نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لیاقت (۱۲۲ تصویر)

آدمای زندگیتو یکی یکی بنویس:) شروع کن... اضافیا رو خط خطی کن...:) فقط تو خوشبختی کنارته؟؟ خط بزن:) حسادت میکنه خط بزن خوبیات به چشمش نمیاد خط بزن:)) بهت دروغ میگه؟؟خط بزن:) هیچوقت نمیفهمنت؟؟خط بزن:))) ...

آدمای زندگیتو یکی یکی بنویس:) شروع کن... اضافیا رو خط خطی کن...:) فقط تو خوشبختی کنارته؟؟ خط بزن:) حسادت میکنه خط بزن خوبیات به چشمش نمیاد خط بزن:)) بهت دروغ میگه؟؟خط بزن:) هیچوقت نمیفهمنت؟؟خط بزن:))) مکث نکن فقط خط بزن:) ازین نترس ک تنها شی.. تنهایی شرف داره به حضور ...

۳ روز پیش
14K
آدَم بَد وجود نَداره، آدَم خوب هَم وجود نداره آدَما طبق شرایِط و منافعشون خوب یا بَد میشَن! #پروفایل #عکس_نوشته #دپ #عکس_پروفایل #فیک #گل #لیاقت #ادم #طنز #دختر #دخترونه #پسر #پسرونه #شرایط #خیانت #ویسگون

آدَم بَد وجود نَداره، آدَم خوب هَم وجود نداره آدَما طبق شرایِط و منافعشون خوب یا بَد میشَن! #پروفایل #عکس_نوشته #دپ #عکس_پروفایل #فیک #گل #لیاقت #ادم #طنز #دختر #دخترونه #پسر #پسرونه #شرایط #خیانت #ویسگون

۴ روز پیش
15K
– مَن دیونح نیصَم !

– مَن دیونح نیصَم !" :) + پَس چراع اینجایی !؟ – تو رویا باش زِندِگی میکنَم ... باش حَرف میزنَم؛ بَغَلِش میکنَم .. چیزی کِ تو واقِعیَت ازم گِرِفتَن .. تو رویا گیر کَردم !'؛ میخان مَنوع از رویاهام جدا کنن :) #پروفایل #عکس_نوشته #لیاقت #دپ #غمگین #ست #عکس_پروفایل ...

۱ هفته پیش
21K
هیچکس لایق مهربونی نیصت تا میتونی مغرور باش...💜 💫 #دپ #تنها #دختر #غمگین #پصر #لیاقت #بنفش #زندگی #مرگ #گریع #خنده #شاد #پروفایل #تیکه #بغض #خستع #مهربون #مغرور

هیچکس لایق مهربونی نیصت تا میتونی مغرور باش...💜 💫 #دپ #تنها #دختر #غمگین #پصر #لیاقت #بنفش #زندگی #مرگ #گریع #خنده #شاد #پروفایل #تیکه #بغض #خستع #مهربون #مغرور

۱ هفته پیش
13K
[دنیامون اونقدر کوچیکه که با خاموش کردن گوشیمون کلی تنها میشیم...

[دنیامون اونقدر کوچیکه که با خاموش کردن گوشیمون کلی تنها میشیم...

۱ هفته پیش
18K
👇 😪 😞 💫 _یع روز دخترع... :( _تو پارک با دوستاش... :( _بع اطراف نگا کردع... :( _نگاش عز یع چیز رد شد... :( _ولی سریع برگشت!یع پصرع خوشتیپ بود با یع دختر... :( ...

👇 😪 😞 💫 _یع روز دخترع... :( _تو پارک با دوستاش... :( _بع اطراف نگا کردع... :( _نگاش عز یع چیز رد شد... :( _ولی سریع برگشت!یع پصرع خوشتیپ بود با یع دختر... :( _دصت پسرع بود رو کمرع دخترع... :( _یع قدمع رف با عقب با چشع پر ...

۲ هفته پیش
18K
🌸 میشینم کنار خدا کح فیلم زندگیمو ببینم.. بعد یهو از جا میپرم میرم با انگشت بح تلویزیون اشارع میکنم.. با صرعت میرم سمت تلویزیون میگم ایناها ایناها..!!همیحاص نگهش دار..!! نگهش میدارع..^^ با بغص بر ...

🌸 میشینم کنار خدا کح فیلم زندگیمو ببینم.. بعد یهو از جا میپرم میرم با انگشت بح تلویزیون اشارع میکنم.. با صرعت میرم سمت تلویزیون میگم ایناها ایناها..!!همیحاص نگهش دار..!! نگهش میدارع..^^ با بغص بر میگردم طرفش میگم ع اینجا بع بعد پشتمو خالی کردیح.. ببین خدا..!!دقیقن اع همینجا خداعی ...

۲ هفته پیش
18K
🌸 میشینم کنار خدا کح فیلم زندگیمو ببینم بعد یهو از جام میپرم با انگشت بح تلویزیون اشارح میکنم با صرعت میرم صمت تلویزیون میگم ایناها ایناها!همینجاص نگهش دار! نگهش میدارح^^ با بغض برمیگردم طرفش ...

🌸 میشینم کنار خدا کح فیلم زندگیمو ببینم بعد یهو از جام میپرم با انگشت بح تلویزیون اشارح میکنم با صرعت میرم صمت تلویزیون میگم ایناها ایناها!همینجاص نگهش دار! نگهش میدارح^^ با بغض برمیگردم طرفش میگم ع اینجا بح بعد پشتمو خالے کردیح ببین خدا!دقیقا اع همینجا خداعے نکردے برام:)))

۲ هفته پیش
29K
🍃🤘 #لیاقت مثل شعوره ذاتیه هرکسی نداره ...

🍃🤘 #لیاقت مثل شعوره ذاتیه هرکسی نداره ...

۲ هفته پیش
2K
[گاهی وقتها خودت بیخیالش نمیشی ؛ غرورته که بیخیالش میشه!!!

[گاهی وقتها خودت بیخیالش نمیشی ؛ غرورته که بیخیالش میشه!!!

۲ هفته پیش
15K
[‏همیشه ‏بیشترین ضربه رو از بزرگترین آرزوت میخوری...!

[‏همیشه ‏بیشترین ضربه رو از بزرگترین آرزوت میخوری...!

۲ هفته پیش
15K
[ادما تا یع حدی بعضی چیزا واصشون مهمع بعدش نصبت بع همع چیز بی تفاوت میشن..💫 ] #دپ #تنها #دختر #غمگین #پصر #لیاقت #بنفش #زندگی #مرگ #گریع #خنده #شاد #پروفایل #تیکه #بغض #خستع

[ادما تا یع حدی بعضی چیزا واصشون مهمع بعدش نصبت بع همع چیز بی تفاوت میشن..💫 ] #دپ #تنها #دختر #غمگین #پصر #لیاقت #بنفش #زندگی #مرگ #گریع #خنده #شاد #پروفایل #تیکه #بغض #خستع

۲ هفته پیش
33K
[بعضیا مثع ادکلن های فیک میمونن،بویع خوبی دارن ولی موندگاری ندارن..] #دپ #تنها #دختر #غمگین #پصر #لیاقت #بنفش #زندگی #مرگ #گریع #خنده #شاد #پروفایل #تیکه #بغض #صینگل #رل #فیک #خستع

[بعضیا مثع ادکلن های فیک میمونن،بویع خوبی دارن ولی موندگاری ندارن..] #دپ #تنها #دختر #غمگین #پصر #لیاقت #بنفش #زندگی #مرگ #گریع #خنده #شاد #پروفایل #تیکه #بغض #صینگل #رل #فیک #خستع

۳ هفته پیش
26K
گِریه واسه عادَم ضَعیفاس با بُغض بِخَند🕸⛓ #پروفایل #عکس_نوشته #عکس_پروفایل #دپ #فیک #عروسک #لیاقت #خیانت #مرگ #رل #سینگل #عاشقانه #تنهایی #گریه #بغض

گِریه واسه عادَم ضَعیفاس با بُغض بِخَند🕸⛓ #پروفایل #عکس_نوشته #عکس_پروفایل #دپ #فیک #عروسک #لیاقت #خیانت #مرگ #رل #سینگل #عاشقانه #تنهایی #گریه #بغض

۳ هفته پیش
20K
خدایا خوش بِحالت گِلو نَداری نِمی دونی بغض چیِح :) #پروفایل #رل #سینگل #اهنگ #دپ #غمگین #عکس_نوشته #عکس_پروفایل #بغض #دختر #دخترونه #پسر #پسرونه #گریه #لیاقت #خیانت

خدایا خوش بِحالت گِلو نَداری نِمی دونی بغض چیِح :) #پروفایل #رل #سینگل #اهنگ #دپ #غمگین #عکس_نوشته #عکس_پروفایل #بغض #دختر #دخترونه #پسر #پسرونه #گریه #لیاقت #خیانت

۳ هفته پیش
33K
من بد اخلاق نیصم اما لازم نمیبینم با هر اسکولی خوش اخلاق باشم.. :) #دپ #تنها #دختر #غمگین #پصر #لیاقت #بنفش #زندگی #مرگ #گریع #خنده #شاد #پروفایل #تیکه #بغض #خستع #صینگل

من بد اخلاق نیصم اما لازم نمیبینم با هر اسکولی خوش اخلاق باشم.. :) #دپ #تنها #دختر #غمگین #پصر #لیاقت #بنفش #زندگی #مرگ #گریع #خنده #شاد #پروفایل #تیکه #بغض #خستع #صینگل

۳ هفته پیش
26K
دُختَر👧پِسر👦کوچکی بآهم تو کوچِع🎑داشتَن گِریِع میکردَن!🙊🎈 🍃مَردی اُمد گُفت🗣دختَرم چِرا گریِع میکُنی؟🐾 گُفت:عمو عروسَکم پآرع شدِع➰ 🍭از پِسرع پرسید👀👐🏾 تو چرآ گِریِع میکُنی؟😼☄ گفت اخِع عروسَکم دآرِع گریِع میکنِع...🤐⭐️ (عشق یعنی ااااین)👌 #پروفایل #دپ #اهنگ ...

دُختَر👧پِسر👦کوچکی بآهم تو کوچِع🎑داشتَن گِریِع میکردَن!🙊🎈 🍃مَردی اُمد گُفت🗣دختَرم چِرا گریِع میکُنی؟🐾 گُفت:عمو عروسَکم پآرع شدِع➰ 🍭از پِسرع پرسید👀👐🏾 تو چرآ گِریِع میکُنی؟😼☄ گفت اخِع عروسَکم دآرِع گریِع میکنِع...🤐⭐️ (عشق یعنی ااااین)👌 #پروفایل #دپ #اهنگ #عکس_نوشته #عکس_پروفایل #خیانت #عشق #لیاقت #عروسک #پسرونه #پسر #دختر #دخترونه #رل

۳ هفته پیش
30K
تَنها کَسی کِع دُوصتِت دآرِع خُدِتی بَقیع اَدا شُو دَر میآرَن..♡:) #دپ #تنها #دختر #غمگین #پصر #لیاقت #بنفش #زندگی #مرگ #گریع #خنده #شاد #پروفایل #تیکه #بغض #خستع #فیک

تَنها کَسی کِع دُوصتِت دآرِع خُدِتی بَقیع اَدا شُو دَر میآرَن..♡:) #دپ #تنها #دختر #غمگین #پصر #لیاقت #بنفش #زندگی #مرگ #گریع #خنده #شاد #پروفایل #تیکه #بغض #خستع #فیک

۳ هفته پیش
28K
+ میدونی چیع مهمع..؟ _ چیع مهمع..؟ + دیگع هیچی مهم نیصت،حتی اینکع چی مهمع.. :) #دپ #تنها #دختر #غمگین #پصر #لیاقت #بنفش #زندگی #مرگ #گریع #خنده #شاد #پروفایل #تیکه #بغض #رل #صینگل #مهم #پشیمونی ...

+ میدونی چیع مهمع..؟ _ چیع مهمع..؟ + دیگع هیچی مهم نیصت،حتی اینکع چی مهمع.. :) #دپ #تنها #دختر #غمگین #پصر #لیاقت #بنفش #زندگی #مرگ #گریع #خنده #شاد #پروفایل #تیکه #بغض #رل #صینگل #مهم #پشیمونی #خستع #فیک #اشک

۴ هفته پیش
34K
گاهی وقت‌ها بهتره از خودمون در مقابل بعضی از آدم‌های حقیر دفاع نکنیم! قرار نیست خودمونو به هر کسی ثابت کنیم! گاهی وقت‌ها بهتره به جای ثابت کردن خودمون آروم و بی‌صدا از کنارشون رد ...

گاهی وقت‌ها بهتره از خودمون در مقابل بعضی از آدم‌های حقیر دفاع نکنیم! قرار نیست خودمونو به هر کسی ثابت کنیم! گاهی وقت‌ها بهتره به جای ثابت کردن خودمون آروم و بی‌صدا از کنارشون رد بشیم و بریم... ❗ ️دقت کنید که روح خودتونو خرج آدم‌های بی ارزش نکنید... #بخون ...

۴ هفته پیش
9K