😜😜😍

😜😜😍

۳ هفته پیش
6K
💙💙💙💙😍

💙💙💙💙😍

۳ هفته پیش
5K
...😍😍😍😘😘😘

...😍😍😍😘😘😘

۳ هفته پیش
5K
شود روزی که درسجده بگوییم رسیدم کربلا الحمدالله...

شود روزی که درسجده بگوییم رسیدم کربلا الحمدالله...

۲۲ شهریور 1397
5K
👍

👍

۲۲ شهریور 1397
5K
#صمیمی دوستانه

#صمیمی دوستانه

۲۲ شهریور 1397
5K
یاحسینم 😭😣

یاحسینم 😭😣

۲۰ شهریور 1397
5K
وقتی گدای فاطمه بودن برای ماست احساس میکنم که دوعالم گدای ماست تنهاوسیله ای که نخش هم شفاعت است چادر نماز ...

وقتی گدای فاطمه بودن برای ماست احساس میکنم که دوعالم گدای ماست تنهاوسیله ای که نخش هم شفاعت است چادر نماز ...

۲۰ شهریور 1397
5K
#تنهایی

#تنهایی

۱۸ شهریور 1397
5K
عکاسی #

عکاسی #

۱۸ شهریور 1397
3K
چه میشد اگر انچه دنبالش میگردی بہ دنبالت میگشت ...

چه میشد اگر انچه دنبالش میگردی بہ دنبالت میگشت ...

۱۸ شهریور 1397
3K
...ان شالله

...ان شالله

۱۷ شهریور 1397
3K
😍😛😛

😍😛😛

۱۷ شهریور 1397
3K
😭😭😭😭

😭😭😭😭

۱۷ شهریور 1397
7K
هزار قصه نوشتیم برصحیفه دل ... هنوز عشق تو ... عنوان سرمقاله ماست ... یاحسینم ...

هزار قصه نوشتیم برصحیفه دل ... هنوز عشق تو ... عنوان سرمقاله ماست ... یاحسینم ...

۱۷ شهریور 1397
7K
...

...

۱۷ شهریور 1397
5K
😛😍😛😘😜

😛😍😛😘😜

۱۷ شهریور 1397
4K
😍😍😍😍

😍😍😍😍

۱۷ شهریور 1397
4K
ریسمان کهنه رامحکم بگیر... اما هیچوقت دست نامرد رانگیر... بگذار شیر شکارت کند ... اما هیچگاه به شغال پناه نبر... به دریاغرق شو... اما ازپل نامردان عبور نکن...

ریسمان کهنه رامحکم بگیر... اما هیچوقت دست نامرد رانگیر... بگذار شیر شکارت کند ... اما هیچگاه به شغال پناه نبر... به دریاغرق شو... اما ازپل نامردان عبور نکن...

۱۶ شهریور 1397
3K
کاش... دستانم انقدر بزرگ بود، که میتوانستم چرخ فلک دنیارابه کام تو به چرخانم...

کاش... دستانم انقدر بزرگ بود، که میتوانستم چرخ فلک دنیارابه کام تو به چرخانم...

۱۶ شهریور 1397
3K