گالری طلایjaavad94

jaavad94

هوالجمیل
بی دلیل مهربون باشیم بدون توقع و چشم داشتی
شغلم طلافروشیه
هنگام خریدطلا (اجرت و درصد ومالیات) به نرخ روز اضافه میشه و هنگام فروش یا تعویض بر مبنای نرخ روز محاسبه میشه.

😍😍😍😍

😍😍😍😍

۵ روز پیش
3K
...

...

۱۴ فروردین 1397
10K
....

....

۱۴ فروردین 1397
10K
۲ فروردین 1397
19K
۲ فروردین 1397
19K
۲ فروردین 1397
18K
۲ فروردین 1397
18K
۲ فروردین 1397
18K
۲ فروردین 1397
18K
۲ فروردین 1397
15K
۲ فروردین 1397
15K
۲ فروردین 1397
15K
۲ فروردین 1397
15K
۲ فروردین 1397
15K
۲ فروردین 1397
15K
۲ فروردین 1397
15K
۲ فروردین 1397
14K
۲ فروردین 1397
14K
۲ فروردین 1397
14K
۲ فروردین 1397
14K