۱۴ ساعت پیش
1K
۱۴ ساعت پیش
1K
۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
1K
۱۴ ساعت پیش
1K
۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
نظر از تو برنگیرم همه عمر تا بمیرم که تو در دلم نشستی و سر مقام داری #سعدی

نظر از تو برنگیرم همه عمر تا بمیرم که تو در دلم نشستی و سر مقام داری #سعدی

۱۴ ساعت پیش
4K
دل در بر من زنده برای غم تست بیگانهٔ خلق و آشنای غم تست لطفی است که می‌کند غمت با دل من ورنه دل تنگ من چه جای غم تست #مولانا

دل در بر من زنده برای غم تست بیگانهٔ خلق و آشنای غم تست لطفی است که می‌کند غمت با دل من ورنه دل تنگ من چه جای غم تست #مولانا

۱۴ ساعت پیش
7K
رفتم به کنار رود سر تا پا مست رودم به هزار قصه می بُرد ز دست چون قصه درد خویش با او گفتم لرزید و رمید و رفت و نالید و شکست #فریدون-مشیری

رفتم به کنار رود سر تا پا مست رودم به هزار قصه می بُرد ز دست چون قصه درد خویش با او گفتم لرزید و رمید و رفت و نالید و شکست #فریدون-مشیری

۱۴ ساعت پیش
2K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
-ولی فایده‌اش چیست که انسان هی از خودش بپرسد که اگر فلان لحظه یا بهمان لحظه جور دیگری برگزار ‌شده بود، کار به کجا می کشید؟ 📓 #بازمانده_روز ✍ #کازوئو_ایشی_گورو

-ولی فایده‌اش چیست که انسان هی از خودش بپرسد که اگر فلان لحظه یا بهمان لحظه جور دیگری برگزار ‌شده بود، کار به کجا می کشید؟ 📓 #بازمانده_روز ✍ #کازوئو_ایشی_گورو

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K