نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خوش_گذرانی (۲ تصویر)

گاهی بین سمفونیِ شلوغ و پر سروصدای زندگی‌ات قَد دو سه میزان سکوت کن! از هرچه آدم روی این زمینِ گردِ خاکی‌ست، فاصله بگیر و خودت را بغل کن! آدم‌ها را، ناامیدی‌ها را وفکرها را، ...

گاهی بین سمفونیِ شلوغ و پر سروصدای زندگی‌ات قَد دو سه میزان سکوت کن! از هرچه آدم روی این زمینِ گردِ خاکی‌ست، فاصله بگیر و خودت را بغل کن! آدم‌ها را، ناامیدی‌ها را وفکرها را، برای چند ساعت بگذار پشت سرت! فیلم مورد علاقه‌ات را برای دوهزار و یک‌امین بار(!) ...

۳ آبان 1398
19K
✔✅ما آدم ها استاد قضاوت کردن دیگرانیم! جواب ندادن پیام را مغرور بودنشان تلقی میکنیم و زود جواب دادن ها را هم میگذاریم به پایِ بیکار بودن! به کسی که با همه گرم میگیرد انگِ ...

✔✅ما آدم ها استاد قضاوت کردن دیگرانیم! جواب ندادن پیام را مغرور بودنشان تلقی میکنیم و زود جواب دادن ها را هم میگذاریم به پایِ بیکار بودن! به کسی که با همه گرم میگیرد انگِ بیش از حد آزاد بودن میزنیم ، و کسی که حریمش را حفظ میکند متهم ...

۲۵ بهمن 1396
7K