#مادر

#مادر

۱ تیر 1397
3K
۱۷ خرداد 1397
3K
۱۷ خرداد 1397
3K
۲۷ اسفند 1396
8K
۵ اسفند 1396
5K
۵ اسفند 1396
3K
۵ اسفند 1396
4K
۲ اسفند 1396
3K
🔸 امام خامنه‌ای : هیچ‌ڪس در دفاع مقدس به رزمندگان نگفت #سربند_یا_زهرا ببندید؛ اما اسم مبارک حضرت زهرا(س) از همه نام‌های مطهر، بیشتر مطرح شده است این نشانهٔ توجه بانوی دو عالم است

🔸 امام خامنه‌ای : هیچ‌ڪس در دفاع مقدس به رزمندگان نگفت #سربند_یا_زهرا ببندید؛ اما اسم مبارک حضرت زهرا(س) از همه نام‌های مطهر، بیشتر مطرح شده است این نشانهٔ توجه بانوی دو عالم است

۳۰ بهمن 1396
5K
۲۶ بهمن 1396
5K
۲۶ بهمن 1396
6K
۲۲ بهمن 1396
10K
۱۶ بهمن 1396
4K
۱۵ بهمن 1396
7K
۳ بهمن 1396
7K
۳ بهمن 1396
6K
۳ بهمن 1396
5K
۳ بهمن 1396
5K
۳ بهمن 1396
4K
۳ بهمن 1396
19K