۹ آبان 1398
31
تا سگ نشوی کوچه و بازار نگردی ..... هرگز نشویی گرگ بیابان حقیقت.....

تا سگ نشوی کوچه و بازار نگردی ..... هرگز نشویی گرگ بیابان حقیقت.....

۹ آبان 1398
62
۹ آبان 1398
29
۹ آبان 1398
47
..

..

۹ آبان 1398
21
.

.

۹ آبان 1398
23
کی میاد چت

کی میاد چت

۵ آبان 1398
19
۵ آبان 1398
19
.

.

۵ آبان 1398
19
یکی بیاد چت

یکی بیاد چت

۲۸ مهر 1398
27
۲۸ مهر 1398
19
یادش بخیر😔🙏💋💔

یادش بخیر😔🙏💋💔

۲۸ مهر 1398
20
۲۸ مهر 1398
21
۲۸ مهر 1398
20
۲۸ مهر 1398
21
۲۸ مهر 1398
19
حسین است تمام وجودم

حسین است تمام وجودم

۲۸ مهر 1398
22
۲۸ مهر 1398
23
از دورترینه راها نزدیک ترین خوشبختی رو ک پشت درب خونته ارزو میکنم بهمه دوستانم سلامتی برسه

از دورترینه راها نزدیک ترین خوشبختی رو ک پشت درب خونته ارزو میکنم بهمه دوستانم سلامتی برسه

۲۸ مهر 1398
21
۲۸ مهر 1398
20