خدایا دلم مرهمی می خواهد از جنس خودت نزدیک , بی خطر , بخشنده , بی منت ️

خدایا دلم مرهمی می خواهد از جنس خودت نزدیک , بی خطر , بخشنده , بی منت ️

8 ساعت پیش
778
11 ساعت پیش
1K
11 ساعت پیش
666
11 ساعت پیش
1K
11 ساعت پیش
715
11 ساعت پیش
642
11 ساعت پیش
1K
11 ساعت پیش
1K
11 ساعت پیش
1K
11 ساعت پیش
604
11 ساعت پیش
599
سخت زانوی من از بار غمت سست شده است می شوم بی تو قدم پشت قدم رسواتر ... #حسین_دهلوی

سخت زانوی من از بار غمت سست شده است می شوم بی تو قدم پشت قدم رسواتر ... #حسین_دهلوی

23 ساعت پیش
2K
کجا رواست که از دستِ دوست هم بِکشد ؟ دلی که این همه از دستِ روزگار کشید؟ #شهریار

کجا رواست که از دستِ دوست هم بِکشد ؟ دلی که این همه از دستِ روزگار کشید؟ #شهریار

1 روز پیش
3K
سیری مباد سوخته‌ی تشنه کام را تا جرعه نوشِ چشمه‌ی شیرین گوار توست... #هوشنگ_ابتهاج

سیری مباد سوخته‌ی تشنه کام را تا جرعه نوشِ چشمه‌ی شیرین گوار توست... #هوشنگ_ابتهاج

1 روز پیش
2K
تو چہ دانے ڪہ بر تو نگذشتہ ست شب هِجـران و روز تنهایـے... #سعدی

تو چہ دانے ڪہ بر تو نگذشتہ ست شب هِجـران و روز تنهایـے... #سعدی

1 روز پیش
4K
ساقیا باده که اکسیر حیات است بیار تا تن خاکی من عین بقا گردانی... #حافظ

ساقیا باده که اکسیر حیات است بیار تا تن خاکی من عین بقا گردانی... #حافظ

1 روز پیش
2K
تو گلبن و من بلبل عشق آرایم جز با تو نفس ندهم و دل ننمایم در فرقت تو بسته زبان می‌مانم تا باز نبینمت زبان نگشایم #خاقانی

تو گلبن و من بلبل عشق آرایم جز با تو نفس ندهم و دل ننمایم در فرقت تو بسته زبان می‌مانم تا باز نبینمت زبان نگشایم #خاقانی

1 روز پیش
4K
از رنگ بریدیـم و ز دیـدار گذشتیـم با چشم فرو بستہ ز گلزار گذشتیـم در باغ جهان پا نگرفتیـم چنان سـرو چون سایہ سبڪ از سر دیـوار گذشتیم #سهراب_سپهری

از رنگ بریدیـم و ز دیـدار گذشتیـم با چشم فرو بستہ ز گلزار گذشتیـم در باغ جهان پا نگرفتیـم چنان سـرو چون سایہ سبڪ از سر دیـوار گذشتیم #سهراب_سپهری

1 روز پیش
3K
1 روز پیش
1K
1 روز پیش
1K