه ی شلوارک پوش برنزه ی جنتلمن مآب خوش صحبت را برای شما گذاشتم.. تا از دور ...

هنوووووووسه^_______^ من.. تمام پسرها ی سیکس پک دار پورشه سوار ابرو شکسته ی ته ریش دار لاکچری عاشق پیشه ی شلوارک پوش برنزه ی جنتلمن مآب خوش صحبت را برای شما گذاشتم.. تا از دور برای عکس هایشان غش و ضعف کنید وهرهفته ب دوست دختر جدیدشان فحش بدهید! سهم ...

۱۵ آبان 1395
12K
هنووووووووسه^_______^ ﺍﯾﻨﺒـــﺎﺭ ﻣﯿﺨــــــﺎﻡ ﺍﺯ ﺗــــــﻪ ﺩﻟـــــﻢ ﺑﮕــــــﻢ ❥❥● ❥❥●• ♡ ﻋﺸﻘــــــﻢ ♡ ❥❥●• ❥❥●• ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ : ❥❥●• ❥❥●• ✘ ﻧﺒﻮﺩﯼ ✓...✘ ❥❥●• ❥❥●• ﯾﻬــــــﻮ ﺍﻭﻣـــﺪﮮ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ .✓ ❥❥●• ❥❥●• ﭼﺸﻤﺎﺗــــــﻮ ﮐﻪ ﺩﯾــــﺪﻡ ...

هنووووووووسه^_______^ ﺍﯾﻨﺒـــﺎﺭ ﻣﯿﺨــــــﺎﻡ ﺍﺯ ﺗــــــﻪ ﺩﻟـــــﻢ ﺑﮕــــــﻢ ❥❥● ❥❥●• ♡ ﻋﺸﻘــــــﻢ ♡ ❥❥●• ❥❥●• ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ : ❥❥●• ❥❥●• ✘ ﻧﺒﻮﺩﯼ ✓...✘ ❥❥●• ❥❥●• ﯾﻬــــــﻮ ﺍﻭﻣـــﺪﮮ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ .✓ ❥❥●• ❥❥●• ﭼﺸﻤﺎﺗــــــﻮ ﮐﻪ ﺩﯾــــﺪﻡ ❥❥●• ❥❥●• ﺩﻧﯿـــــﺎﻣﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ ❥❥●• ❥❥●• ★☆ ﺑﺮﻕ ﻧﮕﺎﻫـــــﺖ ❥●• ❥❥●• ﻣﻌﺼﻮﻣﯿـــــــﺖ ﭼﺸــــــــــﻤﺎﺕ ❥●• ...

۱۴ آبان 1395
9K
هنوووووووسه^______^ پسر : سلام عزیزم، چطوری؟ دختر : سلام گلم، خیلی بد (با صدای پر از بغض و ناراحت) پسر :چی شده؟ دختر : باید جدا بشیم پسر : چراااااا؟ دختر: یه خانواده ای من ...

هنوووووووسه^______^ پسر : سلام عزیزم، چطوری؟ دختر : سلام گلم، خیلی بد (با صدای پر از بغض و ناراحت) پسر :چی شده؟ دختر : باید جدا بشیم پسر : چراااااا؟ دختر: یه خانواده ای من رو پسندیدن واسه پسرشون. خانواده منم راضین ( شروع کرد به گریه کردن) الانم باید ...

۱۴ آبان 1395
9K
هنووووووسه^-^ تقدیم به تنها عشق زندگیــــم مهم نیســــت چه میشـــود!!! به همــــه ی باورهــــایم سوگنــــد!!! هیچ چیــــزی برایــــم مهــــم نیســـت!!! یک کــــلام!!! من...... دســــــت از..... دوســـــــــــت داشــــــتنـــــت نمیکشــــم!!! و این یعنــــی... نهایــــت خوشـــبختی!!! گـیـــرم تـمـام ...

هنووووووسه^-^ تقدیم به تنها عشق زندگیــــم مهم نیســــت چه میشـــود!!! به همــــه ی باورهــــایم سوگنــــد!!! هیچ چیــــزی برایــــم مهــــم نیســـت!!! یک کــــلام!!! من...... دســــــت از..... دوســـــــــــت داشــــــتنـــــت نمیکشــــم!!! و این یعنــــی... نهایــــت خوشـــبختی!!! گـیـــرم تـمـام دنـیـا بـگـویـنــد مـا مـال هــم نـیـسـتـیــم!!! مــا بـه درد هـم نـمــیـخـوریـم!!! گـیـــرم بـرای زیـر یـک ...

۱۴ آبان 1395
11K
هنوووووووووسه^_____^ تا زنده ام دوست دارم اینه کلام اخرم . عِشـــــ♥ــــــقَم… این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بیتُو میمیرم . . . می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . . می خوام بِگَم ...

هنوووووووووسه^_____^ تا زنده ام دوست دارم اینه کلام اخرم . عِشـــــ♥ــــــقَم… این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بیتُو میمیرم . . . می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . . می خوام بِگَم : دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . . . می خوام بِگَم : شُدی ...

۱۴ آبان 1395
11K
هنووووووسه^________^ فک کن تو راه خاستگاری هستی ... به مامانت میگی مامان ؟؟ به نظرت قبول میکنه باباش ؟؟؟؟ مامانت بگه دلشونم بخوااااد پسر من آقاست !! مامانت میگه : بزرگترا حرف زدن خودتو قاطی ...

هنووووووسه^________^ فک کن تو راه خاستگاری هستی ... به مامانت میگی مامان ؟؟ به نظرت قبول میکنه باباش ؟؟؟؟ مامانت بگه دلشونم بخوااااد پسر من آقاست !! مامانت میگه : بزرگترا حرف زدن خودتو قاطی نمی کنیااااا !!!! بالاخره عشقت چایی میاره .. یواشکی بهم میخندید بعد چند دقیقه مامانت ...

۱۴ آبان 1395
9K
هنوووووووووسه ^_____^ سلامتـــــــے ھمه دخترا امـــــــــّا نه ھر دخترے!! ﻣﻦ موهام بُلُنده... اما رنگ کرده نیست... تا زیر دماغم رژ نمیزنم واسه جلب توجه... جایی که پسره غریبه هست ناز نمیکنم...عشوه نمیام! چون نیازی به ...

هنوووووووووسه ^_____^ سلامتـــــــے ھمه دخترا امـــــــــّا نه ھر دخترے!! ﻣﻦ موهام بُلُنده... اما رنگ کرده نیست... تا زیر دماغم رژ نمیزنم واسه جلب توجه... جایی که پسره غریبه هست ناز نمیکنم...عشوه نمیام! چون نیازی به دیده شدن ندارم!! تیپم شیک و ساده اس.... ساپورت و مانتو جلو باز نمیپوشم تو ...

۱۴ آبان 1395
8K
هنووووووووسه^____^ +واضح گفتم .. میخوام برم زندگیمو بسازم 😒 - زندگیت!! مگه نمیگفتی من زندگیتممم😭 +اره ولی الان زندگیم از تو مهم تره .. - پس این چن سال چی میشه؟ + این لوس بازیا ...

هنووووووووسه^____^ +واضح گفتم .. میخوام برم زندگیمو بسازم 😒 - زندگیت!! مگه نمیگفتی من زندگیتممم😭 +اره ولی الان زندگیم از تو مهم تره .. - پس این چن سال چی میشه؟ + این لوس بازیا جدی نیس .. ادم یکار جدی میکنه اگه بخواد با طرف ازدواج کنه 😒 -اخه ...

۱۳ آبان 1395
12K

"خوشبختی" داشتن کسی است… که بیشتر از خودش تــــــــــو را بخواهد و بیشـــتر از تــــــــو… هیــــــــچ نخواهد و تـــــو برایش تــــمام زندگی باشی..

۱۳ آبان 1395
9K
🌺 دکتر حسین الهی قمشه ای : کسی را دوست بدار که

🌺 دکتر حسین الهی قمشه ای : کسی را دوست بدار که "دوستت دارد", حتی اگر غلام درگاهت باشد؛ و دست بکش از دوست داشتن کسی که "دوستت ندارد", حتی اگر سلطان قلبت باشد... فراموش نکن که: "زمان" آدم وفادار رو مشخص می کنه نه "زبان".... دریا برای مرغابی تفریحی ...

۱۲ آبان 1395
9K
هنووووس-____- خیلی سخته یکیو بخوای اونم تو رو بخواد ولی خدا نخواد به احمقانه ترین شکل ممکن دلتنگ کسی هستم که هیچ خیابانی را با او قدم نزده ام! اما او در تمام خاطرات من ...

هنووووس-____- خیلی سخته یکیو بخوای اونم تو رو بخواد ولی خدا نخواد به احمقانه ترین شکل ممکن دلتنگ کسی هستم که هیچ خیابانی را با او قدم نزده ام! اما او در تمام خاطرات من راه می رود...

۱۰ آبان 1395
14K
هنووووووووسه^_______^ ویان گیان

هنووووووووسه^_______^ ویان گیان

۵ آبان 1395
9K