نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شاعرانه (۵۴۱ تصویر)

#بهزادشهریاری🌹 #فازسنگین_عکس #فازسنگین #فازغمگین #خاص #ترانه #تکست_خاص #تکست_سنگین #کلیپ #موزیک #عکسنوشته #خواننده #تنهایی #شعر #دلنوشته #فازسنگین #صبخیر #شاعر #شاعرانه #بهزادشهریاری #شاعر #بهزاد_شهریاری

#بهزادشهریاری🌹 #فازسنگین_عکس #فازسنگین #فازغمگین #خاص #ترانه #تکست_خاص #تکست_سنگین #کلیپ #موزیک #عکسنوشته #خواننده #تنهایی #شعر #دلنوشته #فازسنگین #صبخیر #شاعر #شاعرانه #بهزادشهریاری #شاعر #بهزاد_شهریاری

۱ هفته پیش
15K
#بهزادشهریاری #بهزاد_شهریاری #بهزادشهریاری🌹 #کلیپ #موزیک #عکسنوشته #خواننده #تنهایی #شعر #دلنوشته #فازسنگین #صبخیر #شاعر #شاعرانه #شعر_نو #مولانا #نیمایوشیج #اخوان #پروین #سعدی

#بهزادشهریاری #بهزاد_شهریاری #بهزادشهریاری🌹 #کلیپ #موزیک #عکسنوشته #خواننده #تنهایی #شعر #دلنوشته #فازسنگین #صبخیر #شاعر #شاعرانه #شعر_نو #مولانا #نیمایوشیج #اخوان #پروین #سعدی

۱ هفته پیش
21K
اتفاقات بد پیش میان تا بزرگت کنن اونقدر که هربار بتونی خاطرات تلخ تری رو هضم کنی یک روزی، یک کم سن و سالی میشینه رو به روت و بهت میگه تو از حالم از ...

اتفاقات بد پیش میان تا بزرگت کنن اونقدر که هربار بتونی خاطرات تلخ تری رو هضم کنی یک روزی، یک کم سن و سالی میشینه رو به روت و بهت میگه تو از حالم از عشقی که بهش دچارم، هیچ نمیفهی و تو با بغض بهش لبخند میزنی. ‌ ‌ ...

۲ هفته پیش
42K
#عکس_نوشته #شاعرانه

#عکس_نوشته #شاعرانه

۲ هفته پیش
30K
#عکس_نوشته #شاعرانه

#عکس_نوشته #شاعرانه

۲ هفته پیش
14K
#عکس_نوشته #شاعرانه

#عکس_نوشته #شاعرانه

۲ هفته پیش
12K
#عکس_نوشته #شاعرانه

#عکس_نوشته #شاعرانه

۲ هفته پیش
10K
#عکس_نوشته #شاعرانه

#عکس_نوشته #شاعرانه

۲ هفته پیش
7K
#عکس_نوشته #شاعرانه

#عکس_نوشته #شاعرانه

۲ هفته پیش
7K
#عکس_نوشته #شاعرانه

#عکس_نوشته #شاعرانه

۲ هفته پیش
7K
#عکس_نوشته #شاعرانه

#عکس_نوشته #شاعرانه

۲ هفته پیش
4K
#عکس_نوشته #شاعرانه

#عکس_نوشته #شاعرانه

۲ هفته پیش
4K
#عکس_نوشته #شاعرانه

#عکس_نوشته #شاعرانه

۲ هفته پیش
4K
#عکس_نوشته #شاعرانه

#عکس_نوشته #شاعرانه

۲ هفته پیش
5K
#عکس_نوشته #شاعرانه

#عکس_نوشته #شاعرانه

۲ هفته پیش
16K
#عکس_نوشته #شاعرانه

#عکس_نوشته #شاعرانه

۲ هفته پیش
4K
#عکس_نوشته #شاعرانه

#عکس_نوشته #شاعرانه

۲ هفته پیش
4K
#عکس_نوشته #شاعرانه

#عکس_نوشته #شاعرانه

۲ هفته پیش
5K
#عکس_نوشته #شاعرانه

#عکس_نوشته #شاعرانه

۲ هفته پیش
4K
#عکس_نوشته #شاعرانه

#عکس_نوشته #شاعرانه

۲ هفته پیش
5K