۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
دانلود آهنگ لری بی وفا از امین بانی http://dl1.lortv.ir/download/bakhtiari/music/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/Amin%20Bani%20-%20Bi%20Vafa%20%5B128%5D.mp3

دانلود آهنگ لری بی وفا از امین بانی http://dl1.lortv.ir/downloa...

۱ هفته پیش
4K
دانلود آهنگ لری شلیل رضا صالحی. ........................................................ های مو کوگ گرمسیرم، عشق تو زیده به تیرم تو دی بیو مو دیرم، های غمت نیره ز ویرم کوگ غزل خون مو، بیو ز نو بزن بال ...

دانلود آهنگ لری شلیل رضا صالحی. ........................................................ های مو کوگ گرمسیرم، عشق تو زیده به تیرم تو دی بیو مو دیرم، های غمت نیره ز ویرم کوگ غزل خون مو، بیو ز نو بزن بال بخون شلیل و ..؟..؟..؟ های غم تو کرده پیرم آخی چی کنار بال ره، آی ...

۱ هفته پیش
4K
متن آهنگ لری رضا صالحی با نام کر لر ….. کر لر شیر زرد بختیوری / اویدی جور افتو وا دیوری صدا ونگ هیوری وی به گوشت / اویدی تا روه دشمن به خوری زمین ...

متن آهنگ لری رضا صالحی با نام کر لر ….. کر لر شیر زرد بختیوری / اویدی جور افتو وا دیوری صدا ونگ هیوری وی به گوشت / اویدی تا روه دشمن به خوری زمین و آسمونا زیر پاتن / همه آستاره یل برچ تیاتن ز او روزی که رهدی ...

۱ هفته پیش
4K
دانلود آهنگ لری گل ناز رضا صالحی http://dl1.lortv.ir/download/bakhtiari/music/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C/best/reza%20salehi-gole%20naz%20%5BlorTV%5D.mp3

دانلود آهنگ لری گل ناز رضا صالحی http://dl1.lortv.ir/downloa...

۱ هفته پیش
4K