نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آموخته (۵۵ تصویر)

#آموخته ام

#آموخته ام

۲۴ دی 1397
3K
#آموخته ام هرگاه کسی یادم نکرد؛ من یادش کنم ، #شاید او تنهاتر از من باشد ... ! #بیادتم.رفیق 😘 ❤

#آموخته ام هرگاه کسی یادم نکرد؛ من یادش کنم ، #شاید او تنهاتر از من باشد ... ! #بیادتم.رفیق 😘 ❤

۱۳ مهر 1397
16K
۲۰ خرداد 1397
48K
#آموخته ام که نباید وابسته شد.. #نه به هیچکس #و نه به هیچ رابطه ای #و این سخت ترین کاری بود که آموختم... ‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌

#آموخته ام که نباید وابسته شد.. #نه به هیچکس #و نه به هیچ رابطه ای #و این سخت ترین کاری بود که آموختم... ‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌

۱۹ خرداد 1397
15K
#آموخته ام هرگاه کسی یادم نکرد؛ من یادش کنم ، #شاید او تنهاتر از من باشد ... ! #بیادتم.رفیق 😘 ❤

#آموخته ام هرگاه کسی یادم نکرد؛ من یادش کنم ، #شاید او تنهاتر از من باشد ... ! #بیادتم.رفیق 😘 ❤

۱۵ خرداد 1397
20K
۲۷ فروردین 1397
33K
۲۴ آذر 1396
192K
۲۴ آذر 1396
187K
۲۴ آذر 1396
182K
۲۴ آذر 1396
175K
۲۴ آذر 1396
169K
۲۴ آذر 1396
159K
۲۴ آذر 1396
155K
۲۴ آذر 1396
155K
۲۴ آذر 1396
148K
۲۴ آذر 1396
140K
۲۴ آذر 1396
132K
۲۴ آذر 1396
128K
۲۴ آذر 1396
116K
۲۴ آذر 1396
107K