دماغم توش نیست😂

دماغم توش نیست😂

۴ هفته پیش
2K
طرف میخواست مزاحم من بشه لوکیشن خودش رو واسش فرستادم هنگ کرد و دیگه جوابم رو نمیده.به نظرتون چجوری از دلش در بیارم

طرف میخواست مزاحم من بشه لوکیشن خودش رو واسش فرستادم هنگ کرد و دیگه جوابم رو نمیده.به نظرتون چجوری از دلش در بیارم

۱۹ آبان 1398
4K
بفرمایید انار😋

بفرمایید انار😋

۱۵ آبان 1398
3K
کاکتوس هام چطورن؟

کاکتوس هام چطورن؟

۱۴ آبان 1398
4K