کابوس تاریک

kabostarik

من تو جنگل زندگی نکردم
اما #حیوانای زیادی دورم بودن...


خسته ام از بس طعمه بودم !!!!

ولنتاین مبارکـــــ🌷 🌷 🌷 🌷 ــــ

ولنتاین مبارکـــــ🌷 🌷 🌷 🌷 ــــ

۲۵ بهمن 1398
3K
😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😄 😄

😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😄 😄

۲۳ بهمن 1398
372
#بهمن ماه

#بهمن ماه

۲۰ بهمن 1398
3K
ناموسن چی کار میکنید ؟؟؟؟؟؟

ناموسن چی کار میکنید ؟؟؟؟؟؟

۱۹ بهمن 1398
3K
صبحتون بخیر

صبحتون بخیر

۱۳ بهمن 1398
3K
خستم خدا میشه امشب همه چیو تموم کنی؟؟

خستم خدا میشه امشب همه چیو تموم کنی؟؟

۱۲ بهمن 1398
4K
بهت فک میکنم #کجایی؟

بهت فک میکنم #کجایی؟

۱۱ بهمن 1398
4K
از خاک درست شدیم وبه خاک برمیگردیم مهم اینه که #لجن نشیم

از خاک درست شدیم وبه خاک برمیگردیم مهم اینه که #لجن نشیم

۱۱ بهمن 1398
4K
♥ ♥ ♥

♥ ♥ ♥

۱۱ بهمن 1398
3K
کسی نیست ؟؟؟

کسی نیست ؟؟؟

۱۰ بهمن 1398
4K
خدا مواظبش باش باشه خواهش میکتم

خدا مواظبش باش باشه خواهش میکتم

۱۰ بهمن 1398
4K
#حواسم کجایی؟

#حواسم کجایی؟

۱۰ بهمن 1398
4K
......

......

۹ بهمن 1398
4K
۹ بهمن 1398
3K
#خستم...

#خستم...

۹ بهمن 1398
4K
منطق من واسه دوست داشتن تو سه حالت دارههه 1 من دوست دارم ♥ 2.با اونقدز میزنمت که بفهمی دوست دارم ♥ 3.یا تو نمیفهمی من دوست دارم ♥

منطق من واسه دوست داشتن تو سه حالت دارههه 1 من دوست دارم ♥ 2.با اونقدز میزنمت که بفهمی دوست دارم ♥ 3.یا تو نمیفهمی من دوست دارم ♥

۸ بهمن 1398
4K
کاش به جای دلم نفسم میگرفت تموم میشد !!!!!

کاش به جای دلم نفسم میگرفت تموم میشد !!!!!

۴ بهمن 1398
5K
لعنت به زمونه ای که مرد بودن #درد داره #نامرد بودن کیف... لعنت به زمونه ای که پاک بودن #تنهایی میاره خیانت کردن #کلاس ... لعنت به زمونه ای که خوبی کردن #تاوان داره بدی ...

لعنت به زمونه ای که مرد بودن #درد داره #نامرد بودن کیف... لعنت به زمونه ای که پاک بودن #تنهایی میاره خیانت کردن #کلاس ... لعنت به زمونه ای که خوبی کردن #تاوان داره بدی کردن #احترام ... #لعنت....

۲ بهمن 1398
7K
همه را میدرم هتی ان #بره را...

همه را میدرم هتی ان #بره را...

۲ بهمن 1398
5K
زندگیم خالی هیچی !!!!!!

زندگیم خالی هیچی !!!!!!

۲ بهمن 1398
5K