lovelysahar

محمد عزیز☜ @siahpooooosh اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه ها نمی گنجد..تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم


امشب که در هوای تو پَر می زند دلم ای مهربانِ من تو کجایی و من کجا؟ ‌

امشب که در هوای تو پَر می زند دلم ای مهربانِ من تو کجایی و من کجا؟ ‌

7 ساعت پیش
3K
دنبااااال بهانه ام براااای دوووووووست داشتنت در تک تک روزهای خرداد و عشقی که بایدبراااایش جان داد

دنبااااال بهانه ام براااای دوووووووست داشتنت در تک تک روزهای خرداد و عشقی که بایدبراااایش جان داد

8 ساعت پیش
3K
کسی هست منو یادش باشه؟ یا کلا فراموشم کردین😢

کسی هست منو یادش باشه؟ یا کلا فراموشم کردین😢

7 روز پیش
6K
❤❤❤

❤❤❤

7 روز پیش
5K
1 هفته پیش
5K
1 هفته پیش
5K
1 هفته پیش
5K
1 هفته پیش
5K
1 هفته پیش
5K
1 هفته پیش
5K
1 هفته پیش
5K
1 هفته پیش
5K
1 هفته پیش
5K
1 هفته پیش
5K
1 هفته پیش
5K
1 هفته پیش
5K
1 هفته پیش
5K
1 هفته پیش
5K
1 هفته پیش
5K
1 هفته پیش
5K