نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اعتنایی (۲ تصویر)

هرگاه گمان بدی نسبت به مسلمانی درذهن شما پیدا شد در عمل کوچکترین #اعتنایی نکنید طرز رفتار خودرا #دگرگون نسازید آنچه #گناه است ترتیب اثردادن به #گمان بد است ... حجرات۱۲ @Zibaei_quran🌿🌿🌹🌿🌿

هرگاه گمان بدی نسبت به مسلمانی درذهن شما پیدا شد در عمل کوچکترین #اعتنایی نکنید طرز رفتار خودرا #دگرگون نسازید آنچه #گناه است ترتیب اثردادن به #گمان بد است ... حجرات۱۲ @Zibaei_quran🌿🌿🌹🌿🌿

۲۵ آبان 1396
6K
#خدا: بنده من نماز شب بخوان وآن یازده رکعت است. #بنده: خدایا خسته ام! نمی توانم. خدا:بنده من،دورکعت نماز#شفع ویک رکعت نماز #وتر بخوان. بنده:خدایا خسته ام! برایم مشکل است نیمه شب بیدار شوم. خدا: ...

#خدا: بنده من نماز شب بخوان وآن یازده رکعت است. #بنده: خدایا خسته ام! نمی توانم. خدا:بنده من،دورکعت نماز#شفع ویک رکعت نماز #وتر بخوان. بنده:خدایا خسته ام! برایم مشکل است نیمه شب بیدار شوم. خدا: بنده من قبل از خواب این #سه رکعت را بخوان. بنده: خدایا سه رکعت زیاد ...

۳۰ بهمن 1395
6K