او یک فرشته بود

m_ormazd

آتش هجران توهمچون سپندم ميكند/پر زه ناله همچو ني بند بندم ميكند/داغ سنگيني كه بر دل دارم از هجران تو/تاقيامت برغم تو پايبندم ميكند

۱ روز پیش
3K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
11K
۴ روز پیش
4K
۶ روز پیش
3K
۷ روز پیش
5K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
5K
شهادت مظلومانه بانوی دوعالم حضرت زهرا(س)تسلیت باد

شهادت مظلومانه بانوی دوعالم حضرت زهرا(س)تسلیت باد

۳ هفته پیش
4K
ایرانم تسلیت

ایرانم تسلیت

۳ هفته پیش
6K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
7K
۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
5K
۲۵ بهمن 1396
6K
۲۴ بهمن 1396
3K