محمد

m.amiri4906

ما انسان ها مثل مدادرنگی هستیم...

شایدرنگ موردعلاقه یکدیگرنباشیم!!!
اماروزی ...
برای کامل کردن نقاشیمان؛
دنبال هم خواهیم گشت !

به شرطی که اینقدر
نتراشیم همدیگرراتاحدنابودی

یکی از دوستام و خانمش میخواستن از هم جدا بشن ی روز تو یه مهمونی بودیم ازش پرسیدم خانومت چه مشکلی داره که میخوای طلاقش بدی؟ گفت : یه مرد هیچ وقت عیب زنشو به ...

یکی از دوستام و خانمش میخواستن از هم جدا بشن ی روز تو یه مهمونی بودیم ازش پرسیدم خانومت چه مشکلی داره که میخوای طلاقش بدی؟ گفت : یه مرد هیچ وقت عیب زنشو به کسی نمی گه.... وقتی از هم جدا شدن پرسیدم چرا طلاقش دادی ؟! گفت آدم ...

3 روز پیش
6K
هرگز کودکان روبه زور بوس نکنید چون وقتی اون روبه زور بوس یابغل میکنید یاد میگیرد که تسلیم تمایلات دیگران شود

هرگز کودکان روبه زور بوس نکنید چون وقتی اون روبه زور بوس یابغل میکنید یاد میگیرد که تسلیم تمایلات دیگران شود

3 روز پیش
7K
گوش نوزادتون روتا۶ماهگی سوراخ کنید چون سیستم ایمنی بدن نوزاد تکمیل نشده و احتمال دارد بخاطر سوراخ کردن گوش عفونی شود

گوش نوزادتون روتا۶ماهگی سوراخ کنید چون سیستم ایمنی بدن نوزاد تکمیل نشده و احتمال دارد بخاطر سوراخ کردن گوش عفونی شود

3 روز پیش
7K
میوه درشت نخرید هرچه میوه درشتر نیترات آن بیشتر نیترات باعث کم خونی وانواع سرطان میشود

میوه درشت نخرید هرچه میوه درشتر نیترات آن بیشتر نیترات باعث کم خونی وانواع سرطان میشود

3 روز پیش
13K
بیمارستانی درمعدن نمک درعمق هزارپایی در اوکراین که برای درمان بیماریهای تنفسی استفاده میشود این غار یک دهم استریل ترین اتاق بیمارستان باکتری دارد

بیمارستانی درمعدن نمک درعمق هزارپایی در اوکراین که برای درمان بیماریهای تنفسی استفاده میشود این غار یک دهم استریل ترین اتاق بیمارستان باکتری دارد

3 روز پیش
5K
ایوب پایدار ۰۰۰صاحب کارخانه بستنی میهن ک زمانی دست فروش بوده

ایوب پایدار ۰۰۰صاحب کارخانه بستنی میهن ک زمانی دست فروش بوده

3 روز پیش
6K
آخرین پنج شنبه ‎ماه رمضان ‎به رسم گذشتگان ‎سرخاک عزیزانمون بریم ‎چشم انتظارهستند ‎ فاتحه وصلوات هدیه کنیم ‎که ثواب اش چندین ‎برابر است

آخرین پنج شنبه ‎ماه رمضان ‎به رسم گذشتگان ‎سرخاک عزیزانمون بریم ‎چشم انتظارهستند ‎ فاتحه وصلوات هدیه کنیم ‎که ثواب اش چندین ‎برابر است

7 روز پیش
3K
نشانه های قحطی در ایران اوایل دهه شصت تنها شامپوی موجود، شامپوی خمره ای زرد رنگ داروگر بود. تازه آن را هم باید از مسجد محل تهیه می کردیم و اگر شانس یارمان بود و ...

نشانه های قحطی در ایران اوایل دهه شصت تنها شامپوی موجود، شامپوی خمره ای زرد رنگ داروگر بود. تازه آن را هم باید از مسجد محل تهیه می کردیم و اگر شانس یارمان بود و از همان شامپوها یک عدد صورتی رنگش که رایحه سیب داشت گیرمان می آمد حسابی ...

1 هفته پیش
4K
مادرشوهر اینه حواسش به عروسش هست

مادرشوهر اینه حواسش به عروسش هست

1 هفته پیش
3K
۳شنبه ۱۹:۳۶

۳شنبه ۱۹:۳۶

1 هفته پیش
5K
۹۶/۰۳/۳۱

۹۶/۰۳/۳۱

1 هفته پیش
5K
۳شنبه

۳شنبه

1 هفته پیش
3K
۱۹:۳۵

۱۹:۳۵

1 هفته پیش
4K
۱۹:۳۵

۱۹:۳۵

1 هفته پیش
8K
۳شنبه ۹۶/۰۳/۳۱

۳شنبه ۹۶/۰۳/۳۱

1 هفته پیش
3K
هتل کپری ایران

هتل کپری ایران

1 هفته پیش
3K
جاذبه توریستی آمریکا

جاذبه توریستی آمریکا

1 هفته پیش
3K
۰۳/۳۳

۰۳/۳۳

1 هفته پیش
3K
۰۳/۳۱

۰۳/۳۱

1 هفته پیش
3K
۱۹:۳۳

۱۹:۳۳

1 هفته پیش
4K