نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دافنه_دوموریه (۲۴ تصویر)

روزی با خود فکر میکردم اگر او را با غریبه ای ببینم دنیا را به آتش میکشم اما امروز حاضر نیستم که کبریتی روشن کنم تا ببینم کجاست و چه میکند... #دافنه_دوموریه

روزی با خود فکر میکردم اگر او را با غریبه ای ببینم دنیا را به آتش میکشم اما امروز حاضر نیستم که کبریتی روشن کنم تا ببینم کجاست و چه میکند... #دافنه_دوموریه

۲ هفته پیش
7K
🍃 تجملات هیچ وقت، جـاذبه ای برایم نداشته ! من چیزهای ساده را دوست دارم؛ کتاب ها را...... تنهایی را...... 🍃 یا بودن با کسی که مرا می فهمد...! #دافنه_دوموریه 💟 🍃🌸

🍃 تجملات هیچ وقت، جـاذبه ای برایم نداشته ! من چیزهای ساده را دوست دارم؛ کتاب ها را...... تنهایی را...... 🍃 یا بودن با کسی که مرا می فهمد...! #دافنه_دوموریه 💟 🍃🌸

۳ هفته پیش
7K
خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛ حالت روحی است… خوشبختی و آرامش وابسته به جهان درون توست! ⁦ . ‌✍️⁩ #دافنه_دوموریه . ...

خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛ حالت روحی است… خوشبختی و آرامش وابسته به جهان درون توست! ⁦ . ‌✍️⁩ #دافنه_دوموریه . .

۱۷ مرداد 1398
7K
خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛ حالت روحی است… خوشبختی و آرامش وابسته به جهان درون توست! ⁦ . ‌✍️⁩ #دافنه_دوموریه . ...

خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛ حالت روحی است… خوشبختی و آرامش وابسته به جهان درون توست! ⁦ . ‌✍️⁩ #دافنه_دوموریه . .

۹ مرداد 1398
6K
‏خوشبختی چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری ‏خوشبختی کیفیت تفکرست. ‏حالت روحی‌ست. ‏خوشبختی ‏وابسته به جهان درون توست... #دافنه_دوموریه #میکاپ

‏خوشبختی چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری ‏خوشبختی کیفیت تفکرست. ‏حالت روحی‌ست. ‏خوشبختی ‏وابسته به جهان درون توست... #دافنه_دوموریه #میکاپ

۲۲ تیر 1398
6K
من همه‌ی چیزهای ساده را دوست دارم! کتاب ها را.. تنهایی را... یا بودن با کسی که تو را میفهمد. #دافنه_دوموریه 📚ربکا

من همه‌ی چیزهای ساده را دوست دارم! کتاب ها را.. تنهایی را... یا بودن با کسی که تو را میفهمد. #دافنه_دوموریه 📚ربکا

۱۴ تیر 1398
5K
من همه‌ی چیزهای ساده را دوست دارم! کتاب ها را.. تنهایی را... یا بودن با کسی که تو را میفهمد. #دافنه_دوموریه 📚ربکا

من همه‌ی چیزهای ساده را دوست دارم! کتاب ها را.. تنهایی را... یا بودن با کسی که تو را میفهمد. #دافنه_دوموریه 📚ربکا

۱۱ تیر 1398
3K
‏خوشبختی چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری، ‏خوشبختی کیفیت تفکرست، ‏حالت روحی‌ست ‏خوشبختی، ‏وابسته به جهان درون توست ... #دافنه_دوموریه

‏خوشبختی چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری، ‏خوشبختی کیفیت تفکرست، ‏حالت روحی‌ست ‏خوشبختی، ‏وابسته به جهان درون توست ... #دافنه_دوموریه

۲۸ خرداد 1398
6K
خوشبختی; چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری، خوشبختی کیفیتِ تفکر است، حالت روحی ست، خوشبختی؛ وابسته به جهان درون توست... #دافنه_دوموریه

خوشبختی; چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری، خوشبختی کیفیتِ تفکر است، حالت روحی ست، خوشبختی؛ وابسته به جهان درون توست... #دافنه_دوموریه

۱۶ خرداد 1398
4K
#من تا پایان #عمرم ، به این می‌اندیشیدم: #زنی که #عشق را می‌پذیرد تا چه اندازه بی #دفاع می‌گردد ... دختر عموی من راشل 📚 #دافنه_دوموریه
عکس بلند

#من تا پایان #عمرم ، به این می‌اندیشیدم: #زنی که #عشق را می‌پذیرد تا چه اندازه بی #دفاع می‌گردد ... دختر عموی من راشل 📚 #دافنه_دوموریه

۳۰ اردیبهشت 1398
8K
خوش‌بختی چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری، خوش‌بختی کیفیتِ تفکر است، حالت روحی‌ست، خوشبختی وابسته به جهان درون توست... #دافنه_دوموریه

خوش‌بختی چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری، خوش‌بختی کیفیتِ تفکر است، حالت روحی‌ست، خوشبختی وابسته به جهان درون توست... #دافنه_دوموریه

۱۸ اردیبهشت 1398
6K
#معرفی_کتاب #ربکا 📚 من همه چیزهای ساده را دوست دارم. کتاب ها را،تنهایی را یا بودن با کسی که تو را میفهمد! #دافنه_دوموریه #عاشقانه_های_کلاسیک ❤️

#معرفی_کتاب #ربکا 📚 من همه چیزهای ساده را دوست دارم. کتاب ها را،تنهایی را یا بودن با کسی که تو را میفهمد! #دافنه_دوموریه #عاشقانه_های_کلاسیک ❤️

۱۸ اردیبهشت 1398
6K
خوشبختی; چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری، خوشبختی کیفیتِ تفکر است، حالت روحی ست، خوشبختی؛ وابسته به جهان درون توست... #دافنه_دوموریه

خوشبختی; چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری، خوشبختی کیفیتِ تفکر است، حالت روحی ست، خوشبختی؛ وابسته به جهان درون توست... #دافنه_دوموریه

۱۲ اسفند 1397
5K
- تو به نظر آدم آرام و متینی می آیی. لبخند زد و دستم را فشرد، و من به این فکر کردم که چقدر متین و آرام هستم! آرام بودن یعنی اینکه در چهره ات ...

- تو به نظر آدم آرام و متینی می آیی. لبخند زد و دستم را فشرد، و من به این فکر کردم که چقدر متین و آرام هستم! آرام بودن یعنی اینکه در چهره ات هیچ تشویشی نباشد. یعنی هیچگاه عصبی نشوی، در ابهام و تاریکی زندگی نکنی، ادمی مثل ...

۲۱ آبان 1397
11K
تجملات هیچ‌وقت جاذبه‌ای برایم نداشت؛ چیزهای ساده را دوست دارم، کتاب‌ها را، تنهایی را، یا بودن با کسی که من را می‌فهمد ... ! #دافنه_دوموریه

تجملات هیچ‌وقت جاذبه‌ای برایم نداشت؛ چیزهای ساده را دوست دارم، کتاب‌ها را، تنهایی را، یا بودن با کسی که من را می‌فهمد ... ! #دافنه_دوموریه

۴ مرداد 1397
5K
خوشبختی چیزی نیست … که بخواهی آن را به تملک خود درآوری ، خوشبختی کیفیتِ تفکر است ٬ حالت روحی ست ؛ خوشبختی ..٬ وابسته به جهان درون توست …! #دافنه_دوموریه

خوشبختی چیزی نیست … که بخواهی آن را به تملک خود درآوری ، خوشبختی کیفیتِ تفکر است ٬ حالت روحی ست ؛ خوشبختی ..٬ وابسته به جهان درون توست …! #دافنه_دوموریه

۱۱ اردیبهشت 1397
11K
خوشبختی چیزی نیست … که بخواهی آن را به تملک خود درآوری ، خوشبختی کیفیتِ تفکر است ٬ حالت روحی ست ؛ خوشبختی ..٬ وابسته به جهان درون توست …! #دافنه_دوموریه

خوشبختی چیزی نیست … که بخواهی آن را به تملک خود درآوری ، خوشبختی کیفیتِ تفکر است ٬ حالت روحی ست ؛ خوشبختی ..٬ وابسته به جهان درون توست …! #دافنه_دوموریه

۱۰ اردیبهشت 1397
5K
تجملات هیچ‌وقت جاذبه‌ای برایم نداشت؛ چیزهای ساده را دوست دارم، کتاب‌ها را، تنهایی را، یا بودن با کسی که من را می‌فهمد... #دافنه_دوموریه

تجملات هیچ‌وقت جاذبه‌ای برایم نداشت؛ چیزهای ساده را دوست دارم، کتاب‌ها را، تنهایی را، یا بودن با کسی که من را می‌فهمد... #دافنه_دوموریه

۱۷ آبان 1396
11K
من تا پایان عمرم به این می اندیشم زنی که عشق را می پذیرد تا چه اندازه بی دفاع میگردد... #دافنه_دوموریه

من تا پایان عمرم به این می اندیشم زنی که عشق را می پذیرد تا چه اندازه بی دفاع میگردد... #دافنه_دوموریه

۲۳ شهریور 1396
8K
زنان عشق را، رمان می‌خواهند. مردان، داستان کوتاه ! #دافنه_دوموریه

زنان عشق را، رمان می‌خواهند. مردان، داستان کوتاه ! #دافنه_دوموریه

۱۸ تیر 1396
6K