۴ دی 1398
3K
وقتی همدمت میشه سیگارو ماشینو تنهایی مقصدتم میشه نامعلوم فقط دلت میخواد بری این قد بری که از همه چیزو همه کس دور بشی

وقتی همدمت میشه سیگارو ماشینو تنهایی مقصدتم میشه نامعلوم فقط دلت میخواد بری این قد بری که از همه چیزو همه کس دور بشی

۲ دی 1398
10K
نمیشه سیب زمینی رو چلوند ازش انتظار آب آناناس داشت ادماهم دقیق همین جورین

نمیشه سیب زمینی رو چلوند ازش انتظار آب آناناس داشت ادماهم دقیق همین جورین

۱ دی 1398
3K
بزار بهت بگن مغرور بهتر از اینه که دوست داشتنتو خرج هرکسی کنی

بزار بهت بگن مغرور بهتر از اینه که دوست داشتنتو خرج هرکسی کنی

۲۷ آذر 1398
3K