تولدم مبارک.... التماس دعا..

تولدم مبارک.... التماس دعا..

۳ روز پیش
5K
۱۴ فروردین 1398
7K
سفند تافته جدا بافته است! نه می‌توان انگ سرمای زمستان را به او زد، نه وصله بی‌حوصلگی غروب های بهار به تنش می‌چسبد. اسفند را باید نشست کنج حیاط خلوت ذهن و عشق بازی کرد ...

سفند تافته جدا بافته است! نه می‌توان انگ سرمای زمستان را به او زد، نه وصله بی‌حوصلگی غروب های بهار به تنش می‌چسبد. اسفند را باید نشست کنج حیاط خلوت ذهن و عشق بازی کرد با خاطرات دور اما ماندگار. باید دل کندن آدم‌ها در بین راه را فراموش کرد ...

۲۸ اسفند 1397
11K
۸ اسفند 1397
15K
۸ اسفند 1397
23K
۸ اسفند 1397
15K
۸ اسفند 1397
22K
۸ اسفند 1397
22K
گاهی در جواب بقیه، سکوتت را میگذارند پای جواب نداشتنت عمرا اگر بفهمند داری جان میکنی تا حرمتها را نشکنی. ...

گاهی در جواب بقیه، سکوتت را میگذارند پای جواب نداشتنت عمرا اگر بفهمند داری جان میکنی تا حرمتها را نشکنی. ...

۸ اسفند 1397
20K
۸ اسفند 1397
15K
Prince

Prince

۲۹ بهمن 1397
13K
شده از درد بخندی که نبارد چشمت؟ من در این خنده ی پر غصه مهارت دارم...

شده از درد بخندی که نبارد چشمت؟ من در این خنده ی پر غصه مهارت دارم...

۲۸ فروردین 1397
14K
۲ شهریور 1396
10K
🌻🌻🌻🌻🌻🌹🌹🌹🌹

🌻🌻🌻🌻🌻🌹🌹🌹🌹

۱۴ تیر 1396
11K
۲۹ خرداد 1396
13K
۲۵ خرداد 1396
11K
۲۵ خرداد 1396
11K
تولدم مبارک....

تولدم مبارک....

۲۳ خرداد 1396
14K
۱۹ خرداد 1396
12K
بخونید..

بخونید..

۱۵ خرداد 1396
12K