نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

به_نجوایی_صدایم_کن_بِدان_آغوش_من_باز_است (۱ تصویر)

#به_نجوایی_صدایم_کن_بِدان_آغوش_من_باز_است ‌همین که بدانی یک نفر به تکرارت دلبسته خودِ معجزه است..! -عادل مظلومی

#به_نجوایی_صدایم_کن_بِدان_آغوش_من_باز_است ‌همین که بدانی یک نفر به تکرارت دلبسته خودِ معجزه است..! -عادل مظلومی

۱۰ آذر 1398
1K