نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کیوری (۴۲ تصویر)

هی! تویی که منو بخواطر کی پاپر بودنم مسخره میکنی!بِهِت حق میدم... آخه میدونی چیه تو نمیدونی؛ تو نمیدونی و نمیتونی درک کنی! تو نمیتونی با شنیدن کی پاپ خوشحال شی🎼 تو هیچوقت لذت متفاوت ...

هی! تویی که منو بخواطر کی پاپر بودنم مسخره میکنی!بِهِت حق میدم... آخه میدونی چیه تو نمیدونی؛ تو نمیدونی و نمیتونی درک کنی! تو نمیتونی با شنیدن کی پاپ خوشحال شی🎼 تو هیچوقت لذت متفاوت بودنو تجربه نمیکنی تو نمیتونی درک کنی که یه آهنگ میتونه روح و روانتو تسخیر ...

۴ اسفند 1397
10K
هی! تویی که منو بخواطر کی پاپر بودنم مسخره میکنی!بِهِت حق میدم... آخه میدونی چیه تو نمیدونی؛ تو نمیدونی و نمیتونی درک کنی! تو نمیتونی با شنیدن کی پاپ خوشحال شی🎼 تو هیچوقت لذت متفاوت ...

هی! تویی که منو بخواطر کی پاپر بودنم مسخره میکنی!بِهِت حق میدم... آخه میدونی چیه تو نمیدونی؛ تو نمیدونی و نمیتونی درک کنی! تو نمیتونی با شنیدن کی پاپ خوشحال شی🎼 تو هیچوقت لذت متفاوت بودنو تجربه نمیکنی تو نمیتونی درک کنی که یه آهنگ میتونه روح و روانتو تسخیر ...

۱۴ بهمن 1397
8K
هی! تویی که منو بخواطر کی پاپر بودنم مسخره میکنی!بِهِت حق میدم... آخه میدونی چیه تو نمیدونی؛ تو نمیدونی و نمیتونی درک کنی! تو نمیتونی با شنیدن کی پاپ خوشحال شی🎼 تو هیچوقت لذت متفاوت ...

هی! تویی که منو بخواطر کی پاپر بودنم مسخره میکنی!بِهِت حق میدم... آخه میدونی چیه تو نمیدونی؛ تو نمیدونی و نمیتونی درک کنی! تو نمیتونی با شنیدن کی پاپ خوشحال شی🎼 تو هیچوقت لذت متفاوت بودنو تجربه نمیکنی تو نمیتونی درک کنی که یه آهنگ میتونه روح و روانتو تسخیر ...

۹ بهمن 1397
1K
• آدما عوضـ نمیشنـ||🙊💕•• • فقط بعد از یه مدتے||🌚🍃•• • از نقشـ بازے کردنـ ـ ||🎭✨•• • خستہ میشنـ||😻🌹• #کیوری#qri#t_ara

• آدما عوضـ نمیشنـ||🙊💕•• • فقط بعد از یه مدتے||🌚🍃•• • از نقشـ بازے کردنـ ـ ||🎭✨•• • خستہ میشنـ||😻🌹• #کیوری#qri#t_ara

۲۵ آذر 1396
137
هیچکسـ لیآقَتِ اَشکآتـُ😭💩 نَدآره اَمآ اونِی کِ😻👌 لیآقَتِشـو دآره نمیزاره👻😾 اَشکآت بریزهـِ.._.._.._.._.._💋 #کیوری#qri#t_ara

هیچکسـ لیآقَتِ اَشکآتـُ😭💩 نَدآره اَمآ اونِی کِ😻👌 لیآقَتِشـو دآره نمیزاره👻😾 اَشکآت بریزهـِ.._.._.._.._.._💋 #کیوری#qri#t_ara

۲۵ آذر 1396
136
×سقوطـ نمیکُنَم👑 🦄، اَگهـِ یِ رویآ دآشته بآشَم💐 ، اَگِ فَقَط یِ رویآدآشته💫⚡️ بآشَم کِ پَروآز کُنه✈️× #کیوری#qri#t_ara

×سقوطـ نمیکُنَم👑 🦄، اَگهـِ یِ رویآ دآشته بآشَم💐 ، اَگِ فَقَط یِ رویآدآشته💫⚡️ بآشَم کِ پَروآز کُنه✈️× #کیوری#qri#t_ara

۲۵ آذر 1396
137
#کیوری #تی_آرا

#کیوری #تی_آرا

۹ شهریور 1396
27
#کیوری #تی_آرا

#کیوری #تی_آرا

۹ شهریور 1396
25
#کیوری #تی_آرا

#کیوری #تی_آرا

۹ شهریور 1396
26
#کیوری #تی_آرا

#کیوری #تی_آرا

۹ شهریور 1396
27
#کیوری #تی_آرا

#کیوری #تی_آرا

۹ شهریور 1396
24
#کیوری #تی_آرا

#کیوری #تی_آرا

۹ شهریور 1396
28
#کیوری #سویون #تی_آرا

#کیوری #سویون #تی_آرا

۹ شهریور 1396
36
#کیوری #تی_آرا

#کیوری #تی_آرا

۹ شهریور 1396
25
#کیوری #جیون #سویون #هیومین #تی_آرا

#کیوری #جیون #سویون #هیومین #تی_آرا

۹ شهریور 1396
82
#کیوری #تی_آرا

#کیوری #تی_آرا

۹ شهریور 1396
28
#کیوری #تی_آرا

#کیوری #تی_آرا

۹ شهریور 1396
25
#کیوری #تی_آرا

#کیوری #تی_آرا

۹ شهریور 1396
28
#کیوری #جیون #تی_آرا

#کیوری #جیون #تی_آرا

۹ شهریور 1396
47
#کیوری #ایون #تی_آرا

#کیوری #ایون #تی_آرا

۹ شهریور 1396
33