نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_چهار (۳ تصویر)

می هو: چقدر خنگین شماها. بابا دارم میگم رئیس یا هرکوفته دیگه ای از این باند وقتی زنا رو میکشته بهشون تجاوز میکرده و بعدش به دار آمیختشون میکرده. چشمامو یک لحظه با درد بستم ...

می هو: چقدر خنگین شماها. بابا دارم میگم رئیس یا هرکوفته دیگه ای از این باند وقتی زنا رو میکشته بهشون تجاوز میکرده و بعدش به دار آمیختشون میکرده. چشمامو یک لحظه با درد بستم و نفس عمیقی کشیدم. می هو با دیدن حالم لبشو گاز گرفت. زمزمه کردم: تو ...

۱۴ دی 1398
26K
میدونی حرصمو درمیاری جدی میگم خیلی دوست دارم چاقورو بکشم رو گلوت خونت بپاشه رو زمین و ببینیش تو خیلی احمقی به یه دلیل مهم اونم اینکه اجازه میدی یه نفر هم با بودنش خرابت ...

میدونی حرصمو درمیاری جدی میگم خیلی دوست دارم چاقورو بکشم رو گلوت خونت بپاشه رو زمین و ببینیش تو خیلی احمقی به یه دلیل مهم اونم اینکه اجازه میدی یه نفر هم با بودنش خرابت کنه هم با نبودنش در صورتی که اون الان معلوم نیست کجا داره میخنده با ...

۱۱ دی 1398
74K
#زوال_عشق #پارت_چهار #مهدیه_عسگری چشامو بستم و به آراد فکر کردم....اگه بش بگم چکار میکنه؟؛... حتما میگه بیا باهم فرار کنیم...لبخندی از این فکر که با آراد باشم روی لبم نقش بست... چن دقیقه ای توی ...

#زوال_عشق #پارت_چهار #مهدیه_عسگری چشامو بستم و به آراد فکر کردم....اگه بش بگم چکار میکنه؟؛... حتما میگه بیا باهم فرار کنیم...لبخندی از این فکر که با آراد باشم روی لبم نقش بست... چن دقیقه ای توی وان موندم و بعدش از جا بلند شدم و ازش اومدم بیرون.‌‌‌..حولمو پوشیدم و از ...

۳ تیر 1398
81