پسرک .......نسبتاً ........خاص

mahdishbanian

روزی تو خواهی آمد
ازکوچه های باران
تااز دلم بشنوی
غم های روزگاران

1 روز پیش
2K
5 روز پیش
1K
یاعلی..........

یاعلی..........

6 روز پیش
1K
6 روز پیش
3K
سید ابراهیم لب تر کند جانم فدایش میکنم.

سید ابراهیم لب تر کند جانم فدایش میکنم.

6 روز پیش
1K
آفرین جان آفرین پاک را آن که جان بخشید وایمان خاک را ای خدای بی نهایت ،جز تو کیست؟ چون تویی بی حدوغایت،جز تو کیست؟ فریدالدین عطار نیشابوری. #ایرانگردی

آفرین جان آفرین پاک را آن که جان بخشید وایمان خاک را ای خدای بی نهایت ،جز تو کیست؟ چون تویی بی حدوغایت،جز تو کیست؟ فریدالدین عطار نیشابوری. #ایرانگردی

1 هفته پیش
2K
راحت باشید...... #چالش

راحت باشید...... #چالش

1 هفته پیش
3K
...............

...............

1 هفته پیش
3K
1 هفته پیش
2K
لایک فالو:-=-O مرسی

لایک فالو:-=-O مرسی

2 هفته پیش
2K
#me

#me

2 هفته پیش
2K
کی منو دوست داله.....

کی منو دوست داله.....

2 هفته پیش
4K
تصاویر هوای از آرامگاه خیام نیشابوری #ایرانگردی

تصاویر هوای از آرامگاه خیام نیشابوری #ایرانگردی

3 هفته پیش
2K
#ایرانگردی بار نیشابور کشتی باچوخه در دل کوهستان

#ایرانگردی بار نیشابور کشتی باچوخه در دل کوهستان

3 هفته پیش
2K
#ایرانگردی آبشار گرینه ی نیشابور

#ایرانگردی آبشار گرینه ی نیشابور

3 هفته پیش
3K
#ایرانگردی گران قیمت ترین غار ایران.غار فیروزه نیشابور

#ایرانگردی گران قیمت ترین غار ایران.غار فیروزه نیشابور

3 هفته پیش
4K
#ایرانگردی قدمگاه (نیشابور)

#ایرانگردی قدمگاه (نیشابور)

3 هفته پیش
3K
#ایرانگردی عطار نیشابوری

#ایرانگردی عطار نیشابوری

3 هفته پیش
4K
3 هفته پیش
2K
#ایرانگردی خیام نیشابوری

#ایرانگردی خیام نیشابوری

3 هفته پیش
2K