نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مژده_خردمندان (۲۷ تصویر)

روز ها همه آرام ترند انگار! نیمه های شب... همیشه آدم ها دلتنگ کسی میشوند... که نباید... #مژده_خردمندان #مدل_لباس

روز ها همه آرام ترند انگار! نیمه های شب... همیشه آدم ها دلتنگ کسی میشوند... که نباید... #مژده_خردمندان #مدل_لباس

۲ هفته پیش
6K
دلخوش باش به باریکه‌‌ی نوری که از بین چین های پرده، روی تخت تابیده به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز... به داغی فنجانت در هوای سرد دلخوش باش؛ به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی هم‌اند به ...

دلخوش باش به باریکه‌‌ی نوری که از بین چین های پرده، روی تخت تابیده به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز... به داغی فنجانت در هوای سرد دلخوش باش؛ به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی هم‌اند به تنظیم کردن زنگ ساعت برای صبح فردا.. به دفترچه‌ی کوچکی که رویاهایت را نگه‌میدارد! که ...

۳ هفته پیش
8K
تو واقعیت نداری!! مثل عاقبت خوش قصه های قدیمی مثل آرزو هایی که می گویند شب کریسمس براورده می شوند مثل عهد قاصدک ها که قرار بود کلماتم را برایت بیاورند مثل افسانه های دیرینِ ...

تو واقعیت نداری!! مثل عاقبت خوش قصه های قدیمی مثل آرزو هایی که می گویند شب کریسمس براورده می شوند مثل عهد قاصدک ها که قرار بود کلماتم را برایت بیاورند مثل افسانه های دیرینِ چین مثل برف زیر آفتاب مثل عشق..!! تو فقط خوش باوری من هستی شبیه تلقین ...

۳ هفته پیش
4K
برای

برای "اتفاق خوب" زندگی ات منتظر باش هر قدر که لازم است! اصلاً هر روز خودت را برای اتفاق افتادنش آماده کن و هر لحظه دنبالش بگرد! روزی نرسد که اتفاق خوبت لابه لای مشکلات و مسائل روزمره گم شود و دیگر هرچه بگردی پیدایش نکنی.. یا این که هی ...

۱۳ اسفند 1397
5K
دلخوش باش به باریکه‌‌ ی نوری که از بین چین های پرده روی تخت تابیده. به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز ... به داغی فنجانت در هوای سرد... دلخوش باش به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی ...

دلخوش باش به باریکه‌‌ ی نوری که از بین چین های پرده روی تخت تابیده. به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز ... به داغی فنجانت در هوای سرد... دلخوش باش به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی هم‌اند. به تنظیم کردن زنگ ساعت برای صبح فردا... به دفترچه‌ی کوچکی که رویاهایت را ...

۲ اسفند 1397
6K
دلخوش باش به باریکه‌‌‌ی نوری که از بین چین‌های پرده، روی تخت تابیده، به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز، به داغی فنجانت در هوای سرد، دلخوش باش به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی هم‌اند، به تنظیم ...

دلخوش باش به باریکه‌‌‌ی نوری که از بین چین‌های پرده، روی تخت تابیده، به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز، به داغی فنجانت در هوای سرد، دلخوش باش به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی هم‌اند، به تنظیم کردن زنگ ساعت برای صبح فردا، به دفترچه‌ی کوچکی که رویاهایت را نگه‌ می‌دارد، که ...

۲۶ بهمن 1397
5K
دلخوش باش به باریکه‌‌ ی نوری که از بین چین های پرده، روی تخت تابیده... به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز .... به داغی فنجانت در هوای سرد... دلخوش باش به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی ...

دلخوش باش به باریکه‌‌ ی نوری که از بین چین های پرده، روی تخت تابیده... به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز .... به داغی فنجانت در هوای سرد... دلخوش باش به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی هم‌اند. به تنظیم کردن زنگ ساعت برای صبح فردا. به دفترچه‌ی کوچکی که رویاهایت را ...

۱۶ بهمن 1397
19K
. دلخوش باش به باریکه‌‌ی نوری که از بین چین های پرده، روی تخت تابیده به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز... به داغی فنجانت در هوای سرد دلخوش باش؛ به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی هم‌اند ...

. دلخوش باش به باریکه‌‌ی نوری که از بین چین های پرده، روی تخت تابیده به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز... به داغی فنجانت در هوای سرد دلخوش باش؛ به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی هم‌اند به تنظیم کردن زنگ ساعت برای صبح فردا.. به دفترچه‌ی کوچکی که رویاهایت را نگه‌میدارد! ...

۲۹ دی 1397
8K
تو واقعیت نداری! مثل عاقبت خوش قصه های قدیمی، مثل آرزو هایی که می گویند شب کریسمس براورده می شوند مثل عهد قاصدک ها؛ که قرار بود کلماتم را برایت بیاورند! مثل افسانه های دیرینِ ...

تو واقعیت نداری! مثل عاقبت خوش قصه های قدیمی، مثل آرزو هایی که می گویند شب کریسمس براورده می شوند مثل عهد قاصدک ها؛ که قرار بود کلماتم را برایت بیاورند! مثل افسانه های دیرینِ چین مثل برف زیر آفتاب مثل عشق...! تو فقط خوش باوری من هستی شبیه تلقین ...

۲۳ دی 1397
6K
دلخوش باش به باریکه‌‌ی نوری که از بین چین‌های پرده، روی تخت تابیده به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز... به داغی فنجانت در هوای سرد دلخوش باش؛ به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی هم‌اند به تنظیم ...

دلخوش باش به باریکه‌‌ی نوری که از بین چین‌های پرده، روی تخت تابیده به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز... به داغی فنجانت در هوای سرد دلخوش باش؛ به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی هم‌اند به تنظیم کردن زنگ ساعت برای صبح فردا... به دفترچه‌ی کوچکی که رویاهایت را نگه‌ میدارد! که ...

۵ آذر 1397
8K
دلخوش باش به باریکه‌‌ی نوری که از بین چین‌های پرده، روی تخت تابیده به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز... به داغی فنجانت در هوای سرد دلخوش باش؛ به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی هم‌اند به تنظیم ...

دلخوش باش به باریکه‌‌ی نوری که از بین چین‌های پرده، روی تخت تابیده به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز... به داغی فنجانت در هوای سرد دلخوش باش؛ به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی هم‌اند به تنظیم کردن زنگ ساعت برای صبح فردا... به دفترچه‌ی کوچکی که رویاهایت را نگه‌ میدارد! که ...

۵ آذر 1397
5K
‌‌ دلخوش باش به باریکه‌‌ی نوری که از بین چین های پرده، روی تخت تابیده به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز... به داغی فنجانت در هوای سرد دلخوش باش؛ به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی هم‌اند ...

‌‌ دلخوش باش به باریکه‌‌ی نوری که از بین چین های پرده، روی تخت تابیده به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز... به داغی فنجانت در هوای سرد دلخوش باش؛ به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی هم‌اند به تنظیم کردن زنگ ساعت برای صبح فردا.. به دفترچه‌ی کوچکی که رویاهایت را نگه‌میدارد! ...

۲۴ آبان 1397
33K
دلخوش باش به باریکه‌‌ نوری که از بین چین های پرده، روی تخت تابیده. به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز. به داغی فنجانت در هوای سرد. دلخوش باش به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی هم‌اند. به ...

دلخوش باش به باریکه‌‌ نوری که از بین چین های پرده، روی تخت تابیده. به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز. به داغی فنجانت در هوای سرد. دلخوش باش به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی هم‌اند. به تنظیم کردن زنگ ساعت برای صبح فردا. به دفترچه‌ی کوچکی که رویاهایت را نگه‌ می‌دارد! ...

۱۷ آبان 1397
7K
دلخوش باش به باریکه‌‌ی نوری که از بین چین های پرده، روی تخت تابیده به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز... به داغی فنجانت در هوای سرد دلخوش باش؛ به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی هم‌اند به ...

دلخوش باش به باریکه‌‌ی نوری که از بین چین های پرده، روی تخت تابیده به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز... به داغی فنجانت در هوای سرد دلخوش باش؛ به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی هم‌اند به تنظیم کردن زنگ ساعت برای صبح فردا.. به دفترچه‌ی کوچکی که رویاهایت را نگه‌میدارد! که ...

۶ آبان 1397
6K
دلخوش باش به باریکه‌‌ نوری که از بین چین های پرده، روی تخت تابیده. به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز. به داغی فنجانت در هوای سرد. دلخوش باش به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی هم‌اند. به ...

دلخوش باش به باریکه‌‌ نوری که از بین چین های پرده، روی تخت تابیده. به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز. به داغی فنجانت در هوای سرد. دلخوش باش به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی هم‌اند. به تنظیم کردن زنگ ساعت برای صبح فردا. به دفترچه‌ی کوچکی که رویاهایت را نگه‌ می‌دارد! ...

۶ آبان 1397
8K
برای

برای "اتفاق خوب" زندگی ات منتظر باش هر قدر که لازم است! اصلاً هر روز خودت را برای اتفاق افتادنش آماده کن و هر لحظه دنبالش بگرد! روزی نرسد که اتفاق خوبت،لابه لای مشکلات و مسائل روزمره گم شود و دیگر هرچه بگردی پیدایش نکنی.. یا این که هی بیاید ...

۲۳ مهر 1397
7K
✨ بـا کتاب خونـدن میشـه جـای هـزار نفر زندگی کـرد و جـای هـزار نفر مـُرد امـا هنوز نفس کشیـد معجـزه بـالاتـر از ایـن ☺️📚 #مژده_خردمندان

✨ بـا کتاب خونـدن میشـه جـای هـزار نفر زندگی کـرد و جـای هـزار نفر مـُرد امـا هنوز نفس کشیـد معجـزه بـالاتـر از ایـن ☺️📚 #مژده_خردمندان

۲۵ شهریور 1397
13K
اگر بیش از حد منتظر چیزی بمانید تبدیل به عادتتان میشود! زمانی به خود می‌آیید و‌ میبینید که هنوز منتظرید؛ با آنکه دیگر احتیاجی به آن ندارید. #مژده_خردمندان

اگر بیش از حد منتظر چیزی بمانید تبدیل به عادتتان میشود! زمانی به خود می‌آیید و‌ میبینید که هنوز منتظرید؛ با آنکه دیگر احتیاجی به آن ندارید. #مژده_خردمندان

۱۸ شهریور 1397
10K
رو‌ راست ترین ساعت ، ساعت شِنیه ! چون میگه زمان نمیگذره بلکه تموم‌ میشه ... #مژده_خردمندان

رو‌ راست ترین ساعت ، ساعت شِنیه ! چون میگه زمان نمیگذره بلکه تموم‌ میشه ... #مژده_خردمندان

۲۶ مرداد 1397
4K
میدانی چیست؟ یک وقت هایی باید خودت را به بیخیالی بزنی. بیخیال تمام ادم هایی که دوستت ندارند؛ بیخیال تمام کار هایی که می خواستی بشود ولی نشد؛ بیخیال تمام رکب هایی که خوردی؛ بیخیال ...

میدانی چیست؟ یک وقت هایی باید خودت را به بیخیالی بزنی. بیخیال تمام ادم هایی که دوستت ندارند؛ بیخیال تمام کار هایی که می خواستی بشود ولی نشد؛ بیخیال تمام رکب هایی که خوردی؛ بیخیال هر کس که امروز وارد زندگیت شد و فردا رفت؛ بیخیال تلاش های بی نتیجه ...

۹ مرداد 1397
10K