۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
☺☺

☺☺

۱۴ ساعت پیش
2K
🙁🙁🙁🙁🙁🙁

🙁🙁🙁🙁🙁🙁

۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
۱۵ ساعت پیش
2K
۱۵ ساعت پیش
2K
ناسازگاری از فلک آمد، وگرنه من با خاک خوی کردم و با خار ساختم ننواخت هیچگاه مرا، گرچه بیدریغ هر زیر و بم که گفت قضا، من نواختم #پروین_اعتصامی

ناسازگاری از فلک آمد، وگرنه من با خاک خوی کردم و با خار ساختم ننواخت هیچگاه مرا، گرچه بیدریغ هر زیر و بم که گفت قضا، من نواختم #پروین_اعتصامی

۱۵ ساعت پیش
4K
۱۵ ساعت پیش
2K
۱۵ ساعت پیش
2K
۱۵ ساعت پیش
2K
۱۵ ساعت پیش
2K
۱۵ ساعت پیش
2K
۳ روز پیش
318
۳ روز پیش
309
۳ روز پیش
306
فراموش می‌شوی ، گویی که هرگز نبوده‌ای ...

فراموش می‌شوی ، گویی که هرگز نبوده‌ای ...

۳ روز پیش
306
۳ روز پیش
305
۳ روز پیش
303