۵ ساعت پیش
3K
۵ ساعت پیش
3K
۵ ساعت پیش
3K
۵ ساعت پیش
3K
۵ ساعت پیش
2K
۶ ساعت پیش
2K
۶ ساعت پیش
2K
۶ ساعت پیش
2K
۶ ساعت پیش
2K
۶ ساعت پیش
2K
۶ ساعت پیش
2K
۶ ساعت پیش
2K
۶ ساعت پیش
2K
۶ ساعت پیش
2K
۶ ساعت پیش
2K
۶ ساعت پیش
2K
۶ ساعت پیش
1K
۶ ساعت پیش
1K
نزدیک نیا با تو مرا حادثه ای نیست این آدمِ ویران شده از دور قشنگ است ... #مریم_قهرمانلو

نزدیک نیا با تو مرا حادثه ای نیست این آدمِ ویران شده از دور قشنگ است ... #مریم_قهرمانلو

۲ روز پیش
6K
هرگز ننشین متر نکن خوبی ِ خود را اندازه ی خوبی به ندانستن ِ آن است... #یاسر_قنبرلو

هرگز ننشین متر نکن خوبی ِ خود را اندازه ی خوبی به ندانستن ِ آن است... #یاسر_قنبرلو

۲ روز پیش
6K