گالری طلای رحیمیJAAVAD944@

jaavad94

id:telegram.me/stargoold
شغلم طلافروشیه
هنگام خریدطلا (اجرت+سود+مالیات)به نرخ روز اضافه میشه .
هنگام فروش یا تعویض بر مبنای نرخ روز محاسبه میشه .
متولد یکم مهر.آرزومه همه خوشبخت باشند و خدا رو فراموش نکنند.

تقدیم به همه دوستای عزیز ویسگون 😘😘😘😘😘

تقدیم به همه دوستای عزیز ویسگون 😘😘😘😘😘

۵ ساعت پیش
2K
#تولد پیشاپیش تولد مهر ماهی ها و خودم مبارک 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘

#تولد پیشاپیش تولد مهر ماهی ها و خودم مبارک 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘

۱۱ ساعت پیش
4K
۱۱ ساعت پیش
4K
۱۱ ساعت پیش
4K
۱۱ ساعت پیش
4K
۱۱ ساعت پیش
4K
۱۱ ساعت پیش
4K
۱۱ ساعت پیش
4K
۱۱ ساعت پیش
4K
۱۱ ساعت پیش
4K
۱۱ ساعت پیش
4K
۱۱ ساعت پیش
3K
۱۱ ساعت پیش
3K
۱۱ ساعت پیش
3K
۱۱ ساعت پیش
3K
۱۱ ساعت پیش
3K
۱۱ ساعت پیش
3K
۱۱ ساعت پیش
3K
۱۱ ساعت پیش
3K
۱۱ ساعت پیش
3K