گالری طلایjaavad94

jaavad94

کانال آموزش کردی
Telegram.me/kordbazhi
بی دلیل مهربون باشیم بدون توقع و چشم داشتی
شغلم طلافروشیه
هنگام خریدطلا (اجرت و درصد ومالیات) به نرخ روز اضافه میشه و هنگام فروش یا تعویض بر مبنای نرخ روز محاسبه میشه.
سعی کنیم قبل انجام کاری فکر کنیم به عواقبش.

۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K