۱۲ ساعت پیش
2K
۱۲ ساعت پیش
805
۱۲ ساعت پیش
815
۱۲ ساعت پیش
777
۱۲ ساعت پیش
782
۱۲ ساعت پیش
851
چه زیبا میشد این دنیا اگر شاه و گدا ڪم بود اگر بر زخم هر قلبی همان اندازه مرهم بود چه زیبا میشد این دنیا اگر دستی بگیرد دست اگر قدری محبت را به ناف ...

چه زیبا میشد این دنیا اگر شاه و گدا ڪم بود اگر بر زخم هر قلبی همان اندازه مرهم بود چه زیبا میشد این دنیا اگر دستی بگیرد دست اگر قدری محبت را به ناف زندگانی بست چه زیبا میشد این دنیا ڪمی هم با وفا باشیم نباشد روزگاری ڪه ...

۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
3K
فکر کن! حبسٖ ابد باشی و یکبار فقط به مشامت نَمی از بوی خیابان برسد سال نفرین شده در قرن مصیبت یعنی هی زمستان برود،

فکر کن! حبسٖ ابد باشی و یکبار فقط به مشامت نَمی از بوی خیابان برسد سال نفرین شده در قرن مصیبت یعنی هی زمستان برود، "باز زمستان برسد"!

۱ روز پیش
4K
مجلس چمنیست و گل شکفته ای ساقی همچو سرو برخیز... ما را چو رخ خوشت برافروز غم را چو عدوی خود درآویز #مولانا

مجلس چمنیست و گل شکفته ای ساقی همچو سرو برخیز... ما را چو رخ خوشت برافروز غم را چو عدوی خود درآویز #مولانا

۲ روز پیش
4K
در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند #حضرت_حافظ

در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند #حضرت_حافظ

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
5K
لبخند بزن شاید همین لبخند تو حالِ دلی را خوب کند ... .

لبخند بزن شاید همین لبخند تو حالِ دلی را خوب کند ... .

۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K