او یک فرشته بود

m_ormazd

آتش هجران توهمچون سپندم ميكند/پر زه ناله همچو ني بند بندم ميكند/داغ سنگيني كه بر دل دارم از هجران تو/تاقيامت برغم تو پايبندم ميكند

۳ روز پیش
4K
۴ روز پیش
2K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
7K
۲ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
۲۶ اردیبهشت 1397
3K
۲۵ اردیبهشت 1397
3K
۲۴ اردیبهشت 1397
8K
۲۰ اردیبهشت 1397
3K
۱۹ اردیبهشت 1397
4K
۱۸ اردیبهشت 1397
3K
۱۶ اردیبهشت 1397
5K
۶ اردیبهشت 1397
4K
۳ اردیبهشت 1397
4K
۲ اردیبهشت 1397
4K
۱ اردیبهشت 1397
7K
۳۰ فروردین 1397
4K