نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_نود_هفت (۱ تصویر)

#پارت_نود_هفت #غریبه_آشنا سهون: دراز کشیده بودم،سرگیجه نداشتم ولی درد میکرد...پرستار اومد گفت ک زنگ زده...حالا چقد منتظر موندن تمرین خراب شده حتما بخاطر من احمق ک جلومو نگاه نکردم...نیم ساعت گذشت،سوهو هیونگ و بکهیون و ...

#پارت_نود_هفت #غریبه_آشنا سهون: دراز کشیده بودم،سرگیجه نداشتم ولی درد میکرد...پرستار اومد گفت ک زنگ زده...حالا چقد منتظر موندن تمرین خراب شده حتما بخاطر من احمق ک جلومو نگاه نکردم...نیم ساعت گذشت،سوهو هیونگ و بکهیون و چانیول و کای اومدن بالا سرم بکهیون:خوبی سهون...چیکار کردی با خودت؟ کای:پسره بی حواس چانیول:تو ...

۲۸ مرداد 1398
65K