دوست داشتن، هیچ‌وقت

دوست داشتن، هیچ‌وقت "زورکی نبوده و نیست" نمی‌توانی با مهربانی‌ات کسی‌را مدیون خودت کنی که دوستت داشته باشد. دوست داشتنی که از روی "دین و تشکر" باشد دوست داشتن نیست اصلا نمی‌توانی با مهربانی‌ات کسی‌ را مجبود کنی تپش قلبش را با حرارت دست‌های تو تنظیم کند که در شلوغیِ ...

۲۶ مهر 1398
12K
یک روز می فهمی که عاقبت ، این تویی که برای خودت می مانی و آدم ها هرچقدر هم عزیز و هرچقدر هم نزدیک ؛ دنبالِ زندگی و آرزوهای خودشان می روند . روزی به ...

یک روز می فهمی که عاقبت ، این تویی که برای خودت می مانی و آدم ها هرچقدر هم عزیز و هرچقدر هم نزدیک ؛ دنبالِ زندگی و آرزوهای خودشان می روند . روزی به خودت می آیی ، روزی که تارهای سفید موهایت در نبرد تن به تن با ...

۲۴ مهر 1398
14K
۹ مهر 1398
3K
مادرم😘💎

مادرم😘💎

۸ مهر 1398
2K
دانشگاه 😅 ترم یک خوابگاه👑 دانشگاه بوعلی همدان✌ 💎 درس اناتومی🍃

دانشگاه 😅 ترم یک خوابگاه👑 دانشگاه بوعلی همدان✌ 💎 درس اناتومی🍃

۷ مهر 1398
4K
...📖❤️... آدم نبایـد خـودش را گـم کنـد نـباید بگـذارد الکـی الکـی بزرگ شود... باید یه چـیزی باشـد اسمـے راهـے حـرفے بالاخره باید یکـ چیزے باشـد کہ آدم بهـ آنـ اعتـقاد داشتهـ باشـد... چـیزی که بغضش ...

...📖❤️... آدم نبایـد خـودش را گـم کنـد نـباید بگـذارد الکـی الکـی بزرگ شود... باید یه چـیزی باشـد اسمـے راهـے حـرفے بالاخره باید یکـ چیزے باشـد کہ آدم بهـ آنـ اعتـقاد داشتهـ باشـد... چـیزی که بغضش را دور و ور آن بتـرکاند حـرفش را پـیش او ببــرد... سفــره دلش را پـیش ...

۷ مهر 1398
3K
همه چیز بستگی به هوای دلت دارد حال دلت که خوب باشد همه دنیا به نظرت زیباست آدم‌ها همه شان دوست داشتنی اند وهمه را می توانی ببخشی حتی چراغ قرمز برایت مکثی دوست داشتنی ...

همه چیز بستگی به هوای دلت دارد حال دلت که خوب باشد همه دنیا به نظرت زیباست آدم‌ها همه شان دوست داشتنی اند وهمه را می توانی ببخشی حتی چراغ قرمز برایت مکثی دوست داشتنی می شود که... لحظه‌ای پا را از روی پدال برداری و بتوانی فکرکنی به چیزهایی ...

۵ مهر 1398
10K
°°°°°°

°°°°°°

۴ مهر 1398
2K