گالری طلای رحیمیJAAVAD944

jaavad94

http://telegram.me/jaavad94۴
بیوگرافیم
شغل من طلافروشی هست و از بچگی با این حرفه بزرگ شدم .
هنگام خریدطلا (اجرت+سود+مالیات)به نرخ روز طلا اضاف میشه .
هنگام فروش طلا بر مبنای نرخ روز محاسبه میشه .
خلاصه بگم شغل جالبی نیست و خطرات مالی و جانی و استرس زیادی داره .

تقدیم به همه ویسگونی های عزیزم 😊😊😊😊😘😘😘😚😚😍

تقدیم به همه ویسگونی های عزیزم 😊😊😊😊😘😘😘😚😚😍

8 ساعت پیش
2K
8 ساعت پیش
2K
8 ساعت پیش
2K
8 ساعت پیش
2K
8 ساعت پیش
2K
8 ساعت پیش
2K
8 ساعت پیش
2K
8 ساعت پیش
2K
8 ساعت پیش
2K
8 ساعت پیش
2K
8 ساعت پیش
2K
8 ساعت پیش
2K
8 ساعت پیش
2K
8 ساعت پیش
2K
8 ساعت پیش
2K
8 ساعت پیش
2K
8 ساعت پیش
2K
8 ساعت پیش
2K
8 ساعت پیش
1K
8 ساعت پیش
1K