نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_نه (۳ تصویر)

#رمان_ماهک #پارت_نه معلوم بود که اتفاقی افتاده با جیغ عمه که اسم مامان و بابا رو صدا میزد به خودم اومدم زن عمو خشک شده بود و عمه داشت به سمتم میومد قبل از اینکه ...

#رمان_ماهک #پارت_نه معلوم بود که اتفاقی افتاده با جیغ عمه که اسم مامان و بابا رو صدا میزد به خودم اومدم زن عمو خشک شده بود و عمه داشت به سمتم میومد قبل از اینکه بهم برسه دوییدم و به سمت اتاقم رفتم... روزای سختی رو پشت سر گزاشتم هیچ ...

۲ هفته پیش
28K
#طوفان_عشق💓 #پارت_نه💓 #مهدیه_عسگری💓 اروم چشمامو باز کردم....با دیدن محیط نا آشنای دور و برم با شک از جام بلند شدم که زیر دل و کمرم به شدت درد گرفت که ناله ای کردم.... یهو چشمم ...

#طوفان_عشق💓 #پارت_نه💓 #مهدیه_عسگری💓 اروم چشمامو باز کردم....با دیدن محیط نا آشنای دور و برم با شک از جام بلند شدم که زیر دل و کمرم به شدت درد گرفت که ناله ای کردم.... یهو چشمم به خودم افتاد....من لخت لخت بودم.... ملافه زیر پام...‌انگار تازه فهمیدم چی شده.... من!!..لخت...ملافه ی ...

۲۸ تیر 1398
49K
#زوال_عشق #پارت_نه #مهدیه_عسگری با ترس سیخ سرجام نشستم و به دور و برم نگاه کردم که یه دختر جوونی تا چشمای منو باز دید بلند صدا کرد :داداش داداش بهوش اومد.... دیدم از پشت چن ...

#زوال_عشق #پارت_نه #مهدیه_عسگری با ترس سیخ سرجام نشستم و به دور و برم نگاه کردم که یه دختر جوونی تا چشمای منو باز دید بلند صدا کرد :داداش داداش بهوش اومد.... دیدم از پشت چن تا مبل یه پسر جوون و هیکلی خوشتیپ و یه زن مسن بانمک تپل بیرون ...

۳ تیر 1398
33K