نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فرشته_دورگه (۱۲ تصویر)

#فرشته_دورگه #پارت16 خوب بنظرم زیادم مشکلی ندارع دوسر بردع جواب مثبتمو به حامد گفتم زهرا:بریم بخوابیم هوم ساعت 1هااااا من:اخ ببخشید بع خاطر منم تو خوابتم نبرد بریم روی تختش زهراومن تک فرزند بودیم یه ...

#فرشته_دورگه #پارت16 خوب بنظرم زیادم مشکلی ندارع دوسر بردع جواب مثبتمو به حامد گفتم زهرا:بریم بخوابیم هوم ساعت 1هااااا من:اخ ببخشید بع خاطر منم تو خوابتم نبرد بریم روی تختش زهراومن تک فرزند بودیم یه جورایی قبلا که شمال زندگی میکردیم من به خاطر دوماه اختلاف خواهر بزرگه بودم براش ...

۴ هفته پیش
29K
#فرشته_دورگه #پارت15 آیسان آیسان من:ای کوفت مگه بچتم که صدای خندش منو به خودم اورد چشمامو بازکردم چهره خندونش و اون دندونایی مرتبش خنده رویی لبم اورد هاکان:دختر.دو ساعت رسیدم تو خوابیدی من:واااییی نه جدی ...

#فرشته_دورگه #پارت15 آیسان آیسان من:ای کوفت مگه بچتم که صدای خندش منو به خودم اورد چشمامو بازکردم چهره خندونش و اون دندونایی مرتبش خنده رویی لبم اورد هاکان:دختر.دو ساعت رسیدم تو خوابیدی من:واااییی نه جدی بلند شدم از ماشین بیام پایین که به خاطر خئاب رفتن پام افتادم روزمین هاکان:خوبی ...

۴ هفته پیش
16K
#فرشته_دورگه #پارت14 آراد:کارتوبود من:وااا چراچرتو پرت میگی هان غذاتو سفت بگیرمنو دزد نکن بعداز خوردن شام بابچه ها زهرا رسونیدم زهرا:راستی ایسی جونم حامد زنگ زد گفت انگار گوشیت خاموشه کارت داره من:باشه مرسی من:وایی ...

#فرشته_دورگه #پارت14 آراد:کارتوبود من:وااا چراچرتو پرت میگی هان غذاتو سفت بگیرمنو دزد نکن بعداز خوردن شام بابچه ها زهرا رسونیدم زهرا:راستی ایسی جونم حامد زنگ زد گفت انگار گوشیت خاموشه کارت داره من:باشه مرسی من:وایی خدایا چشمام چقدر درد میکنه هووف آتوسا بشین پشت ماشین آتوسا:من بلد نیستم شرمندتم اراد ...

۴ هفته پیش
35K
#فرشته_دورگه #پارت13 خیلیییی خری زهرا چرا میخندی هان زهرا:اوووف اگه یه درصدم ممکن بود از ترشیدگی دربیایی هوتوتو من:چیششش چیزی که زیاده شوهره هان پاشو بریم غذا بخوریم بعدم.موهامو بباف باشه زهرا:وااااا چه پرو من:گمشو ...

#فرشته_دورگه #پارت13 خیلیییی خری زهرا چرا میخندی هان زهرا:اوووف اگه یه درصدم ممکن بود از ترشیدگی دربیایی هوتوتو من:چیششش چیزی که زیاده شوهره هان پاشو بریم غذا بخوریم بعدم.موهامو بباف باشه زهرا:وااااا چه پرو من:گمشو بینم باوا بعداز خوردن دوش گرفتم شد ساعت5بعداز بافتن یکم ریمل و خط چشم زنگ ...

۴ هفته پیش
26K
#فرشته_دورگه #پارت11 بعداز رفتن آتوسا و آراد اومدیم داخل من:هاکان کیا منو.میشناسن چندنفر ای خانواده اصلا هاکان:تقریبا همه میشناست و تو4تا عمو داری و2عمه من:خدازیاد کنه چه فعال! زد زیر خنده هاکان:خواستی بیا اتاقم معرفیشون ...

#فرشته_دورگه #پارت11 بعداز رفتن آتوسا و آراد اومدیم داخل من:هاکان کیا منو.میشناسن چندنفر ای خانواده اصلا هاکان:تقریبا همه میشناست و تو4تا عمو داری و2عمه من:خدازیاد کنه چه فعال! زد زیر خنده هاکان:خواستی بیا اتاقم معرفیشون کنم من:باشه از دسشویی بیام حتمی از دسشویی اومدم بدون در زد رفتممم خدااا مرگم ...

۳۱ تیر 1398
37K
#فرشته_دورگه #پارت10 اقاااا دیگه هوووف یکی از لباسایی اتوسارو برداشتم پوشیدم من:مامانی یه چیزی بگو بریم دیگع مامانی:خیل خوب میگم کیمیا جان ما میرفتیم دیگه مزاحمتون نمیشدیم اقافرزاد:چه مزاحتمی بعدم خونه عمشع باید بمونید زشته ...

#فرشته_دورگه #پارت10 اقاااا دیگه هوووف یکی از لباسایی اتوسارو برداشتم پوشیدم من:مامانی یه چیزی بگو بریم دیگع مامانی:خیل خوب میگم کیمیا جان ما میرفتیم دیگه مزاحمتون نمیشدیم اقافرزاد:چه مزاحتمی بعدم خونه عمشع باید بمونید زشته مامانی:بله درست میگید من:فقط واسه من امرونهی کن خوب مامانی:هیسسس زشته که زنگ در زده ...

۳۱ تیر 1398
20K
نظر شخصیتا هنگی آیسان عوض شدع #فرشته_دورگه #پارت8 بعدازساعتها چک وچونه زدن راضیشون کردم پیش به سویی شمال و خانواده دبرو که رفتیممم هوووو مامانی عاشق اهنگ جاده شمال بود نمیدونم چرا منم رقصم میگرفت ...

نظر شخصیتا هنگی آیسان عوض شدع #فرشته_دورگه #پارت8 بعدازساعتها چک وچونه زدن راضیشون کردم پیش به سویی شمال و خانواده دبرو که رفتیممم هوووو مامانی عاشق اهنگ جاده شمال بود نمیدونم چرا منم رقصم میگرفت بااین اهنگ بعد از نیم ساعت به خونه زهرا وخاله محیا دوستایی خانوادگیمون رسیدیم ایفونو ...

۲۹ تیر 1398
20K
#فرشته_دورگه #پارت7 خواهشا نظربدین لطفا لباساموعوض کردم واز اتاق اومدم بیرون که با مهدی روبه رو شدم مهدی:ببخشید خانم زیبا این آیسان مارو ندیدن یکم قیافش شبیه بوزمچه استرالیایی من:خودم هستم بفرمایید مهدی:ناموسا چه خوشگل ...

#فرشته_دورگه #پارت7 خواهشا نظربدین لطفا لباساموعوض کردم واز اتاق اومدم بیرون که با مهدی روبه رو شدم مهدی:ببخشید خانم زیبا این آیسان مارو ندیدن یکم قیافش شبیه بوزمچه استرالیایی من:خودم هستم بفرمایید مهدی:ناموسا چه خوشگل رفتی قابل تحمل شدی من:خیلی خنکی هنگی:ووواتتت خودتی چه خوشگل شدی حالا میپسندمت من:من قصد ...

۲۹ تیر 1398
51K
#فرشته_دورگه #پارت6 لباسامو عوض کردم نشستم پای جم جنیور و پاندای کونگ فوکارودیدن عاشقش بودم الگویی زندگی لامصب منه این پشمالو مامانی:باز این خرس جفتک پرون شروع شد بیا شام من:خیل خوب اومدم چرا هوار.. ...

#فرشته_دورگه #پارت6 لباسامو عوض کردم نشستم پای جم جنیور و پاندای کونگ فوکارودیدن عاشقش بودم الگویی زندگی لامصب منه این پشمالو مامانی:باز این خرس جفتک پرون شروع شد بیا شام من:خیل خوب اومدم چرا هوار.. که با کوبیده شدن دمپایی تو پس کلم خفه شدم من:میشه بگی دقیقا چرا زدی؟ ...

۲۹ تیر 1398
41K
بچه ها لطفا نظر بدین #فرشته_دورگه یا #گمشده_شیطون #پارت4 اسم رمان باشه لطفا بگین واااایییی وایییی دیر شد دیرشد حامد میترکونم مطمئنم مرجان(منشی شرکت):خانوم آراد بفرمایید اتاق کنفرانس جناب نیک جو(حامد)و سلمان(تاجر عربستانی)منتظرتون هستند وارد ...

بچه ها لطفا نظر بدین #فرشته_دورگه یا #گمشده_شیطون #پارت4 اسم رمان باشه لطفا بگین واااایییی وایییی دیر شد دیرشد حامد میترکونم مطمئنم مرجان(منشی شرکت):خانوم آراد بفرمایید اتاق کنفرانس جناب نیک جو(حامد)و سلمان(تاجر عربستانی)منتظرتون هستند وارد اتاق.کنفرانس شدم که حامد اومد سمتم اشهدمو خوندم خدایا دارم میام پیشت منو به خاطر ...

۲۷ تیر 1398
40K
بچه ها لطفا بگین کدوم یکی آیسان باشه کدوم هنگامه #فرشته_دورگه #پارت2 دربازشدوگل امد استاد موفرفری با کیف چرمش بیومد دادماس:سلام صبحتون بخیر باشه دانشجوهایی عزیز هنگامه:مرسی خسته نباشید کوبندم دوباره پس کلش که کلاس ...

بچه ها لطفا بگین کدوم یکی آیسان باشه کدوم هنگامه #فرشته_دورگه #پارت2 دربازشدوگل امد استاد موفرفری با کیف چرمش بیومد دادماس:سلام صبحتون بخیر باشه دانشجوهایی عزیز هنگامه:مرسی خسته نباشید کوبندم دوباره پس کلش که کلاس ترکید اخه دختره خل تو تازه اومدی سرکلاس این چه ابروریزی بود که کردی دادماس:امروز ...

۲۷ تیر 1398
39K
#فرشته_دورگه #پارت1 شپپپپلقققق اخ خدایا وای کمرم من:بله مادر من بله بیدارم بیدارم نیازی نبود پرتم کنی پایین که مامانی:آیسان عزیزم تو نباید بری دانشگاه بعدم بری سرکار پاشو دیگه جمع کن خودتو من:اهههههع حالا ...

#فرشته_دورگه #پارت1 شپپپپلقققق اخ خدایا وای کمرم من:بله مادر من بله بیدارم بیدارم نیازی نبود پرتم کنی پایین که مامانی:آیسان عزیزم تو نباید بری دانشگاه بعدم بری سرکار پاشو دیگه جمع کن خودتو من:اهههههع حالا مایروز میخوایم خونه بمونیم تو نزار باشه الان آماده میشم راضی شدی مامانی:آفرین بر چغندرمامان ...

۲۷ تیر 1398
56K