آدمی نباشید که اسمتون رویکی باشه جسمتون رو یکی دیگه تو این سگ دونی که ما داریم زندگی میکنیم هفت میلیارد آدم داره چهل میلیارد چهره

آدمی نباشید که اسمتون رویکی باشه جسمتون رو یکی دیگه تو این سگ دونی که ما داریم زندگی میکنیم هفت میلیارد آدم داره چهل میلیارد چهره

۱ روز پیش
5K
من این قد رو پای خودم وایسادم که هرکی خواست بره هررررررررررری بابا هررررررررررری

من این قد رو پای خودم وایسادم که هرکی خواست بره هررررررررررری بابا هررررررررررری

۶ روز پیش
6K
دخترم

دخترم

۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
7K
بهترین شناگرم که باشی یه شب تو مستی تو رویایی یه نفر غرق میشی

بهترین شناگرم که باشی یه شب تو مستی تو رویایی یه نفر غرق میشی

۳ هفته پیش
10K