(!ب/م؟‌)

mahdishbanian

(مشکل اینه ما دل نداریم؟
▀██▀
─██╔╗╗╔▀██▀▀█
─██╚╝╚╝─██▀
▄██▄▄█─▄██▄▄█
▉▉▉▉
♠♣☜Welcome☞♚♠
عشق خودش سع حرفه!
اما پاش موندن خیلی حرفه؟

کام پلیز!!!!!!

کام پلیز!!!!!!

۱ هفته پیش
3K
دیدی خرابتم !....چرا تعمیرم نکردی؟

دیدی خرابتم !....چرا تعمیرم نکردی؟

۱ هفته پیش
3K
بدون هیچ گونه شرح......

بدون هیچ گونه شرح......

۲ هفته پیش
9K
😂😂😂

😂😂😂

۲ هفته پیش
8K
والا.....

والا.....

۳ هفته پیش
4K
وسلام....

وسلام....

۳ هفته پیش
7K
غلام بانی😂 #طنز

غلام بانی😂 #طنز

۳ هفته پیش
13K
خانومشو تک کن😁😂😁 #طنز

خانومشو تک کن😁😂😁 #طنز

۳ هفته پیش
12K
بدون شرح......

بدون شرح......

۴ هفته پیش
7K
این اگهی شوخی میباشد؟

این اگهی شوخی میباشد؟

۲۰ فروردین 1397
6K
#me

#me

۲۰ فروردین 1397
11K
slamati

slamati

۱۵ فروردین 1397
9K
داداش ما بد نیستیم! فقط ادای بد بودن درمیاریم؟

داداش ما بد نیستیم! فقط ادای بد بودن درمیاریم؟

۱۴ فروردین 1397
8K
۸ فروردین 1397
6K
نمیدونی که بی توخراب روزگارم؟

نمیدونی که بی توخراب روزگارم؟

۷ فروردین 1397
5K
نیستی ببینی بی تو حالم خرابه؟

نیستی ببینی بی تو حالم خرابه؟

۱ فروردین 1397
7K
!!!بدون شرح؟؟؟

!!!بدون شرح؟؟؟

۲۸ اسفند 1396
4K
۲۸ اسفند 1396
5K
اسم :برادر معروف به:فردین شغل:نا برادری

اسم :برادر معروف به:فردین شغل:نا برادری

۲۷ اسفند 1396
9K
از چی بگم ؟ از چشاش که خماره! یه محله به عشقش چند ساله تار و ماره*

از چی بگم ؟ از چشاش که خماره! یه محله به عشقش چند ساله تار و ماره*

۲۷ اسفند 1396
5K