من از کرانه‌ی سایه به سوی خانه نرفتم، من از میانه‌ی ظلمت درون تیره ترین عمق‌ها فرو رفتم و نور را نشنیدم چرا…؟! #رضا_براهنی

من از کرانه‌ی سایه به سوی خانه نرفتم، من از میانه‌ی ظلمت درون تیره ترین عمق‌ها فرو رفتم و نور را نشنیدم چرا…؟! #رضا_براهنی

4 روز پیش
1K
دلم شاخه‌ای‌ که می‌خواهد با پرنده پرواز کند دلم شاخه‌ای‌ که در وداعِ پرنده، تکان می‌خورد... ... #علیرضا_روشن

دلم شاخه‌ای‌ که می‌خواهد با پرنده پرواز کند دلم شاخه‌ای‌ که در وداعِ پرنده، تکان می‌خورد... ... #علیرضا_روشن

4 روز پیش
1K
ما بر سرِ آن عهد که بستیم نشستیم...

ما بر سرِ آن عهد که بستیم نشستیم...

اردیبهشت 1396
3K
اردیبهشت 1396
2K
اردیبهشت 1396
19K
اردیبهشت 1396
2K
اردیبهشت 1396
2K
آب منم ، تاب منم ، شاعر مهتاب منم شورتویی ، شعرتویی ، عاشق بی تاب منم رام تویی ، کام تویی ، عاشق این جام تویی دار تویی، یار تویی ، عاطفه ی ناب ...

آب منم ، تاب منم ، شاعر مهتاب منم شورتویی ، شعرتویی ، عاشق بی تاب منم رام تویی ، کام تویی ، عاشق این جام تویی دار تویی، یار تویی ، عاطفه ی ناب منم زخمه ی این ساز تویی ، زمزمه ی راز تویی شاهد پرواز تویی ، ...

اردیبهشت 1396
3K
به من بهانه‌ای بده که کم شه باورم به تو... به من که هرشب از خودم پناه می‌برم به تو... #روزبه_بمانی

به من بهانه‌ای بده که کم شه باورم به تو... به من که هرشب از خودم پناه می‌برم به تو... #روزبه_بمانی

اردیبهشت 1396
4K
اردیبهشت 1396
3K
اردیبهشت 1396
3K
اردیبهشت 1396
3K
اردیبهشت 1396
2K
این جا کسی‌ست پنهان همچون خیال در دل... ... #مولانا

این جا کسی‌ست پنهان همچون خیال در دل... ... #مولانا

اردیبهشت 1396
3K
آن روزگار کو؟ که مرا یار, یار بود من بر کنار از غم و او در کنار بود...

آن روزگار کو؟ که مرا یار, یار بود من بر کنار از غم و او در کنار بود...

اردیبهشت 1396
2K
اردیبهشت 1396
2K
دستهایم آنقدر بزرگ نیست که چرخ دنیا را به کامتان بچرخانم اما یکی هست که بر همه چیز تواناست از او تمنای لحظه های زیبا برایتان دارم ...

دستهایم آنقدر بزرگ نیست که چرخ دنیا را به کامتان بچرخانم اما یکی هست که بر همه چیز تواناست از او تمنای لحظه های زیبا برایتان دارم ...

اردیبهشت 1396
3K
با قلبی دیگر بیا ‌ ای پشیمان ای پشیمان تا زخم‌هایم را به تو باز نمایم من که اینک از شیارهای تازیانه قوم تو پیراهنی کبود به تن دارم...

با قلبی دیگر بیا ‌ ای پشیمان ای پشیمان تا زخم‌هایم را به تو باز نمایم من که اینک از شیارهای تازیانه قوم تو پیراهنی کبود به تن دارم...

اردیبهشت 1396
3K
اردیبهشت 1396
5K
اردیبهشت 1396
4K