۱۳ ساعت پیش
3K
۱۳ ساعت پیش
1K
‍ حالِ خرابِ حضرتِ پاییز مالِ من شأنِ نزولِ سوره ی باران به نامِ تو تنها نه من به مهرِتو آذر به جان شدم دلتنگیِ دقایقِ آبان به نامِ تو....

‍ حالِ خرابِ حضرتِ پاییز مالِ من شأنِ نزولِ سوره ی باران به نامِ تو تنها نه من به مهرِتو آذر به جان شدم دلتنگیِ دقایقِ آبان به نامِ تو....

۱۳ ساعت پیش
1K
۱۳ ساعت پیش
3K
۱۳ ساعت پیش
1K
۱۳ ساعت پیش
1K
۱۳ ساعت پیش
3K
۱۴ ساعت پیش
1K
۱۴ ساعت پیش
1K
تیرگی می‌آید دشت می‌گیرد آرام قصه رنگی روز می‌رود رو به تمام... #سهراب_سپهری

تیرگی می‌آید دشت می‌گیرد آرام قصه رنگی روز می‌رود رو به تمام... #سهراب_سپهری

۱۴ ساعت پیش
2K
ﻣﺎ ﺯ ﯾﺎﺭﺍﻥ ﭼﺸﻢ ﯾﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺧﻮﺩ ﻏﻠﻂ ﺑﻮﺩ ﺁﻥ ﭼﻪ ﻣﺎ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﯿﻢ «حافظ»‌

ﻣﺎ ﺯ ﯾﺎﺭﺍﻥ ﭼﺸﻢ ﯾﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺧﻮﺩ ﻏﻠﻂ ﺑﻮﺩ ﺁﻥ ﭼﻪ ﻣﺎ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﯿﻢ «حافظ»‌

۱۴ ساعت پیش
1K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
8K
دیرگاهی است که در این تنهایی رنگ خاموشی در طرح لب است! بانگی از دور مرا می‌خواند لیک پاهایم در قیر شب است، نقش‌هایی که کشیدم در روز، شب ز راه آمد و با دود ...

دیرگاهی است که در این تنهایی رنگ خاموشی در طرح لب است! بانگی از دور مرا می‌خواند لیک پاهایم در قیر شب است، نقش‌هایی که کشیدم در روز، شب ز راه آمد و با دود اندود #سهراب_سپهری

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K