۳ هفته پیش
7K
عاشق همتونم 😘 😘 😘 😘

عاشق همتونم 😘 😘 😘 😘

۳۰ بهمن 1397
8K
انگشتر جدیدم حکاکی خط استاد عطا سوره آیة الکرسی

انگشتر جدیدم حکاکی خط استاد عطا سوره آیة الکرسی

۱۵ بهمن 1397
10K
#عکسنوشته#خط#خطاطی#دستخط#نستعلیق#زیبا نویسی#دل نوشته #ابروباد#مه و خورشید#نانی به غفلت نخوری##محمدجواد#خط رحیمی#jaavad94

#عکسنوشته#خط#خطاطی#دستخط#نستعلیق#زیبا نویسی#دل نوشته #ابروباد#مه و خورشید#نانی به غفلت نخوری##محمدجواد#خط رحیمی#jaavad94

۱۴ بهمن 1397
8K
نرخ طلا 1397/10/24

نرخ طلا 1397/10/24

۲۴ دی 1397
7K
#عکسنوشته#خط#خطاطی#دستخط#نستعلیق#زیبا نویسی#دل نوشته #ازصدای گذرآب#عمرگران#آب روان# #محمدجواد#خط رحیمی#jaavad94

#عکسنوشته#خط#خطاطی#دستخط#نستعلیق#زیبا نویسی#دل نوشته #ازصدای گذرآب#عمرگران#آب روان# #محمدجواد#خط رحیمی#jaavad94

۲ دی 1397
11K
#عکسنوشته#خط#خطاطی#دستخط#نستعلیق#زیبا نویسی#دل نوشته #ازصدای گذرآب#عمرگران#آب روان# #محمدجواد#خط رحیمی#jaavad94

#عکسنوشته#خط#خطاطی#دستخط#نستعلیق#زیبا نویسی#دل نوشته #ازصدای گذرآب#عمرگران#آب روان# #محمدجواد#خط رحیمی#jaavad94

۱ دی 1397
10K
جیگر من همین الان یهویی

جیگر من همین الان یهویی

۳۰ آذر 1397
16K
مادربزرگ عزیزم

مادربزرگ عزیزم

۲۷ آذر 1397
10K
سوره حمد

سوره حمد

۲۶ آذر 1397
10K
مادربزرگ عزیزم فکر کنم همین هفته تمام کنه نه غذا نه آب هیچی نمیخوره چشماش نمیبینه و هیچ حرف نمیزنه و هیچ کس نمیشناسه 😭😭😭😭

مادربزرگ عزیزم فکر کنم همین هفته تمام کنه نه غذا نه آب هیچی نمیخوره چشماش نمیبینه و هیچ حرف نمیزنه و هیچ کس نمیشناسه 😭😭😭😭

۲۶ آذر 1397
12K
۲۴ آذر 1397
10K
۲۳ آذر 1397
9K
۲۲ آذر 1397
17K
#خط#خطاطی#دستخط#نستعلیق#زیبا نویسی#دل نوشته #من از کجا سر راه تو آمدم نگاه#من از کجا#نگاه شیرین #محمدجواد#خط رحیمی#jaavad94

#خط#خطاطی#دستخط#نستعلیق#زیبا نویسی#دل نوشته #من از کجا سر راه تو آمدم نگاه#من از کجا#نگاه شیرین #محمدجواد#خط رحیمی#jaavad94

۲۲ آذر 1397
17K
خودم کشف کردم خییییییلی باحاله از حالت های زیبا سازی روبیک 4*4

خودم کشف کردم خییییییلی باحاله از حالت های زیبا سازی روبیک 4*4

۸ مهر 1397
13K
1397 /07/04

1397 /07/04

۶ مهر 1397
12K
اسم لاکچری جواد

اسم لاکچری جواد

۱ مهر 1397
15K
من و روبیک هام 2*2 3*3 4*4

من و روبیک هام 2*2 3*3 4*4

۱ مهر 1397
13K
امشب پارسا جون 😘 😘 😘 😘 😍 😍 😍 😍 😄 😄 😄 😄

امشب پارسا جون 😘 😘 😘 😘 😍 😍 😍 😍 😄 😄 😄 😄

۳ شهریور 1397
15K