😷😷😷 چرا واقعا؟؟

😷😷😷 چرا واقعا؟؟

23 ساعت پیش
2K
تو رو دوست دارم،زیاد....

تو رو دوست دارم،زیاد....

5 روز پیش
1K
I miss you my world #my_sisi #Fary

I miss you my world #my_sisi #Fary

6 روز پیش
25K
#Fary

#Fary

1 هفته پیش
3K
😴😴😴

😴😴😴

1 هفته پیش
3K
ا یه لحظه حس کردم عاشق شدم😱😱😱

ا یه لحظه حس کردم عاشق شدم😱😱😱

1 هفته پیش
3K
وایے الهے من به قربونتـــ😍😍😍😍

وایے الهے من به قربونتـــ😍😍😍😍

2 هفته پیش
3K
وهم تنهایے آرام آرام مرا در خود فرو میکشد و تو باعث این ترسے..... #Hannaw

وهم تنهایے آرام آرام مرا در خود فرو میکشد و تو باعث این ترسے..... #Hannaw

2 هفته پیش
3K
و من دیگر تامامـــــ.. الکے نیست که میگم میمیرم براتـــ...

و من دیگر تامامـــــ.. الکے نیست که میگم میمیرم براتـــ...

2 هفته پیش
3K
یعنی این رویای منه ها😍 🔫 بیشعور منو بیدار میکنی؟

یعنی این رویای منه ها😍 🔫 بیشعور منو بیدار میکنی؟

2 هفته پیش
3K
تورو خدا به منم یاد بدید اههههــــ

تورو خدا به منم یاد بدید اههههــــ

2 هفته پیش
3K
پشت خنده های من خیلی چیزا جامونده آغوشت بوسه هات قربون صدقه رفتنات پشت خنده های من یه غم عمیقی جامونده غم عمیقی که از تو جاموندهـ... #Hannaw

پشت خنده های من خیلی چیزا جامونده آغوشت بوسه هات قربون صدقه رفتنات پشت خنده های من یه غم عمیقی جامونده غم عمیقی که از تو جاموندهـ... #Hannaw

3 هفته پیش
4K
تف💦😦 آقا من نمی خوام تموم بشه 😭😭 من عزای عمومے اعلام میکنمـ...

تف💦😦 آقا من نمی خوام تموم بشه 😭😭 من عزای عمومے اعلام میکنمـ...

3 هفته پیش
3K
خیلے نامردے😢 حلالت نمی کنمـ... سر پل صراط یقتو میگیرمـ...

خیلے نامردے😢 حلالت نمی کنمـ... سر پل صراط یقتو میگیرمـ...

3 هفته پیش
3K
با اجازتون من جوجورو بخولم آخه بچه نمیگی یه نفر تورو می بینی یهویی غش میکنه فندق تپل جوجو عشق...

با اجازتون من جوجورو بخولم آخه بچه نمیگی یه نفر تورو می بینی یهویی غش میکنه فندق تپل جوجو عشق...

3 هفته پیش
4K
نه دیگه به من گفتن تا عن این آهنگو در نیاوردی دست برندار...

نه دیگه به من گفتن تا عن این آهنگو در نیاوردی دست برندار...

3 هفته پیش
3K
۱۴ام 😭😭😭😭😭 من مدرسه نمی خوام😫 کدوم الاغے مدرسه رو ساخت😡 من اساسے باهاش کار دارم👊 مردتیکه..... خودش باس بفهمه چے گفتم بهشـ....

۱۴ام 😭😭😭😭😭 من مدرسه نمی خوام😫 کدوم الاغے مدرسه رو ساخت😡 من اساسے باهاش کار دارم👊 مردتیکه..... خودش باس بفهمه چے گفتم بهشـ....

3 هفته پیش
4K
I love you Damagh ❤👃❤

I love you Damagh ❤👃❤

3 هفته پیش
4K
تو که دنیای منے زندگے بے تو مگر معنا دارد؟ مگر مےشود در این دنیا زندگے کرد در کوچه هایش قدم زد و عاشقانه خواند بے وجود تو مگر مےشود بے تو دنیای منــ....... #Hannaw

تو که دنیای منے زندگے بے تو مگر معنا دارد؟ مگر مےشود در این دنیا زندگے کرد در کوچه هایش قدم زد و عاشقانه خواند بے وجود تو مگر مےشود بے تو دنیای منــ....... #Hannaw

4 هفته پیش
5K
داداش خودت خودتو هماهنگ میکنے یا خودم هماهنگت میکنمـ....

داداش خودت خودتو هماهنگ میکنے یا خودم هماهنگت میکنمـ....

4 هفته پیش
4K