گالری طلایjaavad94

jaavad94

id:telegram.me/jaavad94
بی دلیل مهربون باشیم بدون توقع و چشم داشتی
شغلم طلافروشیه
هنگام خریدطلا (اجرت+سود+مالیات)به نرخ روز اضافه میشه .
هنگام فروش یا تعویض بر مبنای نرخ روز محاسبه میشه .
متولد یکم مهر.آرزومه همه خوشبخت باشند و خدا رو فراموش نکنند.

۱۹ دقیقه پیش
359
۱۹ دقیقه پیش
353
۱۹ دقیقه پیش
345
۱۹ دقیقه پیش
342
۱۹ دقیقه پیش
344
۱۹ دقیقه پیش
350
۲۰ دقیقه پیش
349
۲۰ دقیقه پیش
347
۲۰ دقیقه پیش
348
۲۰ دقیقه پیش
345
۲۰ دقیقه پیش
344
۲۰ دقیقه پیش
339
۲۰ دقیقه پیش
331
۲۰ دقیقه پیش
335
۲۱ دقیقه پیش
338
۲۱ دقیقه پیش
338
۲۱ دقیقه پیش
336
۲۱ دقیقه پیش
333
۲۱ دقیقه پیش
335
۲۱ دقیقه پیش
335