پنجره! بگشای از هم چون کتابِ قصه‌ی خورشید تا امیدم بازجوید در صدف‌های دهانِ رنج صبحِ مرواریدتابش را به ژرفاژرفِ این دریای دورافتاده‌ی نومید! #احمد_شاملو

پنجره! بگشای از هم چون کتابِ قصه‌ی خورشید تا امیدم بازجوید در صدف‌های دهانِ رنج صبحِ مرواریدتابش را به ژرفاژرفِ این دریای دورافتاده‌ی نومید! #احمد_شاملو

۱ روز پیش
682
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
نرم نرمک می رسد اینک بهار خوش به حال روزگار....

نرم نرمک می رسد اینک بهار خوش به حال روزگار....

۱ روز پیش
9K
مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد.

مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد.

۱ روز پیش
4K
وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی...

وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی...

۱ روز پیش
9K
سپیده کہ سر بزند... در این بیشہ زار خزان‌زده شاید گلے بروید، شبیہ آنچہ در بهار بوییدیم... پس بہ نام زندگے سال نو مبارک...

سپیده کہ سر بزند... در این بیشہ زار خزان‌زده شاید گلے بروید، شبیہ آنچہ در بهار بوییدیم... پس بہ نام زندگے سال نو مبارک...

۱ روز پیش
9K
بوی نو شدن می‌آید ولے تو همیشہ رفیق کهنہ‌ی من بمان... سال نو مبارک❤ ️

بوی نو شدن می‌آید ولے تو همیشہ رفیق کهنہ‌ی من بمان... سال نو مبارک❤ ️

۱ روز پیش
9K
۱ روز پیش
9K
۱ روز پیش
9K
۱ روز پیش
9K
۱ روز پیش
9K
۲ روز پیش
10K
۲ روز پیش
7K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
🌸سرچشمه ی عشق با علی آمده است گل کرده بهشت تا علی آمده است شد کعبه حرمخانه که میلاد علی است از کعبه صدای یا علی آمده است🌸 💕فرخنده میلاد شاه مردان امیرمومنین علی (ع) ...

🌸سرچشمه ی عشق با علی آمده است گل کرده بهشت تا علی آمده است شد کعبه حرمخانه که میلاد علی است از کعبه صدای یا علی آمده است🌸 💕فرخنده میلاد شاه مردان امیرمومنین علی (ع) و روز پدر مبارک باد💕

۲ روز پیش
4K