گالری طلای رحیمیJAAVAD944@

jaavad94

http://telegram.me/jaavad94۴
شغل من طلافروشی هست و از بچگی با این حرفه بزرگ شدم .
هنگام خریدطلا (اجرت+سود+مالیات)به نرخ روز طلا اضاف میشه .
هنگام فروش طلا بر مبنای نرخ روز محاسبه میشه .
خلاصه بگم شغل جالبی نیست و خطرات مالی و جانی و استرس زیادی داره .

14 ساعت پیش
2K
14 ساعت پیش
3K
14 ساعت پیش
3K
14 ساعت پیش
3K
14 ساعت پیش
3K
14 ساعت پیش
3K
14 ساعت پیش
2K
14 ساعت پیش
2K
14 ساعت پیش
2K
14 ساعت پیش
2K
14 ساعت پیش
2K
14 ساعت پیش
2K
14 ساعت پیش
2K
14 ساعت پیش
2K
14 ساعت پیش
2K
14 ساعت پیش
2K
14 ساعت پیش
2K
14 ساعت پیش
2K
14 ساعت پیش
3K
14 ساعت پیش
3K