نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کیخسرو (۱۱ تصویر)

#شاهنامه #کیخسرو وافراسیاب شیده پسر افراسیاب به جنگ خسرو رفت.سپس خسرو شیده رفت با عمود و شمشیر مبارزه کردند.پس از مدتی شیده فهمید که شاه نیرومند است پس فکر کرد اگر به او بگوید از ...

#شاهنامه #کیخسرو وافراسیاب شیده پسر افراسیاب به جنگ خسرو رفت.سپس خسرو شیده رفت با عمود و شمشیر مبارزه کردند.پس از مدتی شیده فهمید که شاه نیرومند است پس فکر کرد اگر به او بگوید از اسب پیاده شود تا کشتی بگیرند شاه عارش می‌آید و نمی‌پذیرد و از چنگ او ...

۴ هفته پیش
38K
#شاهنامه #کیخسرو سپاه ایران در پی شکست نزد کیخسرو بازگشتند.خسرو طوس را از دربار بیرون راندبزرگان ایران به نزد رستم شدند و او را میانجی قرار دادند باشد انها به رستم گفتند که کسی قصد ...

#شاهنامه #کیخسرو سپاه ایران در پی شکست نزد کیخسرو بازگشتند.خسرو طوس را از دربار بیرون راندبزرگان ایران به نزد رستم شدند و او را میانجی قرار دادند باشد انها به رستم گفتند که کسی قصد کشتن فرود نداشت اما اقتضا جنگ همین است رستم نزد خسرو رفت وشاه پذیرفت و ...

۴ آذر 1398
6K
#شاهنامه #کیخسرو سپاه ایران پیش از انکه دشمن از خواب برخیزد از انجا دور شده تا به دامنه کوه هماون رسیدند.چون افتاب دمید پیران سواری از پی ایرانیان فرستادروز بعد با طلوع افتاب پیران با ...

#شاهنامه #کیخسرو سپاه ایران پیش از انکه دشمن از خواب برخیزد از انجا دور شده تا به دامنه کوه هماون رسیدند.چون افتاب دمید پیران سواری از پی ایرانیان فرستادروز بعد با طلوع افتاب پیران با سپاهش به هماون‌ رسیدن سران سپاه ایران با هم به رایزنی پرداختند و گودرز پیر ...

۴ آذر 1398
5K
#شاهنامه #۶۰ #کیخسرو سپاه ایران در راه کاسه رود گرفتار یخبندان میشود .پس از رهایی از سرما توس سپاه را گرد می اورد و مهیای نبرد می سازدبه سوی گروگرد روان شوند حاکم گروگرد،تژاو نام ...

#شاهنامه #۶۰ #کیخسرو سپاه ایران در راه کاسه رود گرفتار یخبندان میشود .پس از رهایی از سرما توس سپاه را گرد می اورد و مهیای نبرد می سازدبه سوی گروگرد روان شوند حاکم گروگرد،تژاو نام داشت.. پس سپاهی اماده میکند و به سمت ایرانیان روان میشود جنگ بزرگی میان انها ...

۳۰ آبان 1398
1K
#شاهنامه #۵۸ #کیخسرو وقتی کیخسرو نزد کاووس رسید شاه بسیار شاد شد و به استقبالش رفت گفت : هرچه دارم از آن توست . تمام پهلوانان به خدمت خسرو گردن نهادند به جز طوس . ...

#شاهنامه #۵۸ #کیخسرو وقتی کیخسرو نزد کاووس رسید شاه بسیار شاد شد و به استقبالش رفت گفت : هرچه دارم از آن توست . تمام پهلوانان به خدمت خسرو گردن نهادند به جز طوس . گودرز عصبانی شد و گیو را نزد طوس فرستاد و گفت به او بگو . ...

۲۲ آبان 1398
4K
#محاصره_گنگ_دژ #شاهنامه متن شاهنامه خبر می‌دهد که #کیخسرو با سی‌هزار شمشیرزن که احتمالا همه از ایران بودند در قلب لشکر جای گرفت، همچنین در قلب لشکر جنگاوران طوس زرینه کفش و زرین‌کلاهان منوشان که بر ...

#محاصره_گنگ_دژ #شاهنامه متن شاهنامه خبر می‌دهد که #کیخسرو با سی‌هزار شمشیرزن که احتمالا همه از ایران بودند در قلب لشکر جای گرفت، همچنین در قلب لشکر جنگاوران طوس زرینه کفش و زرین‌کلاهان منوشان که بر کشور خوزیان فرمانروا بود مستقر شدند. در کنار ایشان از جنگجویان کرمان، گوران باضافهٔ جنگجویان ...

۱۱ دی 1394
65
#کی_لهراسب #شاهنامه #کیانی در اساطیر ایران، لُهْراسپ یا آئوروت‌اسپه از پادشاهان کیانیاست. کیخسرو پیش از عروج به آسمان او را به شهریاری ایرانبرگزید. این کار کیخسرو با اعتراض پهلوانان و بزرگان روبرو شد ولی بالاخره ...

#کی_لهراسب #شاهنامه #کیانی در اساطیر ایران، لُهْراسپ یا آئوروت‌اسپه از پادشاهان کیانیاست. کیخسرو پیش از عروج به آسمان او را به شهریاری ایرانبرگزید. این کار کیخسرو با اعتراض پهلوانان و بزرگان روبرو شد ولی بالاخره با دلایلی که #کیخسرو آورد بر این انتخاب گردن نهادند. در شاهنامهٔ فردوسی لهراسپ پدر ...

۲۳ اسفند 1393
97
#کیخسرو #شاهنامه #کیانی کیخسرو در اساطیر و حماسه‌های ایرانی و شاهنامه‌ٔ فردوسی، فرزند #سیاوش و فرنگیس [۱] و نوهٔ کیکاووس و افراسیاب و یکی از نامدارترین شهریاران و دلاوران است. واژه کیخسرو به معنی «شاه ...

#کیخسرو #شاهنامه #کیانی کیخسرو در اساطیر و حماسه‌های ایرانی و شاهنامه‌ٔ فردوسی، فرزند #سیاوش و فرنگیس [۱] و نوهٔ کیکاووس و افراسیاب و یکی از نامدارترین شهریاران و دلاوران است. واژه کیخسرو به معنی «شاه نیکنام» است.کیخسرو در عدالت و شهامت سرآمد شاهان دیگر کیانی می‌باشد و به نسبت از ...

۲۲ اسفند 1393
75
#زو #شاهنامه #کیانی زو، زوتهماسپ، زاب یا اوزاو (بر اساس اوستا)، در شاهنامه فردوسی پسر تهماسب است. پس از آن که افراسیاب، نوذر را کشت؛ زو به شاهی رسید. زو پنج سال پادشاهی کرد و ...

#زو #شاهنامه #کیانی زو، زوتهماسپ، زاب یا اوزاو (بر اساس اوستا)، در شاهنامه فردوسی پسر تهماسب است. پس از آن که افراسیاب، نوذر را کشت؛ زو به شاهی رسید. زو پنج سال پادشاهی کرد و به یاری توس، گستهم و رزمان با افراسیاب جنگید و پس از خشکسالی در ایران ...

۲۶ بهمن 1393
98
#گستهم #شاهنامه به معنای گشوده و منتشر شده و نام چند تن از پهلوانان ایرانی شاهنامه است. این نام در #اوستا به صورت ویستؤرو آمده که یکی از نامداران ایران از خاندان #نوذر است. گستهم ...

#گستهم #شاهنامه به معنای گشوده و منتشر شده و نام چند تن از پهلوانان ایرانی شاهنامه است. این نام در #اوستا به صورت ویستؤرو آمده که یکی از نامداران ایران از خاندان #نوذر است. گستهم در شاهنامه 1- گستهم پسر نوذر او و برادرش #توس پسران نوذر پادشاه ایران هستند ...

۲۳ بهمن 1393
111
#بیژن_و_منیژه #شاهنامه شکایت مردم ارمان و اعزام بیژن به نبرد با گرازان در دوران پادشاهی #کیخسرو پادشاه #کیانی گروهی از مردم سرزمین ارمان نزد شاه ایران آمده و تظلم نمودند که سرزمین‌شان که در مرز ...

#بیژن_و_منیژه #شاهنامه شکایت مردم ارمان و اعزام بیژن به نبرد با گرازان در دوران پادشاهی #کیخسرو پادشاه #کیانی گروهی از مردم سرزمین ارمان نزد شاه ایران آمده و تظلم نمودند که سرزمین‌شان که در مرز توران قرار دارد مورد تاخت و تاز و هجوم گرازان قرار گرفته‌است. کیخسرو دو پهلوان ...

۱۳ دی 1393
118