ɖʀ..ɦօsɛɨռ

hosein_st


للطفا دوبار کلیک کن ((((click))))
ن فق خوش اومدی
( ˘ ³˘)♥گل اومدی(^_^)
ای پیج برای دوستان گل و تعویض روحیه اس..کپیم ازاد☺

شهریوری.ابادانی پیج انگیزشی و عکسای مثبت(∩_∩)
بخند شاید فردایی نباشدヽ(^。^)
کنکوری و دانشجو شیمی

✨هر روز درصندوق زمان ما 86400ثانیه واریزمیشه 💫که تنها یک روز اعتباردارد نه برگشتی در کار است و نه پس اندازی برای فردا 💫پس باشادمانی از عمر استفاده کنیم ضمنا شاد یا ناراحت بودنم دس ...

✨هر روز درصندوق زمان ما 86400ثانیه واریزمیشه 💫که تنها یک روز اعتباردارد نه برگشتی در کار است و نه پس اندازی برای فردا 💫پس باشادمانی از عمر استفاده کنیم ضمنا شاد یا ناراحت بودنم دس خود ماس😉

۳ روز پیش
3K
ی روش بی هزینه و همه میتونن امتحان کنن.. مو ب فکر جیب شمام هسم☺☺

ی روش بی هزینه و همه میتونن امتحان کنن.. مو ب فکر جیب شمام هسم☺☺

۱ هفته پیش
9K
برعکس عمل کن! ده روز، به جای اینکه احساسِ یک آدم ضعیف و غمگین را داشته باشی، احساسِ یک انسانِ با اقتدار و قوی را داشته باش و از تهِ دل اقتدار و شادی را ...

برعکس عمل کن! ده روز، به جای اینکه احساسِ یک آدم ضعیف و غمگین را داشته باشی، احساسِ یک انسانِ با اقتدار و قوی را داشته باش و از تهِ دل اقتدار و شادی را حس کن. یعنی به خودم دروغ بگویم؟! چه فکر کنی ضعیف هستی و چه قوی، ...

۱ هفته پیش
6K
be strong قوی باش کٌن قویٌ نعله علیک صیر قویً

be strong قوی باش کٌن قویٌ نعله علیک صیر قویً

۱ هفته پیش
6K
#تصویرانگیزشی میخوای دنیا رو رو جای بهتری کنی؟! از خودت شروع کن!❤️

#تصویرانگیزشی میخوای دنیا رو رو جای بهتری کنی؟! از خودت شروع کن!❤️

۱ هفته پیش
6K
نگران چی هسی؟؟تنهایی؟؟سردرگمی؟؟ عزیزم نگران نباش تا خدا هس همه چی حل..فق لبخند بزن و پیش برو..☺☺

نگران چی هسی؟؟تنهایی؟؟سردرگمی؟؟ عزیزم نگران نباش تا خدا هس همه چی حل..فق لبخند بزن و پیش برو..☺☺

۳ هفته پیش
6K
۱۷ آذر 1396
5K
ففوولل انگیزشی☺☺

ففوولل انگیزشی☺☺

۱۷ آذر 1396
4K
هرکی موافق کامنت بذاره☺

هرکی موافق کامنت بذاره☺

۱۷ آذر 1396
4K
believe ur self☺☺

believe ur self☺☺

۱۷ آذر 1396
8K
اینو حتما بخونید😡😡😡 فووللل انیگزشی

اینو حتما بخونید😡😡😡 فووللل انیگزشی

۱۷ آذر 1396
3K
۷ آذر 1396
6K
#بیوتیفول

#بیوتیفول

۷ آذر 1396
6K
#بیوتیفول

#بیوتیفول

۷ آذر 1396
3K
#انگیزشی بصبر

#انگیزشی بصبر

۵ آذر 1396
5K
#انگیزشی

#انگیزشی

۵ آذر 1396
5K
#روش مطالعه زیست شناسی

#روش مطالعه زیست شناسی

۵ آذر 1396
4K
#انگیزشی

#انگیزشی

۵ آذر 1396
4K
#انگیزشی

#انگیزشی

۵ آذر 1396
4K
فور لافینگ☺😜

فور لافینگ☺😜

۲۱ مهر 1396
4K