گالری طلای رحیمیJAAVAD944@

jaavad94

id:telegram.me/jaavad944

شغل من طلافروشی هست و از بچگی با این حرفه بزرگ شدم .
هنگام خریدطلا (اجرت+سود+مالیات)به نرخ روز طلا اضاف میشه .
هنگام فروش طلا بر مبنای نرخ روز محاسبه میشه .
خلاصه بگم شغل جالبی نیست و خطرات مالی و جانی و استرس زیادی داره .

۱ روز پیش
8K
۱ روز پیش
8K
۱ روز پیش
8K
۱ روز پیش
8K
۱ روز پیش
8K
۱ روز پیش
7K
۱ روز پیش
6K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K