نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

زهره_خمری (۶ تصویر)

شده ایم شبیه خانه ای متروکه ته یک کوچه ی بن بست گذر هیچ عابری هم به سراشیبی نگاهمان نمی افتد فقط گهگاهی یاد شیرین یک نفر می چکد درون حیاط خیالمان و آجرهای دلتنگی ...

شده ایم شبیه خانه ای متروکه ته یک کوچه ی بن بست گذر هیچ عابری هم به سراشیبی نگاهمان نمی افتد فقط گهگاهی یاد شیرین یک نفر می چکد درون حیاط خیالمان و آجرهای دلتنگی تکه تکه آوار می شوند بر سر حوصله ی نصفه و نیمه ای که مدتهاست ...

۷ روز پیش
7K
🍁🍃به گمانم خدا وقت خلقت ما مشغول صرف قهوه بود و بعد همانقدر تلخی را درون کالبدمان دمیده.. وگرنه این حجم از ناخوشی اصلا طبیعی نیست... #زهره_خمری صعب العبور

🍁🍃به گمانم خدا وقت خلقت ما مشغول صرف قهوه بود و بعد همانقدر تلخی را درون کالبدمان دمیده.. وگرنه این حجم از ناخوشی اصلا طبیعی نیست... #زهره_خمری صعب العبور

۱ هفته پیش
4K
🍁🍃پنجره نگاه یواشکی دیوار است به کوچه فاصله ای باهم ندارند فقط همدیگر را نمی فهمند چون زبان دیوار سکوت و زبان کوچه...... بماند.. کوچه هزار دلبر و هزار زبان و هزاران لهجه دارد..... بیچاره ...

🍁🍃پنجره نگاه یواشکی دیوار است به کوچه فاصله ای باهم ندارند فقط همدیگر را نمی فهمند چون زبان دیوار سکوت و زبان کوچه...... بماند.. کوچه هزار دلبر و هزار زبان و هزاران لهجه دارد..... بیچاره دیوار..... #زهره_خمری 🍂

۲ هفته پیش
5K
مهر می آید ولی با بی مهری هایی که کنج دلمان چمباته زده اند چه کنیم راستش را بخواهی من فکر می کنم یک جای ابراز احساساتمان نشتی دارد... وگرنه این همه واژه و جمله ...

مهر می آید ولی با بی مهری هایی که کنج دلمان چمباته زده اند چه کنیم راستش را بخواهی من فکر می کنم یک جای ابراز احساساتمان نشتی دارد... وگرنه این همه واژه و جمله ی عاشقانه چرا گره از کار هیچکس باز نمی کند ولی حالا باید امیداوار باشیم ...

۳ هفته پیش
11K
و حالا باید چمدان را از تنهایی های غلیظ مان پر کنیم و راهی شویم سمت تبعید گاه نارنجی رنگمان... ولی ای کاش پاییز گردن بگیرد این حس های یک طرفه لعنتی را.. میدانی جانم، ...

و حالا باید چمدان را از تنهایی های غلیظ مان پر کنیم و راهی شویم سمت تبعید گاه نارنجی رنگمان... ولی ای کاش پاییز گردن بگیرد این حس های یک طرفه لعنتی را.. میدانی جانم، اصلا عشق از هوای #پاییز تراوش می کند به چشم های رسواگرمان همان ها که ...

۳ هفته پیش
10K
و حالا باید چمدان را از تنهایی های غلیظ مان پر کنیم و راهی شویم سمت تبعید گاه نارنجی رنگمان... ولی ای کاش پاییز گردن بگیرد این حس های یک طرفه لعنتی را.. میدانی جانم، ...

و حالا باید چمدان را از تنهایی های غلیظ مان پر کنیم و راهی شویم سمت تبعید گاه نارنجی رنگمان... ولی ای کاش پاییز گردن بگیرد این حس های یک طرفه لعنتی را.. میدانی جانم، اصلا عشق از هوای پاییز تراوش می کند به چشم های رسواگرمان همان ها که ...

۴ هفته پیش
13K