نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

r_p (۳۸ تصویر)

یه ارتش گوسفند که توسط یه شیر رهبری میشه میتونه یه لشکر شیر که توسط یه گوسفند رهبری میشه رو شکست بده #r_p

یه ارتش گوسفند که توسط یه شیر رهبری میشه میتونه یه لشکر شیر که توسط یه گوسفند رهبری میشه رو شکست بده #r_p

۱۷ مهر 1398
3K
بازم به مرام آهن... یه مدت سراغشو نگیری خودش زنگ میزنه #r_p

بازم به مرام آهن... یه مدت سراغشو نگیری خودش زنگ میزنه #r_p

۱۷ مهر 1398
3K
از چوپانی پرسیدند روزگار چگونه است؟؟ گفت از روزگار چیزی نمیدانم اما پشم گوسفندانم را که چیدم دیدم نیمی از انها گرگ اند!! #r_p

از چوپانی پرسیدند روزگار چگونه است؟؟ گفت از روزگار چیزی نمیدانم اما پشم گوسفندانم را که چیدم دیدم نیمی از انها گرگ اند!! #r_p

۱۷ مهر 1398
3K
تو خواستی منو بازی بدی ولی نمیدونستی من خودم قوانین بازی رو نوشتم:) #r_p

تو خواستی منو بازی بدی ولی نمیدونستی من خودم قوانین بازی رو نوشتم:) #r_p

۱۷ مهر 1398
5K
+death cause, overdose by thinking too much× اُوِردُوزِ مَغزی دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِکر:) #r_p

+death cause, overdose by thinking too much× اُوِردُوزِ مَغزی دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِکر:) #r_p

۱۲ مهر 1398
3K
+جالبه هرچقدر خوب باشی بیشتر ازت فاصله میگیرن× #r_p

+جالبه هرچقدر خوب باشی بیشتر ازت فاصله میگیرن× #r_p

۱۲ مهر 1398
3K
+اونقدر غرق نشید تو ارزوهاتون،که جنازتون برگرده به دنیای واقعی× #r_p

+اونقدر غرق نشید تو ارزوهاتون،که جنازتون برگرده به دنیای واقعی× #r_p

۱۲ مهر 1398
3K
+بی تفاوت نیستم ولی دیگه کسی واسم مهم نیست× حتی شما دوست عزیز:) #r_p

+بی تفاوت نیستم ولی دیگه کسی واسم مهم نیست× حتی شما دوست عزیز:) #r_p

۱۰ مهر 1398
4K
+هر وقت فرق داشتی بیا من حوصله ی ادمای تکراری رو ندارم× #r_p

+هر وقت فرق داشتی بیا من حوصله ی ادمای تکراری رو ندارم× #r_p

۱۰ مهر 1398
3K
+The biggest kick to your enemies is your success× +بزرگترین ضربه ای کع بع دشمنات میتونی بزنی موفقیتتع× #r_p

+The biggest kick to your enemies is your success× +بزرگترین ضربه ای کع بع دشمنات میتونی بزنی موفقیتتع× #r_p

۱۰ مهر 1398
4K
وفاداری دیگه یه کلمه نیست یه آثار باستانیه...! #r_p

وفاداری دیگه یه کلمه نیست یه آثار باستانیه...! #r_p

۸ مهر 1398
3K
اگه باهام بد

اگه باهام بد "تا" کنی منم جوری باهات تا میکنم که هیچ اُتویی نتونه صافت کنه...! #r_p

۸ مهر 1398
3K
+ارتفاع چشمم خیلی زیاده هرکی ازش افتاد دیگه هیچوقت دیده نشد:)× #r_p

+ارتفاع چشمم خیلی زیاده هرکی ازش افتاد دیگه هیچوقت دیده نشد:)× #r_p

۴ مهر 1398
4K
سیگار ادما نباشین! ارومشون میکنی لهت میکنن.... #r_p

سیگار ادما نباشین! ارومشون میکنی لهت میکنن.... #r_p

۴ مهر 1398
3K
وقتی ساکت یه گوشه نشستم چیزی بهت نمیگم لال نیستم فقط دارم نگاه میکنم ببینم بیشتر از این از چشم میفتی یا نه:) #r_p

وقتی ساکت یه گوشه نشستم چیزی بهت نمیگم لال نیستم فقط دارم نگاه میکنم ببینم بیشتر از این از چشم میفتی یا نه:) #r_p

۴ مهر 1398
4K
زندگی یه فیلم مزخرفی بود که ارزش دیدنو نداشت فقط به اجبار پدر مجبور شدیم ببینیمش #r_p

زندگی یه فیلم مزخرفی بود که ارزش دیدنو نداشت فقط به اجبار پدر مجبور شدیم ببینیمش #r_p

۳ مهر 1398
4K
من هیچوقت کصیو ناخواصتع ناراحت نکردم همش برنامع ریزی شدست:] #r_p #mhi

من هیچوقت کصیو ناخواصتع ناراحت نکردم همش برنامع ریزی شدست:] #r_p #mhi

۲ مهر 1398
7K
+شٌدیم مِثل (الکل)هَرکی رو تَحویل میگیریم سَرش گیج میره× #r_p

+شٌدیم مِثل (الکل)هَرکی رو تَحویل میگیریم سَرش گیج میره× #r_p

۳۱ شهریور 1398
5K
بع بعضیا باید گفت....... +انقدر روزا زود میگذره کع نفهمیدیم× کِی واسه ما ادم شدی😏 #r_p

بع بعضیا باید گفت....... +انقدر روزا زود میگذره کع نفهمیدیم× کِی واسه ما ادم شدی😏 #r_p

۲۵ شهریور 1398
5K
فاز تو عجیبه یا..... فازمتر ما خرابه؟؟؟؟ #r_p

فاز تو عجیبه یا..... فازمتر ما خرابه؟؟؟؟ #r_p

۲۵ شهریور 1398
5K