دلبرِ مغرورم! بیا جوری عاشقی کنیم تا اسفند، برایمان اسپند دود کند! بیا تا زمستان چمدان نبسته، ابرها را سرِ ذوق بیاوریم، بشویم بهانه ی باریدن... خیابان هارا چراغانی کنیم، بیا تا مردم حواسشان نیست، ...

دلبرِ مغرورم! بیا جوری عاشقی کنیم تا اسفند، برایمان اسپند دود کند! بیا تا زمستان چمدان نبسته، ابرها را سرِ ذوق بیاوریم، بشویم بهانه ی باریدن... خیابان هارا چراغانی کنیم، بیا تا مردم حواسشان نیست، انتهای کوچه را با بوسه ای کوتاه،خندان کنیم... بیا یک جفت ماهی قرمزِ عاشق را ...

۴ روز پیش
6K
گاهی؛ دلت از سن و سالت میگیرد میخواهی کودک باشی کودکی که به هر بهانه ای به آغوش غمخواری پناه میبرد بزرگ که باشی... باید بغض های زیادی را بی صدا دفن کنی.. 🕴 پرویز ...

گاهی؛ دلت از سن و سالت میگیرد میخواهی کودک باشی کودکی که به هر بهانه ای به آغوش غمخواری پناه میبرد بزرگ که باشی... باید بغض های زیادی را بی صدا دفن کنی.. 🕴 پرویز پرستویی

۱ هفته پیش
4K
خوب است که آدم را دوست داشته باشند، حتی اگر دوام نداشته باشد. خوب است که آدم بداند روزی روزگاری من بودم و او. 📚 ما دروغگو بودیم 👤امیلی لاکهارت 💖

خوب است که آدم را دوست داشته باشند، حتی اگر دوام نداشته باشد. خوب است که آدم بداند روزی روزگاری من بودم و او. 📚 ما دروغگو بودیم 👤امیلی لاکهارت 💖

۲ هفته پیش
5K
🔸🔹🔸 من از عهد آدم تو را دوست دارم! از آغاز «عالم» تو را دوست دارم... #قیصر_امین‌_پور🌷 🔸🔹🔸

🔸🔹🔸 من از عهد آدم تو را دوست دارم! از آغاز «عالم» تو را دوست دارم... #قیصر_امین‌_پور🌷 🔸🔹🔸

۳ هفته پیش
4K
‌. چه خوش لحظه هایی که هم راشنیدیم ؛ چه خوش لحظه هایی که درهم وزیدیم ... #فریدون_مشیری🌷 ‌ .

‌. چه خوش لحظه هایی که هم راشنیدیم ؛ چه خوش لحظه هایی که درهم وزیدیم ... #فریدون_مشیری🌷 ‌ .

۳ هفته پیش
9K
🔸🔹🔸 بیا جانا که امروز آن مایی کجایی تو کجایی تو کجایی به فر سایه‌ات چون آفتابیم همایی تو همایی تو همایی #مولانا_جانم🌷 🔸🔹🔸

🔸🔹🔸 بیا جانا که امروز آن مایی کجایی تو کجایی تو کجایی به فر سایه‌ات چون آفتابیم همایی تو همایی تو همایی #مولانا_جانم🌷 🔸🔹🔸

۳ هفته پیش
8K
🔸🔹🔸 دنیای این روزای من هم قد تنپوشم شده انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شد هر #روزبه_بمانی🌷 🔸🔹🔸

🔸🔹🔸 دنیای این روزای من هم قد تنپوشم شده انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شد هر #روزبه_بمانی🌷 🔸🔹🔸

۳ هفته پیش
8K
چیزی که می خوام..... همینقدر دور ، همینقدر ساکت ، همینقدر آروم .

چیزی که می خوام..... همینقدر دور ، همینقدر ساکت ، همینقدر آروم .

۳ هفته پیش
5K
آیا اگر تنهایی را بیش از اندازه دوست داشته باشیم روزی ما را رها کرده؛ خواهد رفت...؟!

آیا اگر تنهایی را بیش از اندازه دوست داشته باشیم روزی ما را رها کرده؛ خواهد رفت...؟!

۴ هفته پیش
6K
خوشبختی را تعقیب نکنید و در جدال برای رسیدن به خوشبختی نباشید. زندگی را زندگی کنید خوشبختی پاداش مهربانی وگذشت شماست...

خوشبختی را تعقیب نکنید و در جدال برای رسیدن به خوشبختی نباشید. زندگی را زندگی کنید خوشبختی پاداش مهربانی وگذشت شماست...

۴ هفته پیش
21K
. عاشق شوریده دل، در دفتر شعرش نوشت: هرکسی یک دلبر جانانه دارد؛ مـن #تـو را ... #اخوان_ثالث🌷 .

. عاشق شوریده دل، در دفتر شعرش نوشت: هرکسی یک دلبر جانانه دارد؛ مـن #تـو را ... #اخوان_ثالث🌷 .

۲۹ بهمن 1396
8K
‍ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ﺳﻬﺮﺍﺏ!!!! ﻣﻦ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺗﺮﺩﯾﺪﻡ،، ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻐﺾ؛؛ ﻟﺐ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺩﯾﺪﻡ.... ﭼﺸﻢ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﺩﯾﺪﻡ.... ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻣـــﺎ…… ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ!! ﺭﻣﺰ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﺭا ﭘﺸﺖ ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺍﯾﻦ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ..!! ...

‍ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ﺳﻬﺮﺍﺏ!!!! ﻣﻦ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺗﺮﺩﯾﺪﻡ،، ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻐﺾ؛؛ ﻟﺐ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺩﯾﺪﻡ.... ﭼﺸﻢ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﺩﯾﺪﻡ.... ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻣـــﺎ…… ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ!! ﺭﻣﺰ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﺭا ﭘﺸﺖ ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺍﯾﻦ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ..!! ﺗﻮ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺯﻣﯿﻦ ......"ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ" ﻣﻦ ﺑﻪ ﺩﻟﻬﺎﯼ ﺯﻣﯿﻦ...

۱۸ بهمن 1396
5K
عشق تنها ارثیه ایست که از من به تو میرسد ؛ مرا ببخش اگر با دست های خالی دوست داشتمت ! #مینا_آقا_زاده

عشق تنها ارثیه ایست که از من به تو میرسد ؛ مرا ببخش اگر با دست های خالی دوست داشتمت ! #مینا_آقا_زاده

۱۵ بهمن 1396
10K
شبیه برف بچگی ها می مانی همانقدر سرد همانقدر دوست داشتنی همانقدر بعید ! چه تلخ است ؛ همیشه سردترین ها دوست داشتنی ترند ...

شبیه برف بچگی ها می مانی همانقدر سرد همانقدر دوست داشتنی همانقدر بعید ! چه تلخ است ؛ همیشه سردترین ها دوست داشتنی ترند ...

۹ بهمن 1396
10K
هیچ تلاشی برای داشتنش نکنید ! خودش باید بیاید، بماند، و رفتن نداند... عشق که زوری نیست، هست ...؟!

هیچ تلاشی برای داشتنش نکنید ! خودش باید بیاید، بماند، و رفتن نداند... عشق که زوری نیست، هست ...؟!

۳ بهمن 1396
19K
🔸🔹🔸 زندگی در برزخ وصل وجدایی ساده نیست کاش قدری پیش از این یا بعد ازآن می زیستم #فاضل_نظری🌷 🔸🔹🔸

🔸🔹🔸 زندگی در برزخ وصل وجدایی ساده نیست کاش قدری پیش از این یا بعد ازآن می زیستم #فاضل_نظری🌷 🔸🔹🔸

۳۰ دی 1396
10K
ما روزی هزار بار میمیریم... در آتش اگر نسوزیم، دریا غرقمان میکند! از آلودگی اگر خفه نشویم، امواج از پا درمان می آورد! از گرانی اگر کمرمان نشکند، امیدِ های واهی نابودمان میکند ما مردمانی ...

ما روزی هزار بار میمیریم... در آتش اگر نسوزیم، دریا غرقمان میکند! از آلودگی اگر خفه نشویم، امواج از پا درمان می آورد! از گرانی اگر کمرمان نشکند، امیدِ های واهی نابودمان میکند ما مردمانی هستیم که هنوز لباسِ سیاه از تنمان در نیامده، بلای جدید بر سرمان می آید! ...

۲۵ دی 1396
7K
خسته ایم، خیلی خسته. ملوانان رشیدمان بر روی آب آتش گرفتند، و همچون سال گذشته دل همه ی ما نیز سوخت. گرانی، بی کاری و آینده ی مبهم، شوق زندگی را از بسیاری از مردم ...

خسته ایم، خیلی خسته. ملوانان رشیدمان بر روی آب آتش گرفتند، و همچون سال گذشته دل همه ی ما نیز سوخت. گرانی، بی کاری و آینده ی مبهم، شوق زندگی را از بسیاری از مردم گرفته است. واحد پولی مان هر روز بی ارزش تر می شود. هنوز با کوچکترین ...

۲۵ دی 1396
6K
دل من از تبار دیوارهای کاهگلی است ساده می افتد ؛ ساده میشکند ؛ ساده میمیرد ؛ دل من تنها سخت میگرید... #حسین_پناهی

دل من از تبار دیوارهای کاهگلی است ساده می افتد ؛ ساده میشکند ؛ ساده میمیرد ؛ دل من تنها سخت میگرید... #حسین_پناهی

۲۲ دی 1396
14K
🔸🔹🔸 مائیم که از بادهٔ بی‌جام خوشیم هر صبح منوریم و هر شام خوشیم گویند سرانجام ندارید شما مائیم که بی‌هیچ سرانجام خوشیم #مولانا_جان🌷

🔸🔹🔸 مائیم که از بادهٔ بی‌جام خوشیم هر صبح منوریم و هر شام خوشیم گویند سرانجام ندارید شما مائیم که بی‌هیچ سرانجام خوشیم #مولانا_جان🌷

۲۰ دی 1396
8K