تقدیم به خانمها ﺯﻥﯾﻌﻨﯽ:ﺑﺎﻏﻬﺎﯼﺁﺭﺯﻭ ﺯﻥﯾﻌﻨﯽ:ﻧﻌﻤﺘﯽﺩﺭﭘﯿﺶﺭﻭ ﺯﻥیعنی:ﺑﻨﺪﻩ ﯼﺧﻮﺏﺧﺪﺍ ﺯﻥﯾﻌﻨﯽ:ﻧﯿﻤﯽﺍﺯﻣﺮﺩﺍﻥﺟﺪﺍ ﺯﻥﯾﻌﻨﯽ:ﻫﻤﺴﺮﯼﺧﻮﺏﻭﺷﻔﯿﻖ ﺯﻥﯾﻌﻨﯽ:ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﯾﺎﺭ ﻭﺭﻓﯿﻖ ﺯﻥﯾﻌﻨﯽ:ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻧﻮﺭﻫﺎ ﺯﻥﯾﻌﻨﯽ:مرهم هرخستگی

تقدیم به خانمها ﺯﻥﯾﻌﻨﯽ:ﺑﺎﻏﻬﺎﯼﺁﺭﺯﻭ ﺯﻥﯾﻌﻨﯽ:ﻧﻌﻤﺘﯽﺩﺭﭘﯿﺶﺭﻭ ﺯﻥیعنی:ﺑﻨﺪﻩ ﯼﺧﻮﺏﺧﺪﺍ ﺯﻥﯾﻌﻨﯽ:ﻧﯿﻤﯽﺍﺯﻣﺮﺩﺍﻥﺟﺪﺍ ﺯﻥﯾﻌﻨﯽ:ﻫﻤﺴﺮﯼﺧﻮﺏﻭﺷﻔﯿﻖ ﺯﻥﯾﻌﻨﯽ:ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﯾﺎﺭ ﻭﺭﻓﯿﻖ ﺯﻥﯾﻌﻨﯽ:ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻧﻮﺭﻫﺎ ﺯﻥﯾﻌﻨﯽ:مرهم هرخستگی

3 ساعت پیش
1K
الهـی

الهـی "داشته هـــایتان"چناڹ پررنگ شود کــه"غــم نداشتـه هـایتان" آزار تان ندهــد... دلتـــون شاد... لحظه هـــاتون ناب... روزتون سرشار از مهربونی

3 ساعت پیش
1K
حسین سلطان عشق عباس ساقی عشق🎁 زینب شاهد عشق و سجادراوی عشق کاروان عشق درراه است و خود عشق 🎉🎉 نیمه شعبان خواهد آمد اعیاد شعبانیه مبارک

حسین سلطان عشق عباس ساقی عشق🎁 زینب شاهد عشق و سجادراوی عشق کاروان عشق درراه است و خود عشق 🎉🎉 نیمه شعبان خواهد آمد اعیاد شعبانیه مبارک

4 ساعت پیش
2K
1 روز پیش
2K
1 روز پیش
2K
هوا چرا اینجوری شده یه روز تابستون یه روز بهار امروزم که زمستونی بود

هوا چرا اینجوری شده یه روز تابستون یه روز بهار امروزم که زمستونی بود

1 روز پیش
2K
1 روز پیش
3K
چه بسیارند آنان که زندگی ها پشت سر نهاده اند بی آنکه بدانند چه می دانند و چه می خواهند. از آنان مباش. #ریچارد_باخ

چه بسیارند آنان که زندگی ها پشت سر نهاده اند بی آنکه بدانند چه می دانند و چه می خواهند. از آنان مباش. #ریچارد_باخ

1 روز پیش
2K
1 روز پیش
2K
وقتی دلگیری و تنها غربت تمام دنیا از دریچه ی قشنگِ چشم روشنت می باره....

وقتی دلگیری و تنها غربت تمام دنیا از دریچه ی قشنگِ چشم روشنت می باره....

2 روز پیش
1K
2 روز پیش
2K
2 روز پیش
2K
2 روز پیش
3K
2 روز پیش
2K
2 روز پیش
2K
2 روز پیش
2K
2 روز پیش
2K
آدمیزاد بی غذا دو ماه دوام می آورد بی آب ، دو هفته بی هوا ، چند دقیقه بی”وجـــدان”، خـیلی متاسفانه خیلی !

آدمیزاد بی غذا دو ماه دوام می آورد بی آب ، دو هفته بی هوا ، چند دقیقه بی”وجـــدان”، خـیلی متاسفانه خیلی !

2 روز پیش
3K
وروجک

وروجک

2 روز پیش
4K
2 روز پیش
2K