شده غصه ات آنقدر زیاد بشه که حتی یه قطره اشکم از چشمت نیاد..

شده غصه ات آنقدر زیاد بشه که حتی یه قطره اشکم از چشمت نیاد..

۳ هفته پیش
3K
۲۹ مهر 1398
2K
۲۲ مهر 1398
4K
۲۰ مهر 1398
2K
🌿🌿

🌿🌿

۳۱ شهریور 1398
5K
التماس دعا....

التماس دعا....

۱۶ شهریور 1398
6K
پشت ترافیک ذهنم..؟ تویه آهنگ آرامی..

پشت ترافیک ذهنم..؟ تویه آهنگ آرامی..

۱۴ تیر 1398
7K
۱۴ فروردین 1398
11K
سفند تافته جدا بافته است! نه می‌توان انگ سرمای زمستان را به او زد، نه وصله بی‌حوصلگی غروب های بهار به تنش می‌چسبد. اسفند را باید نشست کنج حیاط خلوت ذهن و عشق بازی کرد ...

سفند تافته جدا بافته است! نه می‌توان انگ سرمای زمستان را به او زد، نه وصله بی‌حوصلگی غروب های بهار به تنش می‌چسبد. اسفند را باید نشست کنج حیاط خلوت ذهن و عشق بازی کرد با خاطرات دور اما ماندگار. باید دل کندن آدم‌ها در بین راه را فراموش کرد ...

۲۸ اسفند 1397
15K
۸ اسفند 1397
18K
۸ اسفند 1397
27K
۸ اسفند 1397
18K
۸ اسفند 1397
26K
۸ اسفند 1397
25K
گاهی در جواب بقیه، سکوتت را میگذارند پای جواب نداشتنت عمرا اگر بفهمند داری جان میکنی تا حرمتها را نشکنی. ...

گاهی در جواب بقیه، سکوتت را میگذارند پای جواب نداشتنت عمرا اگر بفهمند داری جان میکنی تا حرمتها را نشکنی. ...

۸ اسفند 1397
24K
۸ اسفند 1397
18K
Prince

Prince

۲۹ بهمن 1397
16K
شده از درد بخندی که نبارد چشمت؟ من در این خنده ی پر غصه مهارت دارم...

شده از درد بخندی که نبارد چشمت؟ من در این خنده ی پر غصه مهارت دارم...

۲۸ فروردین 1397
18K
۲ شهریور 1396
14K
🌻🌻🌻🌻🌻🌹🌹🌹🌹

🌻🌻🌻🌻🌻🌹🌹🌹🌹

۱۴ تیر 1396
14K