۱۶ ساعت پیش
5K
زندگی مانند دوچرخه‌سواریست: به جلو حرکت نکردن برابر است با زمین خوردن... #آلبرت_انیشتین

زندگی مانند دوچرخه‌سواریست: به جلو حرکت نکردن برابر است با زمین خوردن... #آلبرت_انیشتین

۱۶ ساعت پیش
4K
چشمت را باز می کنی و می بینی بزرگترین ضربه ها را همان هایی زده اند که زمانی با چشم بسته و از ته دل دوستشان داشتی...!

چشمت را باز می کنی و می بینی بزرگترین ضربه ها را همان هایی زده اند که زمانی با چشم بسته و از ته دل دوستشان داشتی...!

۱۶ ساعت پیش
3K
-باید رفت ! و این لغت رفتن ؛ چقدر سخت است... - #صادق_هدایت

-باید رفت ! و این لغت رفتن ؛ چقدر سخت است... - #صادق_هدایت

۱۶ ساعت پیش
3K
۱۷ ساعت پیش
4K
۱۷ ساعت پیش
3K
۱۷ ساعت پیش
5K
۱۷ ساعت پیش
3K
۱۷ ساعت پیش
5K
مردم تو را آنگونه میبینند که خود می خواهند..... پس بیش از حد درگیر نظرات آنان مشو.

مردم تو را آنگونه میبینند که خود می خواهند..... پس بیش از حد درگیر نظرات آنان مشو.

۱۷ ساعت پیش
3K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
6K
۱ روز پیش
6K
۱ روز پیش
6K
۱ روز پیش
2K