گالری طلایjaavad94

jaavad94

هوالجمیل
بی دلیل مهربون باشیم بدون توقع و چشم داشتی
شغلم طلافروشیه
هنگام خریدطلا (اجرت و درصد ومالیات) به نرخ روز اضافه میشه و هنگام فروش یا تعویض بر مبنای نرخ روز محاسبه میشه.

...

...

۳ هفته پیش
5K
....

....

۳ هفته پیش
4K
۲ فروردین 1397
14K
۲ فروردین 1397
14K
۲ فروردین 1397
14K
۲ فروردین 1397
14K
۲ فروردین 1397
13K
۲ فروردین 1397
13K
۲ فروردین 1397
11K
۲ فروردین 1397
10K
۲ فروردین 1397
10K
۲ فروردین 1397
10K
۲ فروردین 1397
10K
۲ فروردین 1397
10K
۲ فروردین 1397
10K
۲ فروردین 1397
9K
۲ فروردین 1397
9K
۲ فروردین 1397
9K
۲ فروردین 1397
9K
۲ فروردین 1397
9K