۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
کاش ناشناخته می ماندند ؛ آدم هایی که فکر می کردیم بهترین اند ! آن هایی که رویِ معرفتشان حساب کرده بودیم . کاش سر از کارشان در نمی آوردیم ، آن رویِ سکه شان ...

کاش ناشناخته می ماندند ؛ آدم هایی که فکر می کردیم بهترین اند ! آن هایی که رویِ معرفتشان حساب کرده بودیم . کاش سر از کارشان در نمی آوردیم ، آن رویِ سکه شان را نمی دیدیم ، نقابشان را کنار نمی زدیم . کاش تصوراتمان را ، اعتمادمان ...

۱ روز پیش
4K
چیستم؟! خاطره ی زخم فراموش شده لب اگر باز کنم با تو سخن ها دارم با دلت حسرت هم صحبتی ام هست، ولی سنگ را با چه زبانی به سخن وادارم؟ #فاضل_نظری

چیستم؟! خاطره ی زخم فراموش شده لب اگر باز کنم با تو سخن ها دارم با دلت حسرت هم صحبتی ام هست، ولی سنگ را با چه زبانی به سخن وادارم؟ #فاضل_نظری

۱ روز پیش
6K
رخصت پرواز نیست ورنه پَر و بال هست... #وحشی_بافقی

رخصت پرواز نیست ورنه پَر و بال هست... #وحشی_بافقی

۱ روز پیش
5K
دنگ... فرصتی از کف رفت قصه‌ای گشت تمام لحظه باید پی لحظه گذرد تا که جان گیرد در فکر دوام این دوامی که درون رگ من ریخته زهر وارهانیده از اندیشه من رشته حال وز ...

دنگ... فرصتی از کف رفت قصه‌ای گشت تمام لحظه باید پی لحظه گذرد تا که جان گیرد در فکر دوام این دوامی که درون رگ من ریخته زهر وارهانیده از اندیشه من رشته حال وز رهی دور و دراز داده پیوندم با فکر زوال... #سهراب_سپهری

۱ روز پیش
4K
مائیم که تا مهر تو آموخته ایم چشم از همه خوبان جهان دوخته ایم... #مولانا

مائیم که تا مهر تو آموخته ایم چشم از همه خوبان جهان دوخته ایم... #مولانا

۱ روز پیش
21K
چو بستی در بروی من به کوی صبر رو کردم چو درمانم نبخشیدی به درد خویش خو کردم چرا رو در تو آرم من که خود را گم کنم در تو به خود باز آمدم ...

چو بستی در بروی من به کوی صبر رو کردم چو درمانم نبخشیدی به درد خویش خو کردم چرا رو در تو آرم من که خود را گم کنم در تو به خود باز آمدم نقش تو در خود جستجو کرد #شهریار

۱ روز پیش
5K
زنی که حالش با یک کتاب، یک شعر، یک ترانه یا فنجانی قهوه بهتر می شود را هیچ کس نمی تواند شکست دهد..!

زنی که حالش با یک کتاب، یک شعر، یک ترانه یا فنجانی قهوه بهتر می شود را هیچ کس نمی تواند شکست دهد..!

۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K