او یک فرشته بود

m_ormazd

آتش هجران توهمچون سپندم ميكند/پر زه ناله همچو ني بند بندم ميكند/داغ سنگيني كه بر دل دارم از هجران تو/تاقيامت برغم تو پايبندم ميكند

۴ روز پیش
6K
۲ هفته پیش
7K
۳ هفته پیش
14K
۸ مرداد 1397
3K
۲۹ تیر 1397
5K
۲۸ خرداد 1397
5K
۲۷ خرداد 1397
4K
۱۶ خرداد 1397
4K
۱۲ خرداد 1397
8K
۱۱ خرداد 1397
5K
۹ خرداد 1397
7K
۸ خرداد 1397
4K
۶ خرداد 1397
4K
۲۶ اردیبهشت 1397
4K
۲۵ اردیبهشت 1397
4K
۲۴ اردیبهشت 1397
9K
۲۰ اردیبهشت 1397
4K
۱۹ اردیبهشت 1397
5K
۱۸ اردیبهشت 1397
4K
۱۶ اردیبهشت 1397
6K