محمد

m.amiri4906


خدایا خوش به حالت ❗

درآن بالاها نشسته ای
نه عزیزی از دست داده ای ....
نه منتظر امدن کسی هستی‌...
ونه غم از دست دادن کسی دلت را پرآشوب میکند....
چه زیبا گفت شریعتی
خدایا تو را چه کسی در آغوش میگیرد که اینگونه آرامی.........

خدایا چرا من؟ (درسی که آرتور اشی به دنیا داد) قهرمان افسانه ای تنیس ویمبلدون

خدایا چرا من؟ (درسی که آرتور اشی به دنیا داد) قهرمان افسانه ای تنیس ویمبلدون "آرتور اشی" به خاطر خون آلوده ای که درجریان یک عمل جراحی درسال 1983دریافت کرد به بیماری ایدز مبتلا شد و دربسترمرگ افتاد. او ازسراسر دنیا نامه هایی از طرفدارانش دریافت کرد. یکی از طرفدارانش ...

10 ساعت پیش
2K
ریس جمهور اروگوئه خوزه مو خیکابه که فقیر ترین رئیس جمهور دنیا است او۹۰%حقوق خود رابه خیریه میدهد

ریس جمهور اروگوئه خوزه مو خیکابه که فقیر ترین رئیس جمهور دنیا است او۹۰%حقوق خود رابه خیریه میدهد

10 ساعت پیش
3K
میگن شورای شهر خرم آباد شده به دست فروش باسواد و استاد دانشگاه

میگن شورای شهر خرم آباد شده به دست فروش باسواد و استاد دانشگاه

10 ساعت پیش
2K
انتخابات هر۴سال است وهربار یکی ولی من یکبار وبرای همیشه تورا انتخاب میکنم

انتخابات هر۴سال است وهربار یکی ولی من یکبار وبرای همیشه تورا انتخاب میکنم

10 ساعت پیش
2K
محمد: ۹۶/۰۳/۰۱

محمد: ۹۶/۰۳/۰۱

10 ساعت پیش
949
محمد: ۹۶/۰۳/۰۱

محمد: ۹۶/۰۳/۰۱

10 ساعت پیش
932
محمد: ۹۶/۰۳/۰۱

محمد: ۹۶/۰۳/۰۱

10 ساعت پیش
1K
زیباترین کوچه دریونان

زیباترین کوچه دریونان

10 ساعت پیش
1K
ایران

ایران

10 ساعت پیش
1K
ایران

ایران

10 ساعت پیش
1K
ایران

ایران

10 ساعت پیش
1K
محمد: ۹۶/۰۳/۰۱

محمد: ۹۶/۰۳/۰۱

10 ساعت پیش
1K
محمد: ۹۶/۰۳/۰۱

محمد: ۹۶/۰۳/۰۱

10 ساعت پیش
2K
محمد: ۹۶/۰۳/۰۱

محمد: ۹۶/۰۳/۰۱

10 ساعت پیش
2K
دوشنبه ۹۶/۰۳/۰۱ساعت ۱۷/۱۶

دوشنبه ۹۶/۰۳/۰۱ساعت ۱۷/۱۶

10 ساعت پیش
1K
عدل ایرانیان در زمان ساخت کاخ کسری به انوشیروان اطلاع دادند که برای پیشبرد کار , برخی از خانه ها را باید ویران کنند تا دیوار کاخ از آنجا بگذرد , اما در این میان ...

عدل ایرانیان در زمان ساخت کاخ کسری به انوشیروان اطلاع دادند که برای پیشبرد کار , برخی از خانه ها را باید ویران کنند تا دیوار کاخ از آنجا بگذرد , اما در این میان پیرزنی هست که در خانه گلی و کوچکی زندگی میکند و ما با توجه به ...

2 روز پیش
3K
پاپ کرن از بهترین تنقلات است برای استحکام استخوان ۰۰مفید برای پوست ۰۰کم به هضم غذا وبرای دندانها مفید است.

پاپ کرن از بهترین تنقلات است برای استحکام استخوان ۰۰مفید برای پوست ۰۰کم به هضم غذا وبرای دندانها مفید است.

2 روز پیش
2K
در هواپیما آرام میگیری درحالی که نمی دانی خلبان کیست پس چرا در زندگی آرام نمیگیری درحالی که میدونی خدا آن راهدایت میکند

در هواپیما آرام میگیری درحالی که نمی دانی خلبان کیست پس چرا در زندگی آرام نمیگیری درحالی که میدونی خدا آن راهدایت میکند

2 روز پیش
2K
تبریک به همه

تبریک به همه

2 روز پیش
2K
دمش گرم دختر خانمی که باوجود نقص عضو حضور پیدا کرد ورای داد

دمش گرم دختر خانمی که باوجود نقص عضو حضور پیدا کرد ورای داد

2 روز پیش
2K