نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ذهنش (۳ تصویر)

#حسادت می کنند ، #حرص می خورند ، به جایی می رسد که چشمِ دیدنت را هم ندارند #اشتباه نکن ، این بخاطر بد بودنِ #تو نیست ! #مردم به چیزها و آدم های بد ...
عکس بلند

#حسادت می کنند ، #حرص می خورند ، به جایی می رسد که چشمِ دیدنت را هم ندارند #اشتباه نکن ، این بخاطر بد بودنِ #تو نیست ! #مردم به چیزها و آدم های بد ، که حسودی نمی کنند ! حتما #خوب بوده ای ، حتما کارت درست بوده ...

۹ خرداد 1398
32K
#حسادت می کنند ، #حرص می خورند ، به جایی می رسد که چشمِ دیدنت را هم ندارند #اشتباه نکن ، این بخاطر بد بودنِ #تو نیست ! #مردم به چیزها و آدم های بد ...
عکس بلند

#حسادت می کنند ، #حرص می خورند ، به جایی می رسد که چشمِ دیدنت را هم ندارند #اشتباه نکن ، این بخاطر بد بودنِ #تو نیست ! #مردم به چیزها و آدم های بد ، که حسودی نمی کنند ! حتما #خوب بوده ای ، حتما کارت درست بوده ...

۱ خرداد 1398
13K
پنجشنبه95/05/21ساعت18:11 زشت_ترین_جای_بدن ! زشت‌ترین قسمت بدن‌تان کدام قسمت آن است؟ لطفا قبل از مطالعه ادامه مطلب به این سوال پاسخ دهید؟ خیلیها فکر می کنند، زشت ترین بخش بدن‌شان بینی‌شان است! بعضیها هم با دهانشان ...

پنجشنبه95/05/21ساعت18:11 زشت_ترین_جای_بدن ! زشت‌ترین قسمت بدن‌تان کدام قسمت آن است؟ لطفا قبل از مطالعه ادامه مطلب به این سوال پاسخ دهید؟ خیلیها فکر می کنند، زشت ترین بخش بدن‌شان بینی‌شان است! بعضیها هم با دهانشان مشکل دارند، فکر می کنند دهانشان خیلی زشت است! و دیگران زیادی هم شکم بزرگشان، ...

۲۱ مرداد 1395
6K